Gólya tájékoztató

Kedves Rejtős Gólya!

Szeretettel köszöntjük az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karán.

Gratulálunk a sikeres felvételihez és további tanulmányaihoz sikereket kívánunk!

Az egyetemi élet és tanulmányai sikeres megkezdéséhez az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani.

A kar vezetésének nevében Bodáné Dr. Kendrovics Rita oktatási dékánhelyettes

Dékáni köszöntő

A kar dékánjának köszöntője itt olvasható.

Az Óbudai Egyetem a Neptun Tanulmányi Rendszert használja.
Minden felvett hallgató a NEPTUN-azonosítóját és jelszavát e-mailben, a felvi rendszerében megadott címére kapja meg legkésőbb augusztus 5-ig. (Kérjük, hogy ellenőrizzék a spam mappát is). Ha nem érkezett meg a levél, kérem, hogy keresse Farkasné Kóka Zsuzsanna kari rendszergazdát (koka.zsuzsanna@rkk.uni-obuda.hu)

A Neptun Rendszerről, a Neptun azonosítóról itt olvashat bővebb információkat. (https://ti.uni-obuda.hu/neptun-rendszer-neptun-azonosito-2022-osz/)

Rektori köszöntő

Az Egyetem Rektorának köszöntője itt olvasható. (https://ti.uni-obuda.hu/rektori-koszonto-2022-osz/)

A tanulmányok megkezdéséhez az alábbi határidős teendői vannak:

1. Beiratkozás a képzésre online formában, 2022. augusztus 8 - szeptember 1.

Az online beiratkozás a Neptun Rendszerben útmutatója itt érhető el. (https://ti.uni-obuda.hu/online-beiratkozas-a-neptun-rendszerben-2022-osz/)
A beiratkozási kérvény kitöltési útmutatója: oe-0045-beiratkozasi-lap-segedlet-v1.pdf (uni-obuda.hu)

2. Neptun rendszerben az adatok megadása/módosítása 2022. augusztus 14-ig.
Útmutató: itt

3. Félévre bejelentkezés, aktív vagy passzív státusz beállítása augusztus 15-szeptember 1.
A félévre bejelentkezés és a diákigazolvány igényléssel kapcsolatos útmutató: itt

4. Az 1. félévi tantárgyi kurzusok felvétele augusztus 15-szeptember 1.

A kurzusokat a képzésekhez rendelt Mintaórarend alapján kell felvenni. A mintaórarendben a személyes jelenlétű órák időpontjai már össze vannak hangolva, kérjük ez alapján vegye fel mindenképpen a kurzusokat, ettől eltérő kurzusfelvétellel megnehezíti társai jelentkezését és a Tanulmányi Osztály munkáját:

A tantárgyi kurzusok felvételét az alábbi útmutató segíti: itt

A tantervek képzésenként itt érhetők el (2022 szeptemberétől érvényes E jelű tanterveket kell nézni):
https://rkk.uni-obuda.hu/hu/tantervek

5. Részvétel a regisztrációs héten augusztus 26-szeptember 2. között, tanulmányokkal, egyetemi élettel kapcsolatos tájékoztatókon, a Hallgatói Önkormányzat programjain.
(részleteket lásd lentebb)

6. Részvétel az Óbudai Egyetem Tanévnyitó Ünnepségén - 2022. szeptember 5.
A nappali tagozatra felvett hallgatóknak az ünnepségen kötelező részt venni. Részleteket és a regisztrációs lapot itt találja. (https://ti.uni-obuda.hu/evnyito-2022-osz/)

FONTOS! A beiratkozás elmulasztása esetén tanulmányait nem kezdheti meg. Az online beiratkozás és tárgyfelvétel előtt feltétlenül olvassa el a tájékoztatókat, ezek tartalmazzák lépésről-lépésre a teendőket.

Matematika szintfelmérés a képzésre felvettek részére

A nappali és levelező tagozatos BSc és FOSZK szakokra felvett első éves hallgatóknak lehetőséget biztosítunk 2022. augusztus 12 - 24. között egy online matematika szintfelmérő teljesítésére. A feladatok megoldási útmutatója 2022. augusztus 25-től érhető el, mely alapján lehetőség nyílik az önellenőrzésre. A szintfelmérő megírása önkéntes, célja, hogy az elért eredmény alapján megmutassa a hallgató felkészültségi szintjét, felhívja a figyelmet esetleges hiányosságokra. Nem számonkérés, nem jár osztályzattal, annak eldöntésében fog segíteni, hogy kinek van szüksége segítségre az egyetemi tananyag befogadásához, melyet a Kar által szervezett önköltséges, 20 órás matematikai alapismeretek tanfolyam keretében tudunk biztosítani a regisztrációs héten délutánonként, részleteket lásd a Matematika tanfolyam a BSc és FOSZK képzésre felvettek részére alatt.
A matematika feladatokat 2022. augusztus 12-től itt töltheti le.
A feladatok megoldását 2022. augusztus 25-től itt érheti el.

Matematika tanfolyam a BSc és FOKSZ képzésre felvettek részére

Aki a tanév kezdése előtt szeretne egy kis ismétlést a középiskolai matematika tananyagból ezzel megalapozva az egyetemi sikeresebb tanulmányokat, jelentkezhet az önköltséges 20 órás matematikai alapismeretek tanfolyamra, melyet a regisztrációs héten délutánonként tartunk, részletek itt.

Kollégium

A kollégiumi jelentkezés határideje: 2022. augusztus 7. 15:00 óra
Részletek: http://koll.uni-obuda.hu/index.php?p=felveteliaktualis

A felvételi eljárásról részleteket itt olvashat. (https://ti.uni-obuda.hu/kollegium-2022-osz/)

Diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány igényléssel kapcsolatos információk:
https://ti.uni-obuda.hu/diakigazolvany-2022-osz/
Az országos diákigazolvány tájékoztató felület: http://diakigazolvany.hu/

Diákhitel

Diákhitellel kapcsolatban az egyetemi Hallgatói Közösségi Központokhoz fordulhat.

Állami ösztöndíjról és az önköltséges finanszírozásról itt olvashat bővebb tájékoztatást. (https://ti.uni-obuda.hu/allami-osztondij-2022-osz/; https://ti.uni-obuda.hu/onkoltseges-finanszirozasi-forma-2022-osz/)

Regisztrációs hét

A regisztrációs hét: 2022. augusztus 26 - szeptember 2.

Programokról itt tájékozódhat.

A regisztrációs heti programokon való részvétel kötelező!

A regisztrációs héten a személyes megjelenést igénylő teendőkről Neptun üzenetben és e-mailben küld tájékoztatást a Tanulmányi Iroda.

Tanévnyitó

A tanévnyitó ünnepség 2022. szeptember 5-én, hétfőn 14.00 órai kezdettel lesz. Részletek itt: (https://ti.uni-obuda.hu/evnyito-2022-osz/)

Tanév időbeosztása

A tanév időbeosztása itt található: OE_2022_2023._tanev_I._felev.pdf (uni-obuda.hu)
A levelezős hallgatók félévi konzultációinak időpontja itt látható: https://rkk.uni-obuda.hu/hu/konzultacios-rend

Neptun rendszer - szabályzatok

A Neptun tanulmányi rendszer központi oldalain belépés nélkül is olvashatók a legfontosabb szabályzatok és információk, nagyon hasznos a tanulmányozásuk!
https://neptun.uni-obuda.hu/szabalyzat
https://neptun.uni-obuda.hu/tajekoztatok

Moodle, K-MOOC

Az elsőéves hallgatóknak szánt moodle és kmooc ismertető videó: 
https://elearning.uni-obuda.hu/main/mod/eduplayer/view.php?id=519832

Hallgatói önkormányzat

Tanulmányi kérdésekkel keressék a tanulmányi ügyintézőjüket:

Elérhetőségeket itt találnak:
https://rkk.uni-obuda.hu/hu/tanulmanyi-osztaly

A Tanulmányi Iroda elérhetősége, nyitvatartás: https://ti.uni-obuda.hu/tanulmanyi-osztaly-2022-osz/

Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élő hallgatóknak

Az Esélyegyenlőségi Bizottság tájékoztatója itt olvasható. https://ti.uni-obuda.hu/eselyegyenloseg-biztositasa-fogyatekkal-elo-hallgatoknak-2022-osz/

Izgalmas és tudásban gazdag első tanévet kívánunk!

A Rejtő Kar vezetése - https://rkk.uni-obuda.hu

Utolsó módosítás: 
2022. augusztus 30.