Integrált Tudományok Szakkollégiuma

2017/03/14

Meghívó az Integrált Tudományok Szakkollégiuma tájékoztatójára és Alakuló Közgyűlésére

Integrált Tudományok Szakkollégiuma

Tisztelt Hallgatók, leendő Szakkollégisták!

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karának Kari Tanácsa 2017. február 14-i ülésén határozatot hozott az Integrált Tudományok Szakkollégiuma magalapításáról.
A szakkollégiumok a magyar felsőoktatásban a tehetséggondozási rendszer elemei. Tagjainak, a szakkollégistáknak - akik rendszerint egyetemi/főiskolai hallgatók vagy más egyetemi polgárok - igyekszik megteremteni a (nemzetközi viszonylatban is) magas szakmai színvonal eléréséhez a megfelelő környezetet lehetőséget biztosítva tehetségük kibontakoztatására, fejlesztésére.

A Szakkollégium általános tájékoztatóját és az azt követő Alakuló Közgyűlést 2017. március 21-én, kedden 17.00 órától tartjuk a Doberdó úti épület II. előadójában.

A Szakkollégium céljai

 1. A Szakkollégium célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését.
 2. A Szakkollégium célja, hogy az Egyetem intézményi keretei között folyó oktatási tevékenységen túlmenően a hallgatók önképzésen és az önkormányzatiság elvén alapuló szakmai fejlesztések megvalósítása, a Szakkollégium saját kurzusai és követelményrendszerének teljesítésén keresztül  magas színvonalú szakmai képzés biztosítson.
 3. A Szakkollégium törekszik arra, hogy a műszaki pálya sikeres műveléséhez szükséges képességekkel rendelkező, tehetséges fiatalokat már a középiskolákban felkutassa. Célja, hogy a tehetséges mérnökjelölteknek és doktoranduszoknak az egyetemi képzésen túlmutató kompetenciákat nyújtson, tudományos, szakmai és általános ismereteiket, valamint kapcsolatrendszerüket bővítse, a szakmai közéletbe őket bevonja, az arra alkalmasakat pedig a kutatói pálya felé orientálja.
 4. A Szakkollégium nevelő tevékenységet is ellát, így kimondott célja, hogy a tagjainak átadja a hagyományos mérnöki értékrendet, a kiemelkedő magyar mérnökök munkásságát bemutassa, őket a ma fiatalsága számára példaképül állítsa. A Szakkollégium külön hangsúlyt fektet a mérnöki etika oktatására.

A szakkollégium fő feladatai

 1. Előadásokat, üzemlátogatásokat, szakmai gyakorlatokat szervez;
 2. Részt vesz fiatal szakemberek tudományos és gyakorlati képzésében és továbbképzésében;
 3. Segíti a fiatal szakembereket bekerülni a nemzetközi szakmai vérkeringésbe;
 4. Támogatja a hazai műszaki felsőoktatást;
 5. Hazai és nemzetközi konferenciákat, fórumokat, kiállításokat és workshopokat szervez;
 6. Tagjai hazai és nemzetközi konferenciákon képviselik a Szakkollégiumot;
 7. Szakértői és véleményezési tevékenységet végez;
 8. Tanulmányi és szakmai munka elismerésére és ösztönzésére pályázatokat ír ki, illetve támogatja a hallgatókat a hazai és nemzetközi pályázatokon való részvételben.
 9. Együttműködik a tevékenységi körét érintő más állami és társadalmi szervezetekkel, valamint egyesületekkel, és keresi az együttműködési lehetőséget a hasonló célokat valló külföldi szervezetekkel, valamint egyesületekkel;
 10. Ápolja a az RKK által gondozott szakokhoz tartozó szakmaterületek, műszaki és természettudományok, művészeti területek - szakmai és kulturális örökségét
 11. Felkutatja a tehetséges középiskolásokat és segít nekik a műszaki szakmák felé orientálódni;
 12. A Szakkollégium hallgatói számára törekszik biztosítani a kollégiumi együttlakás lehetőségét.

A Szakkollégium alapító okirata elérhető a kari honlapon, az oktatás fül alatt. >>

Miért érdemes szakkollégistának lenni?

 • Mert közösségben lehet dolgozni, hasonló érdeklődésű hallgatókkal.
 • Mert önálló tudományos vagy művészeti munkát lehet készíteni, mentortanárok segítségével.
 • Mert a szakkollégiumok előadásokat, kurzusokat, szemináriumokat, vitaesteket szerveznek, amelyeken lehetőség van a tananyagtól eltérő speciális témák megvitatására is.
 • Mert lehetőség van TDK (Tudományos Diákköri Konferencia) részvételre, szakcikkek publikálására, előadások tartására.
 • Mert tudatosan készülhetnek a tagok az MSc és doktori képzésre.
 • Mert tudatosan építhetik a karrierjüket.

További kérdések a tájékoztató keretében megvitathatóak.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2017. március 14.

Dr. Koltai László
oktatási dékánhelyettes