Pályázati felhívás demonstrátori megbízásra a 2017/18. tanév I. félévére

2017/06/05

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kara az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszeréről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2017/2018. tanév I. félévére.

Pályázati felhívás demonstrátori megbízásra a 2017/18. tanév I. félévére

I. Megpályázható helyek

Intézet és felelős oktató neve

foglalkoztatás időtartama

ösztöndíj mértéke

Feladat röviden

Médiatechnológiai és Könnyűipari

Oktató: Görgényi-Tóth Pál

1

heti 10 óra

32.000,-Ft

Nyomtatási és csomagolástechnológiai gyakorlatok előkészítése, részvétel kutatási feladatokban, intézeti rendezvényeken segítségnyújtás, Előny: nyomdagép kezelési tapasztalat, angol vagy német középfokú nyelvvizsga

Terméktervező

Fogadó: Wester Erika

1

heti 10 óra

32.000,-Ft

A projektfeladatok kivitelezésében segítés (3D nyomtatás is), a kiállítási tárgyak, plakátok, installációk rendszerezése, adminisztratív feladatok, részvétel a kiállítások és divatbemutatók szervezésében és lebonyolításában, grafikai munkák. Előny: angol középfokú nyelvvizsga

Környezetmérnöki

Oktató: Bodáné dr. Kendrovics Rita

1

heti 10 óra

32.000,-Ft

Laboratóriumi és vízminőség vizsgálatok előkészítése, intézeti adminisztrációs feladatok ellátása, részvétel és segítségnyújtás intézeti rendezvényeken. Előny: meglévő laborgyakorlat, angol középfokú nyelvvizsga

Dékáni Hivatal
Nemzetközi Kapcsolatok Irodája

Fogadó: Virágh Tibor

1

heti 10 óra

32.000,-Ft

Erasmus+ bejövő és kimenő hallgatók ügyintézése, Neptun támogatása, hallgatók iratainak kezelése, digitalizálása. Levelezés lebonyolítása, kapcsolattartás az erasmus@rkk.uni-obuda.hu mailről.

Irodai adminisztratív feladatok ellátása, iratkezelés, irodai fogadóórában ügyelet biztosítása, hallgatói tanácsadás.

II. A pályázat feltételei

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

a) az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,

b) alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,

c) a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 kreditindexet ért el,

d) rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,

e) megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és

f) nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.

III. A jelentkezéshez beadandó dokumentumok:

1. Pályázati űrlap kitöltve, aláírva

2. Intézeti fogadónyilatkozat;

3. Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);

4. Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);

5. Kreditigazolás;

6. Utolsó aktív félévről készített indexmásolat.

IV. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell az oktatási dékánhelyettes részére címezve a Dékáni Hivatalba egy eredeti példányban benyújtani 2017. június 30-án 12:00 óráig.

A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékánhelyettes bírálja el legkésőbb 2017. szeptember 4-én 12:00 óráig.

A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak.

Budapest, 2017. május 31.

Dr. Koltai László sk.
oktatási dékánhelyettes