IN MEMORIAM Dr. Bakó András 1941-2017

2017/08/09

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Dr. Bakó András, az Óbudai Egyetem Professor Emeritusa, nyugalmazott egyetemi tanára tragikus hírtelenséggel, életének 76. évében elhunyt.

IN MEMORIAM Dr. Bakó András 1941-2017

Bakó András 1964-ben végzett a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar matematika szakos középiskolai tanár szakán, majd egy évre rá alkalmazott matematikusi oklevelet szerzett. Egyetemi doktori disszertációját 1972-ben védte meg az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen hálózati algoritmusok témakörben. 1984-ben a Matematikai Tudomány kandidátusa lett az operációkutatás területén végzett kutatási eredményei révén. A Magyar Tudományos Akadémia Doktori címét 1995-ben nyerte el „Többperiódusos Menedzsment modellek” című dolgozatával. A Budapesti Műszaki Egyetemen 1995-ben habilitált, majd PhD címet szerzett a BME-n, valamint az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen.

Alkotó tevékenységét az MTA SZTAKI-ban kezdte 1964-ben tudományos munkatársként, majd 1976-ban a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola tanszékvezető docense. 1982-ben a BME Számítástechnikai Alkalmazási Központ igazgatóhelyettese, 1988-95 között a BME Ipari, menedzsment és vállalkozás-gazdaságtan Tanszékén tudományos tanácsadója.

1995-től a Könnyűipari Műszaki Főiskola Matematika-Számítástechnika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. 2000-től a Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Főiskolai Kar Általános Informatikai és Multimédia Intézet igazgatója, a Tudományos Tanács elnöke. 2001-től egyidejűleg a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára, a doktori iskola egyik előkészítője, egyetemi szakfelelős volt. 2010-ben az Óbudai Egyetem tanára lett, 2011-től a Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézetében dolgozott. 2011. év végén vonult mindkét egyetemen nyugdíjba.

Dr. Bakó András a menedzsment rendszerek, informatika, operációkutatás, közlekedési rendszerek modellezése területeken oktatott kiemelkedő eredménnyel. Oktatói tevékenységében, szakmai együttműködések terén jól kamatoztatta kiváló angol nyelvtudását. Széleskörű publikációs tevékenységet folytatott, 15 könyve jelent meg nyomtatásban, 103 idegen nyelvű és magyar cikket publikált, 101 előadást tartott konferenciákon.

Kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét ösztöndíj és kitüntetés fémjelezte. 1999. november 1-től 2001. február 28-ig Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült. 2011. december 12-én az Óbudai Egyetem Szenátusától Professor Emeritus címet nyert el.

Egész éltét aktivitás jellemezte. Mindig a tettrekészség, a nyitottság, az igényesség, a céltudatosság, az órákra, előadásokra való gondos felkészülés és a precizitás jellemezte tevékenységét. Halálával pótolhatatlan veszteség érte a hazai és nemzetközi informatikai társadalmat, az oktatást.

Emlékét szívünkben örökre megőrizzük! Nyugodjék békében!

Dr. Gáti József


Dr. Bakó Andrást búcsúztatása 2017. 08.25-én 12:00 órakor lesz a budafoki temető ravatalozójában.