Kisvízfolyások szennyezőanyag terhelése

Sikeresen lezárult a környezetvédelmi project!

2013/02/18
Sikeresen lezárult a környezetvédelmi project!

Sikeresen zárult a hallgatók részvételével zajló "Kisvízfolyások szennyezőanyag terhelése" projekt!

A 2012/13 oktatási tanév első félévében a Környezetmérnöki Intézet Bodáné Dr. Kendrovics Rita és Soósné Berecz Márta vezetésével az előző projekt sikerére és tapasztalataira építve újból elindította a Környezeti elemek védelme I. - Vízminőség-védelem tárgyhoz kapcsolódó féléves vízminőség-védelmi projektet.

A projektoktatásra 12 hallgató jelentkezett és komoly féléves terepi-kutató munkát követően 2013. február 6-án sikeresen mutatta be eredményeit a Környezetmérnöki Intézet oktatóiból erre az alkalomra összehívott bizottságnak - Prof. Dr. Patkó István elnökletével -, a Petrik Lajos Szakközépiskola tanárainak és környezet technikus képzésben résztvevő diákjainak, valamint hallgatótársaiknak.