Fontos információ a 2006. szeptember 1. előtt hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

Tisztelt Hallgató!

Ezúton kívánjuk felhívni szíves figyelmét arra, hogy az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvény 39. §-a 2016. január 1-jei hatállyal a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 112. § (1) bekezdését az alábbiak szerint állapítja meg:

"A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: 1993. évi felsőoktatási törvény) alapján megkezdett képzéseket - folyamatos képzésben - 2016. szeptember 1-jéig lehet változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával befejezni. Azok hallgatói jogviszonyát, akik e határidőig nem szerezték meg végbizonyítványukat, e dátummal meg kell szüntetni. Azok a volt hallgatók, akik 2016. szeptember 1-jéig végbizonyítványt szereztek, 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát. Az e törvénynek az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. törvénnyel megállapított 112. § (5a) bekezdése hatálya alá tartozó volt hallgatókra e bekezdés szabályait alkalmazni kell, a 112 § (5a) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmények által hozott döntéseket e bekezdésre tekintettel a volt hallgatók javára 2016. február 15-ig módosítani kell."

A fentiek alapján

  • az a hallgató, aki 2016. szeptember 1-jéig megszerezte a végbizonyítványt, 2018. szeptember 1-jéig tehet záróvizsgát.

Tisztelettel kérjük jelen tájékoztató levélben foglaltak szíves tudomásul vételét, továbbá kérjük, hogy tanulmányi kötelezettségét a fentiekben közölt határidő figyelembevételével teljesítse.

Budapest, 2016. március 3.

Üdvözlettel

Dr. Koltai László
oktatási dékánhelyettes

Utolsó módosítás: 
2016. április 21.