GY.I.K.

Kérdés:

Ezúton érdeklődnék, hogy mi a feltétele a szakosodásnak, illetve pontosan milyen lehetőségeink vannak?

Válasz:

A szakirányválasztás ill. szakirányra való felvétel a II. évfolyam 2. féléve során történik. A hallgató a Neptun rendszeren keresztül-tantárgyfelvételhez hasonló módon-március hónap folyamán jelentkezhet a kivánt szakirányra, megjelölve egy esetleges második és harmadik szakirányt is. Határidő: a tárgyév március 31.


Kérdés:

Én egy PMMK-s ipari termék és formatervezői szakra járó diák vagyok, első féléves. Azt szeretném megkérdezni,hogy mi lenne szükséges ahhoz,hogy át tudjak jelentkezni a harmadik szemeszterben az Önök iskolájába?

Válasz:

Az Óbudai Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata szerint (19.§) egy hallgató átvehető, ha:

  • eddig azonos szakon vagy azonos képzési szakcsoportban tanult,
  • legalább két lezárt, aktív féléve van,
  • a szakon beszámítható legalább 30 kredittel rendelkezik (ezt a kari Kreditátviteli Bizottság állapítja meg)

Ha a fenti feltételeket teljesíti, átvételének nincs akadálya. Mivel a harmadik félévre jönne át, várhatóan eleget tesz annak a feltételnek is, hogy a szak összes kreditjének legalább 40%-át nálunk szerzi meg - ugyanis csak így kaphat majd abszolutóriumot.
Várjuk szeretettel!


Kérdés:

2011. januárban záróvizsgáztam az OE-RKK karon, mint divattermék-technológus. A diplomát nem kaptam kézbe, mert még nincs nyelvvizsgám. A kérdésem az lenne, hogy milyen fajta vizsga szükséges és meddig lehet benyújtani a tanulmányi osztályra?

Válasz:

2006-tól felvett hallgatóknak közép C típusú kell, előtte felvetteknek alapfokú C típusú.
Jelenleg még nincs időhöz kötve. Ha lesz nyelvvizsgája, vegye fel a kapcsolatot Lengyel Lajosnéval.


Kérdés:

2004. szeptemberben kezdtem meg az RKK-n a tanulmányaimat, de 4 aktív félév után két passzív félévet (egyben) kihagytam és 2007. szeptemberben a tanulmányaimat már nem folytathattam "K" tantervben, átjelentkeztettek Bsc-s képzésre. Akkor melyik évhez köthetem a nyelvvizsgához tartozó felvételemet? Tehát 2004-ben vettek fel, de már Bsc-ben végeztem.

Válasz:

A felvétel éve 2004, ezért alapfokú (B1 típusú =új elnevezés) C típusú nyelvvizsga kell.


Kérdés:

Sajnos én még nem vagyok az egyetem hallgatója mivel nem vettek fel. Az iránt érdeklődnék, hogy előre láthatólag indul-e keresztféléves képzés könnyűipari mérnöki szakon?

Válasz:

Sajnos, az RKK BSc mérnöki szakjain nem indul keresztféléves képzés. A 2012 őszi felvételre februárig jelentkezhet.

Utolsó módosítás: 
2014. április 13.