Csomagolástechnológus és papíros szakmai nap a Rejtő karon

2017/06/01

A hagyományoknak megfelelően az idén újra tavasszal került sor a Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet és a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület közös szakmai rendezvényére. A 19. CS+P Szakmai Műhelynek az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari Kar tanácsterme adott otthont május 31-én.

Csomagolástechnológus és papíros szakmai nap a Rejtő karon

A konferencia Dr. Borbély Ákos tudományos dékán-helyettes köszöntőjével kezdődött, majd Dr. Takács Áron az MKI tudományos intézetigazgató helyettese rövid tájékoztatót tartott a szakmai felsőoktatás helyzetéről, az új vagy átalakuló képzésekről. Szőke András levezető elnök az egyesület Papíripari Szakosztályának képviseletében röviden ismertette a hazai csomagolószer felhasználás helyzetét, a várható tendenciákat. A következőkben - a teljesség igénye nélkül - néhány szakmai előadás rövid tartalmi összefoglalóját közöljük.

A szakmai előadások sorát Varga Dénes "Jövőkép a flexo nyomtatásban" címmel nyitotta meg. A Varga-Flexo Kft. tulajdonosa bemutatta a jövőre 25 éves cég tevékenységét, amelynek fő profilja a hajlékonyfalú csomagolóanyagok nyomtatását végző flexonyomó gépek és a nyomtatott tekercsek tovább-feldolgozásához szükséges lamináló, tekercsvágó, ragasztóadagoló és kliséragasztó gépek gyártása. Elmondta, hogy a Print 4.0 a negyedik ipari forradalom nyomdaipari változata, melynek célkitűzése a gépek hálózatba történő összekötése és ennek segítségével az emberi erőforrások minél nagyobb részben történő kiváltása automatizált rendszerekkel. Az automatizálás fejlődése hatékonyabb munkavégzést, folyamatos minőségellenőrzést és pontosabb döntés-előkészítést tesz lehetővé kisebb létszámmal. Az előadó emellett bemutatta a Flexo Innovációs Klasztert, amit hat magyarországi tulajdonú, dinamikusan fejlődő vállalkozás alapított azzal a céllal, hogy teljes körű papír- és műanyag alapú csomagolástechnikai megoldásokat nyújtson. A Klaszter csomagolóeszköz-gyártásra specializálódott tagjai elsősorban a közös technológia, a flexo nyomtatás terén képesek kihasználni az együttműködést, melyhez a biztos műszaki hátteret és a folyamatos innovációt a Klaszteren belüli gépgyártás biztosítja. A csoport árbevétele 2016-ban meghaladta a 20.000.000,- EUR-t, amelynek jelentős része Magyarországon kívüli értékesítésből származott, az alkalmazottak száma pedig elérte a 250 főt.

Dr. Madai Gyula "Csomagolóanyagok szerepe az élelmiszerek ásványi olajokkal szembeni védelmében" címmel elmondta, hogy a 2010-es évek elejétől egyre nagyobb teret nyer a csomagolóanyagok szerepéről szóló vita az élelmiszerek ásványi olajokkal szembeni védelmében. A vita abból a körülményből fakad, hogy az ásványi olajok különböző úton juthatnak a csomagoltan forgalomba hozott élelmiszerbe. Ezek közül az élelmiszer előállító és feldolgozó szállítási lánc állomásai ugyanúgy szerepet kaphatnak, mint maguk az élelmiszerrel közvetlenül és közvetetten érintkező csomagolóanyagok. A vitát az a körülmény is bonyolítja, hogy az ásványi olajok egészséget károsító hatásának vizsgálata még messze nem zárult le és ezen anyagok analitikai vizsgálata is számos nehézséggel jár. Az előadásban a csomagolóanyagok kettős szerepére utalt: a csomagolóanyag, mint az ásványi olajokkal való szennyeződés forrása, másrészt, mint a csomagolt élelmiszer ásványi olajokkal szembeni védelmének hatékony eszköze.

A csomagolóanyagok közül elsődlegesen a hulladékpapírból származó, un. "szekunder rostot" tartalmazó papír és karton lehetnek az ásványi olajjal való szennyeződés forrásai. Ennek oka az, hogy a hulladékpapírok jelentős mennyiségű nyomtatott újságnyomó papírt és nyomdai dobozkartont tartalmaznak, amelyek nyomtatásához nagy ásványi olaj tartalmú festékeket használnak, de megjegyzendő, hogy a papír- és kartongyártók önként vállalt korlátozásai révén az utóbbi években folyamatosan csökken a csomagolóanyagok ásványolaj tartalma. Bizonytalanság tapasztalható a műanyag, nevezetesen az olefin bázisú csomagolófóliák szerepét illetően. Ezek a polimerek ugyanis természetüknél fogva telített szénhidrogén alapú oligomereket tartalmaznak, amelyek kémiai felépítésük szerint azonosak a telített szénhidrogénekkel, amelyek az ásványi olajokból származnak. Az olefinek és az ásványolajok rokonsága azzal is jár, hogy az élelmiszerben más forrásból jelen lévő ásványi olaj szennyeződések a fóliába migrálhatnak és a kicsomagolt fóliában magas koncentrációban mutathatók ki. Esetenként ez a körülmény téves interpretáció alapjául is szolgálhat a szennyeződés eredetét illetően.  A csomagolóanyagoknak másrészről kitüntetett szerepe van az élelmiszerek külső forrásból eredő ásványolaj szennyeződésének megakadályozásában. Kartonok és papírok is elláthatók olyan záróréteggel, amelyek megakadályozzák az ásványolajok migrációját. Ugyanakkor az elsődleges csomagolóanyagok záró funkcióinak helyes megválasztásával védelmet alakíthatunk ki a másodlagos csomagolóanyagokból (kartonok, hullámlemezek) származó ásványolaj szennyeződésekkel szemben. Ezen az úton haladva nem kerül veszélybe a hulladékpapírok és kartonok visszanyerésének Európában elért magas színvonala és a "körkörös gazdaság" megálmodott eszményképe.

Az előző témához kapcsolódott Dr. Szigeti Tamás „Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkező anyagok migránsai és azok vizsgálati lehetőségei” című előadása. A Wessling Hungary Kft. képviselője elmondta, hogy a világon az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok száma eléri a négyezret, amelyek között a leggyakoribbak az élelmiszer-csomagolóanyagok. Az ezekből az anyagokból való kioldódás révén az élelmiszereinkbe kerülő vegyületek hátrányos hatást gyakorolhatnak az élelmiszert fogyasztó ember egészségére, ezért fontos, hogy az élelmiszerek csomagolóanyagait az arra alkalmas laboratóriumokban rendszeresen vizsgálják. Emiatt célul tűzték ki az élelmiszerek csomagolóanyagainak ellenőrzésére alkalmas vizsgálati módszerek adaptálását, illetve új vizsgálati módszerek kidolgozását. Az Európai Unió hatályos, vonatkozó jogszabályainak megfelelően három részterületen dolgoznak: vizsgálják az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő anyagok érzékszervi hatásait, összes és specifikus kioldódási jellemzőit. Az előadásban hallhattunk az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen kapcsolatba kerülő anyagok viselkedéséről, a migrációs jelenségek fizikai kémiájáról, illetve a kioldódó vegyületek azonosításának és mennyiségi meghatározásának módszereiről. Laboratóriumukban jelenleg több mint 80, a csomagolószerekből kioldódni képes vegyületet határoznak meg és a vizsgálandó vegyületek listáját természetesen folyamatosan bővítik.

Nagy Miklós, a CSAOSZ főtitkára „Interpack többféle nézetből” címmel tartotta meg beszámolóját a május elején, Düsseldorfban megrendezett csomagolóipari kiállítás tapasztalatairól. A 260.000 négyzetméter nettó területen, a vásárváros 19 csarnokában és az udvaron ideiglenes jelleggel felállított pavilonokban, sátrakban megjelenő 2865 kiállítót a világ 168 országából 170.500 vásárlátogató tekintette meg. Magyarországot 2017-ben Düsseldorfban - hivatalosan - 15 kiállító képviselte. Azért hivatalosan, mert nem regisztrált résztvevőként a CSAOSZ, mint a közösségi magyar stand szakmai szervezője is jelen volt. Öröm, hogy 2014 után ismét sikerült nemzeti kiállítást létrehozni és ehhez a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.-t partnernek megnyerni. A stand hét résztvevője szerencsés áttekintést adott a magyar csomagolóipar kínálatából, papír, műanyag és fém csomagolószerek gyártói mutatkoztak be.

A Csomagolási Világszövetség (WPO) szervezésében és a tagszervezetek - köztük a CSAOSZ - együttműködésében az Innovationpark pavilonban helyet kapott a Packaging that Saves Food bemutató. Itt a nemzeti csomagolási versenyeken – így a magyar HUNGAROPACK-on – Save Food díjjal elismert csomagolások bemutatására került sor. Az Interpack ideje alatt került sor a Csomagolási Világverseny díjátadó ünnepségére is. Magyarország, a magyar nyomdaipar/csomagolóipar itt is kiemelkedően szerepelt. Az STI Petőfi Nyomda Kft. két, a Codex Értékpapírnyomda Zrt. pedig egy munkája után vehette át a WorldStar díjat, a negyedik elismerést a dr-PLAST Engineering Zrt. pályázata érdemelte ki. E négy elismeréssel 1997 és 2017 között 91 világdíjat érdemeltek ki a magyar pályázók, az STI Petőfi Nyomda pedig 29. (!) WorldStar díját vehette át.

A szakmai programot az ebédszünetet követően az előadók és a résztvevők kötetlen beszélgetése zárta.

 

Tiefbrunner Anna
mestertanár
MKI