Fiatal Diplomások Fóruma a Rejtő Karon

2017/11/30

A Magyar Tudomány Ünnepe 2017 rendezvénysorozatának keretében az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézete, a Magyar Tudományos Akadémia Természetes Polimerek Munkabizottsága és a Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Papíripari Szakosztálya idén is megrendezte hagyományos konferenciáját, a Fiatal Diplomások Fórumát. A közös szervezésű program célja, hogy a szakmai felsőoktatásban az elmúlt egy évben kiemelkedő eredménnyel végzett mérnökök és doktori képzésben résztvevő fiatal kutatók ismertethessék munkájukat.

Fiatal Diplomások Fóruma a Rejtő Karon

A Rejtő Kar nevében Dr. habil. Kisfaludy Márta dékán asszony, Dr. habil. Horváth Csaba, a Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet igazgatója, valamint a rendezvény házigazdájaként Dr. habil. Koltai László és a levezető elnök, Szőke András köszöntötték a megjelenteket.

Az első előadást a BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék képviseletében Nagy Sebestyén: A lágyító hatása a kristályos nanocellulóz filmek tulajdonságaira címmel tartotta meg. A fiatal kutató beszámolt arról, hogy fehérített pamutból és lenből kristályos nanocellulózt állítottak elő. Jellemezték a nanokristályokat és azok vizes szuszpenzióját, majd a szuszpenziókból glicerin és szorbit lágyítókkal vékony filmeket öntöttek. Arra keresték a választ, hogy a hasonló szerkezetű, de eltérő molekula méretű lágyítók - különböző koncentrációban adagolva - hogyan hatnak a filmek tulajdonságaira.

Horváth Flóra a BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék és az MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet Polimer Fizikai Kutatócsoportjának közös munkájában vesz részt. Lignint tartalmazó polimerkeverékek szerkezete: a kölcsönhatások és az összetétel szerepe címmel elmondta, hogy lignin és etilén-vinil-alkohol kopolimerek felhasználásával különböző polimer­keverékeket állítottak elő azért, hogy tanulmányozzák a komponensek közötti kölcsönhatások és az összetétel szerkezetre kifejtett hatását.

Zám Brigitta szintén a BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékét képviselte és Határfelületi kölcsönhatások módosítása politejsav alapú kompozitokban címmel számolt be munkájáról. Előadásában arról hallhattunk, hogy kutatásaik során természetes szálakkal társították a politejsavat. Céljuk volt a szál-mátrix kölcsönhatás erősségének mennyiségi jellemzése, és amennyiben lehetséges, javítása jobb szilárdsági tulajdonságokkal rendelkező kompozitok előállítása érdekében.

Tóth Barnabás előadásával az Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskoláját képviselte. Hullámpapírlemez alappapírok azonosítása termikus analízissel címmel elmondta, hogy DSC (differenciális pásztázó kalorimetria) kémiai analitikai vizsgálat során mérhető egy anyag energiafelvétele vagy leadása a hőmérséklet függvényében. Mivel eltérő szerves anyagok esetén ezek az értékek különböznek, az ebből előállított terméknél is különbözőséget mutatnak. Céljuk, hogy a megvizsgált alappapírok típusaihoz hozzárendelt függvények elemzése alapján egy, az eddigiektől eltérő besorolást tudjanak felállítani.

A program további részében a Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet két idén végzett fiatal mérnöke következett.  Mezei Nóra Folyamatfejlesztés minőségügyi eszközök alkalmazásával címmel készítette el szakdolgozatát. Munkája során megvizsgálta egy cég szolgáltatási és gyártási folyamatait, a folyamatfejlesztés minőségügyi eszközeinek segítségével számszerűsítette a gyenge, esetleg kritikus pontokat. Kidolgozott egy megoldást a felismert hibák, problémák kijavítására. A bevezetésre került új információtechnológiai megoldás eredményeképpen a vállalkozás versenyképessége jelentősen nőtt.

Fődi Réka csomagolási célú kartonpapírok vizsgálatával foglalkozott szakdolgozatában. Két területen végzett kutatómunkát: a Tampere University of Technology-n azt vizsgálta, hogy a kísérleti bevonó gép különböző beállításainak függvényében hogyan optimalizálható a polietilénnel társított termék minősége. További munkája során pedig ipari körülmények között gyártott mázolt kartonok minőségi problémáinak okait kereste.

Az utolsó előadást Czene Tibor, az Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola doktorandusza tartotta Papíripari rostanyagok fajlagos rosttömegének meghatározása címmel. Elmondta, hogy a rosthosszúság meghatározó a papírgyártásban az elkészült papír tépőszilárdsága szempontjából, de egyéb mechanikai paramétereket is befolyásol. A rosttömegnek is fontos szerepe van, hiszen meghatározza az elkészült papír volumenitását, négyzetmétertömegét. Ezért kutatásuk célja egy olyan módszer kidolgozása, ami lehetővé teszi az egyedi rostok mérését. Ehhez egy új fogalmat vezettek be, a fajlagos rosttömeget, azaz a rosthosszúság és a rosttömeg közötti összefüggést.

A rendezvény zárásaként a szervezők nevében Dr. Csiszár Emília, az MTA Természetes Polimerek Munkabizottság elnöke és Szőke András gratuláltak a fiatal kutatóknak és mérnököknek az elhangzott előadások magas színvonalához és további eredményes munkát kívántak a jövő szakembereinek.