Tankert projekt a Rejtő Karon

2018/06/19

A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar vezetése elhatározta, hogy a következő tanévtől a kari épület mögötti parkban az oktatást is segítő, minél szebb, változatosabb növényeket bemutató tankertet hoz létre. A megvalósítási és majd a fenntartási folyamatban a Környezetmérnöki Intézet munkatársai, a környezetmérnök hallgatók, valamint a BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnázium tanárai és diákjai vesznek részt. A közös munka legfőbb célja, hogy a szakgimnázium oktatói és diákjai megismerjék karunkat, hallgatóinkat, képzéseinket és persze, hogy gyakorlatban is alkalmazhassák mindazt a tudást, melyet az iskolai tanév alatt elsajátítottak, mindezt hallgatóinkkal együtt, akik szintén gyakorlati tudásukat gyarapíthatják a tanulói csoportok vezetésével és az elvégzett munkával.

Tankert projekt a Rejtő Karon

A tankert létrehozásával a szakmai tudás bővítése mellett a környezeti nevelésnek is színteret igyekszünk biztosítani. Ennek alapja, hogy a kert, a változatos növényvilág az érzékszerveken keresztül, az érzelmekre hatást gyakorolva formálja az ízlést, kialakít egy olyan etikai, érték- és cselekvési rendszert, amely figyelmet fordít a természet értékeire, hatást gyakorol a környezet minőségét érintő döntéshozatalra, személyiségformálásra is.

A projekt megvalósításának első szakaszában az élőhely alapállapotának felmérésére kerül sor a 2017/18-as tanév második félévének vizsgaidőszakában. Ez jelenti a talaj fizikai, kémiai állapotának, a területen és közelében található források vízminőségének vizsgálatát és a területen jelenleg található növényfajták beazonosítását és jegyzőkönyvben való rögzítését.

A második szakaszban a kapott vizsgálati eredmények alapján kerül sor azoknak a növényeknek a meghatározására, melyek a kert növénygyűjteményét színesítik, bővítik a már meglévő állományt. Ezután kerül sor a telepítésre, ültetésre és az azt követő fenntartásra.

A munkákról folyamatos tájékoztatást adunk a kari honlapon "Tankert projekt" cím alatt.