Tájékoztatás a 2018/19-es tanévre beadott Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatról

2018/07/08

A megadott határidőig 6 pályázat érkezett be, ebből 4 felelt meg a pályázat feltételeinek.

A KHÖK-kel egyetértésben az alábbi 4 főt javasoljuk felterjeszteni az Óbudai Egyetem Oktatási Főigazgatójának:

Sorszám

Név

összpont

1.

Kovács Richárd Csaba

80

2.

Tasnády Réka Julianna

65

3.

Kálmán Lilla

58

4.

Rémiás Virág

52

A döntéssel kapcsolatban 2018. július 5-ig az érintettek fellebbezéssel élhetnek, amelyet a rektornak címezve a Tanulmányi Osztályon adhatnak le.

Budapest, 2018. július 3.

Szabó-Zsidai Krisztina sk.
tanulmányi osztályvezető