Kitüntették a Rejtő Kar oktatóját

2018/08/31

Dr. Horváth Csaba okl. a gépészmérnök a Nyomda- és Papíripari Szövetség elnöke, a Nyomda-Technika Kft. ügyvezető igazgatója, az Óbudai Egyetem Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézetének korábbi igazgatója, egyetemi docens állami kitüntetést vehetett át 2018. augusztus 21-én.

Prof. Dr. Palkovics László miniszter adta át a Magyar Arany Érdemkeresztet az Innovációs és Technológiai Minisztérium Dísztermében az alábbi indoklás kíséretében.

"Dr. habil. Horváth Csaba a nyomtatott kommunikáció területén aktív szakmai-közéleti szerepvállalásával, a gazdasági életben mutatott példájával, tudományos és oktatói munkájával tekintélyes hazai és jelentős nemzetközi elismertséget szerzett. Négy évtizedes tevékenysége során áldozatkészen és eredményesen dolgozott a hazai és a nemzetközi nyomdász társadalom erősítéséért, az újabb nyomdász generációk neveléséért."

Kitüntették a Rejtő Kar oktatóját

Okleveles gépészmérnök, gépészeti elektrotechnikai szakmérnök, diplomáit a Budapesti Műszaki Egyetem szerezte 1977-ben és 1987-ben.

A Veszprémi Egyetemen kapott egyetemi doktori oklevelet műszaki tudományokból 1994-ben, majd a Pannon Egyetemen 2006-ban PhD tudományos fokozatot Gazdaság- és Szervezéstudományi Doktori Iskolában. 2013-ban a Nyugat-magyarországi Egyetemen habilitált Anyagtudományok és Technológiák tudományterületen.

Pályáját 1977-ben kezdte a debreceni Alföldi Nyomdában, ahol 14 évig dolgozott különböző műszaki beosztásokban (üzemmérnök, művezető, üzemvezető, műszaki főtanácsadó).

1991-ben a Nyomda-Technika Ipari Szolgáltató Kft. egyik alapítója, egyben ügyvezető igazgatója is, amely funkciót mindmáig ellátja. 1998. óta cégének többségi, 2001-től kizárólagos tulajdonosa. Vezetése alatt vált (a jelenleg 36 munkatársat foglalkoztató) cége a magyar nyomda- és papíripar egyik vezető műszaki szolgáltató vállalkozásává, európai ismertséggel.

Az 1991-ben alakult Nyomda- és Papíripari Szövetségnek 1993. és 2003. között elnökségi tagja volt, 2008. októbere óta pedig megválasztott elnöke. Az addig is sikeres szervezetnek friss lendületet és több tekintetben új szemléletet adott vezetői munkája.

2010-ben beválasztották az INTERGRAF (European Federation for Print & Digital Communication) elnökségébe is. A három cikluson át 2016-ig tartó aktív szolgálata a „board”-ban jelentős nemzetközi tekintélyt szerzett számára, amit arra is felhasznált, hogy a sikeres európai gyakorlatokat átültesse a hazai nyomdász világ mindennapi munkájába.

Dr. Horváth Csaba jelentős nemzetközi konferenciák gyakori előadója és tudományos bizottságainak tagja. A Magyar Tudományos Művek Tára több mit száz tudományos publikációját rögzíti, melynek közel fele idegen nyelvű közlemény. Két külföldi tudományos folyóirat (Journal of Graphic Design and Engineering, Acta Graphica) szerkesztőbizottságának tagja. 

A IARIGAI (International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries) nemzetközi kutatói szervezet elnökségének tagja volt 2009 és 2011 között, egyben a Budapesten megrendezett IRAGAI 2011 konferencia igazgatója is.

Több nemzetközi tudományos és oktatói szervezet aktív tagja.

Dr. Horváth Csaba 2007-ben kezdett tanítani az Óbudai Egyetemen (illetve a jogelőd Budapesti Műszaki Főiskolán). Egyetemi docens, 2010-től a Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet igazgatója.. Az intézete oktatási, kutatási feladatait irányítva, azoknak tevékeny résztvevője volt. Jelentős szerepet vállalt az intézet laboratóriumainak korszerűsítésében. háttéripari kapcsolataival megszerzett anyagi támogatások segítségével. Vezetetése alatt újult meg a könnyűipari alapképzés és mesterképzés tantervi programja. Nagy szerepe volt abban, hogy a duális képzés is elindulhatott a könnyűipari alapszakon, 2017. szeptemberében. Számos kutatási program vezetője volt az elmúlt 10 évben. Intézetigazgatói feladatát idén májusban adta át utódjának.

Olyan vezető oktató, aki a 30 éves szakmai múlttal a háta mögött kezdett tanítani. Alapvető oktatásai területe a grafikus kommunikáció technológiái és a nyomtatott média menedzsment. Angol nyelvű, szabadon választható tantárgyai (Lean & Green Printing, Introduction to Graphic Communication) nagyon népszerűek a diákok körében. A kar oktatási programjában több alaptárgynak is felelős tanára magyar és angol nyelven egyaránt. A könnyűipari mérnökképzés szakfelelőse.