Környezetmérnöki Szakmai Nap a Rejtő Karon

2019/05/16

2019. április 9-én negyedik alkalommal szervezte meg nagy érdeklődés mellett a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Környezetmérnöki Intézete a Környezetmérnöki Szakmai Napot. A program megvalósításában együttműködött a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ), a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MASZESZ), a Magyar Kémikusok Egyesülete Környezet-analitikai és Technológiai Társasága és az Integrált Tudományok Szakkollégiuma.

Környezetmérnöki Szakmai Nap a Rejtő Karon

A szakmai rendezvény legfőbb célja, hogy a környezetmérnök alapképzésben részt vevő hallgatóink megismerjék a környezeti ipar sokszínű tevékenységét, az egyes cégeknél folyó kutatási tevékenységet, ugyanakkor a cégeknek lehetősége nyílik a bemutatkozásra is. Az esemény célközönsége a 2. és 3. évfolyamos nappali tagozatos környezetmérnök hallgatók, akik számára a szakmai nap lehetőséget nyújt a termelési gyakorlati helyek megismerésében, továbbá a tudományos diákköri munkák és szakdolgozatok témaválasztásában. Több levelezős és 1. éves hallgató is érdeklődött a program iránt. 

A 9.00-től 14.00 óráig tartó programot az idén is Prof. Dr. Juhász Endre az MTA Vízellátási és Csatornázási Bizottság elnöke vezette végig, összekötve a környezetvédelmi ipar több területét - hulladékgazdálkodás, víz és szennyvízgazdálkodás, energiahatékonyság és levegőminőség-védelem - bemutató előadásokat.

A Szakmai Nap résztvevői a program nyitó részében megismerhették az együttműködő partnerek egyesületi tevékenységét, majd a 15 perces előadások betekintést nyújtottak a szennyvíztisztítás  fejlesztési   lehetőségeibe, az energiahatékonyság kérdésébe, a hulladékgazdálkodás kihívásaiba az EU körforgásos gazdaság kapcsán, a beltéri levegőminőségét befolyásoló mikrobiológiai kockázati közegek vizsgálatába, technológiák környezetvédelmi engedélyeztetési eljárásába, az illegális hulladékelhagyás megelőzésének lehetőségeibe, valamint felhívták a figyelmet a hulladék értékére. Figyelemfelkető előadást hallhattunk a csapvíz-palackos víz fogyasztás örök dilemmájáról az ELTE professzorának előadásában és új megközelítésben ismerhették meg a jelenlévők a vízellátás, csatornázás kérdését az „Alternatíva alternatívája” című előadásban. Megtudhattuk, hogy a smart city milyen környezetvédelmi és fenntarthatósági kérdések megválaszolását igényli és miként szolgál „játszótérként” a környezetmérnök hallgatóknak, továbbá tájékoztatást kaphattak arról, hogy a légi felvételek hogyan segítik a hatóság munkáját a környezeti károkozások felderítésében.

Új színfoltként jelentek meg Alumni hallgatóink a szakmai napon.  Az általuk képviselt cégek kutatási tevékenységük bemutatása mellett, megosztották tapasztalataikat, valamint hasznos gyakorlati tanácsokkal látták el a hallgatókat.  

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni a résztvevő cégek képviselőinek, az előadóknak - Bezsenyi Anikó (Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Dél-pesti Szennyvíztisztító), Prof. Dr. Záray Gyula (ELTE Kémiai Intézet Analitikai - Kémiai Tanszék),  Dr. Zsabokorszky Ferenc (Enqua Kft.), Rajnai Tamás (Deloitte Kft.), Kari András (Eurofins KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft.), Sinka Attila (Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség), Dr. Major Veronika (VTK INNOSYSTEM VÍZ-, TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KFT.), Iga Benedek (Encotech Kft.), Petrovszki Krisztián (Clean-Way Kft.), Gyenge László (Biofilter Zrt.), Dr. Bakó Gábor (Interspect Kft.), valamint volt hallgatóinknak: Puskás Tamás (DHL), Hegedűs Barbara (Tungsram Operations Kft.), Jászay Tamás (DUNAFIN Zrt.).

Köszönet illeti a szervezésben együttműködő partnereket – Dr. Ágoston Csaba (KSZGYSZ elnöke), Sinka Attila (MASZESZ főtitkára), Dr. Buzás Ilona (Magyar Kémikusok Egyesülete Környezet-analitikai és Technológiai Társasága titkára) és köszönjük az Integrált Tudományok Szakkollégium vezetőjének, Dr. habil. Koltai László dékán úrnak a szakmai nap megrendezéséhez nyújtott támogatását.