Elhunyt özv. Beck Tamásné dr.

2019/06/03

Elhunyt özv. Beck Tamásné dr. (Dr. Rákos Ilona) 1932-2019

Az elismert, a diákok és hallgatók körében is népszerű közép- és főiskolai tanár, a Könnyűipari Műszaki Főiskola ny. főigazgató-helyettese hosszú betegség után, 87 évesen elhunyt.

Elhunyt özv. Beck Tamásné dr.

Az ELTE TTK-n végzett 1955-ben. A szegedi Textilipari Szakközépiskolákban matematikát tanított és osztályfőnöki teendőket látott el. A diákokkal a matematikát nemcsak megszerettette, hanem az ismeretek elsajátításában is kiváló eredményeket ért el. Az érettségi elnökök mindig kiemelték eredményes pedagógiai munkáját.

Az 1971-72 években a Pinceton University-n (N.J. USA) képezte tovább magát. Ezt követően egészen 1993-as nyugdíjazásáig dolgozott a Könnyűipari Műszaki Főiskolán. Az Alaptárgyi Tanszék docenseként nagyon sokat tett a főiskolai számítástechnikai oktatás bevezetéséért. A számítástechnika hamarosan bekerült a tananyagba, hogy a könnyűipari üzemmérnökök megismerjék az ipari és műszaki problémák számítógéppel történő megoldását. Eleinte még nem rendelkezett a főiskola saját gépekkel, de 1978-tól a Kandó főiskola R20 gépének használatára volt lehetőség. 1984-től kezdődött a mikroszámítógépes oktatás, előbb HT 1080-as, majd Commodore 64 gépekkel, később pedig PC-ken. Az 1983-ban megalakult önálló Számítástechnikai Osztály, majd Számítástechnikai Tanszék vezetőjeként elérte azt, hogy a hallgatók a kor színvonalának megfelelő számítástechnikai oktatásban részesülhessenek. Ezen kívül nagy hangsúlyt fektetett kollégái szakmai továbbképzésére, publikálásra, konferencia előadások tartására. Több cikluson keresztül volt a Könnyűipari Műszaki Főiskola tudományos-, majd oktatási főigazgató-helyettese. Nagyon jó kapcsolatot alakított ki a könnyűipari üzemekkel, valamint a társfőiskolákkal. Oktatási és szervezési tevékenysége nagyban hozzájárult a főiskolán folyó oktatás, szakmai képzés elismeréséhez.

Több számítástechnikai szakkönyv, matematika és matematikai-programozás kiadvány szerzője. Jelentősebb munkái közé tartozik A Monte Carlo-módszer (olyan sztochasztikus szimulációs módszer, amely számítástechnikai eszközök segítségével előállítja egy adott kísérlet végeredményét) alkalmazása a textiliparban, Számítógépes termelésirányítás a textiliparban, Szoftverfejlesztés, Operáció kutatás a gyakorlatban.

A Műszaki Felsőoktatási Intézmények Országos Nevelési Munkaközössége vezetőségi tagja volt. Eredményes munkásságát számos kitüntetéssel (Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Könnyűipar Kiváló Dolgozója) ismerték el.

Családtagjai, tisztelői, korábbi munkatársai 2019. június 8-án vesznek Tőle végső búcsút a pajzsszegi (Zala megye) községi temetőben. Emlékét tisztelettel megőrizzük, nyugodjék békében!

Kutasi Csaba
Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület