RKK oktatásszervezési tájékoztató

2020/09/01

TÁJÉKOZTATÓ a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar 2020/21 tanév 1. szemeszter OKTATÁSSZERVEZÉSÉVEL kapcsolatban

A 17/2020 (VII.15.) Rektori-Kancellári Közös Utasítás, valamint az RKK honlapon is közzétett Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez c. dokumentum alapján a 2020/21 tanév első félévében, fenntartva a járványügyi készültséget a gyakorlati és laborfoglalkozásokat, valamint konzultációkat a hallgatók személyes jelenléte mellett tartjuk meg (mindaddig, amíg a vírushelyzet kapcsán más utasítást nem kapunk), de az előadásokat online módon lehet csak elérni.

RKK oktatásszervezési tájékoztató

A hallgatók minden, a Neptunban a képzésükön kiírt kurzust felvesznek, majd az órarendben megtekinthetik a kötött időpontú gyakorlatokat/laborokat és azokat az előadásokat, melyeket az oktatók kötött időben, de a virtuális térben (stream-elt előadások) tartanak majd meg.

Az órarendben nem jelennek meg azonban azok az előadások, melyekhez az oktatók e-learning típusú (videó, hangalámondásos ppt… stb.) tananyagot készítettek. Ezeket a tananyagokat a hallgatók rugalmas időbeosztással, az oktató által előírt feltételek teljesítése mellett dolgozzák fel.

Az online tananyagokhoz való hozzáférés alapja a kurzus felvétele a neptunban és ezt követően bejelentkezés a MOODLE rendszerbe, majd az adott tárgy kurzusába. A MOODLE rendszerben a kurzust mindig az oktató hozza létre, így ha a hallgató nem találja a kurzust, akkor első körben kérjük a tárgy oktatóját megkeresni e-mailben és jelezni az esetleges hiányosságot.  

A tantárgyakkal kapcsolatos részletes tájékoztató (követelmények, tartalom, időbeosztás, feladatok, ZH feltételek, stb.) a MOODLE rendszeren keresztül érhető el, melyet az oktató kollégák legkésőbb a regisztrációs hét végéig közzétesznek a tárgy MOODLE kurzusában.

Minden hallgatónknak sikeres tanulmányokat kíván a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar vezetősége