Tájékoztató a 2020. 11. 20-i Intézkedési tervhez kapcsolódó oktatás szervezést érintő feladatokról

2020/11/25

Tisztelt Kollégák és Hallgatók!

Egyetemünkön a koronavírus okozta járvány helyzet kezelése kapcsán digitális oktatásra tértünk át 2020. november 11-től. A Hallgatók az ezzel kapcsolatos információkat a Neptun rendszerben olvashatják a 23/2020. (XI.11) rektori-kancellári közös utasításban, az oktatók az oktatásszervezéssel kapcsolatos előírásokat e-mailben kapták meg.  
A félév végéhez közeledve néhány fontosabb részletre hívjuk fel a figyelmet jelen tájékoztatóban.

  • A tanév rendje a 2020/2021. tanév 1. félévére változatlan marad, de az oktatás csak online formában történhet.
  • Az oktatók és a munkatársak számára a munkavégzés változatlanul folyik.
  • Az órák az eredeti órarend szerinti időpontban online (Moodle rendszerbe feltöltött videó tananyagok, tesztek, feladatok stb.), vagy streamelt tanóra formában kerülnek megtartásra.
  • A hallgatók számára az online konzultáció lehetőségét biztosítani kell.
  • Az évközi és év végi számonkéréseket online formában kell lebonyolítani. Javasolt a MOODLE rendszer által biztosított feladattípusuk sokszínű alkalmazása, valamint az MS Teams használata.

Bp., 2020. 11. 24.

Az egyetem vezetése nevében: Bodáné Dr. Kendrovics Rita oktatási dékánhelyettes