Panel-beszélgetés a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karon a fenntarthatóságról, a gyakorlatorientált képzés jövőjéről

2022/11/14

A Hazai és Külföldi Modellek a Projektoktatásban Nemzetközi Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként 2022. november 11-én online panel-beszélgetés formájában KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE A FENNTARTHATÓSÁGÉRT AZ OKTATÁS KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEIN – FENNTARTHATÓSÁG - GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉS JÖVŐJE címmel került megrendezésre.

A nagy sikerrel zárult rendezvény két fő szekciójában – Fenntarthatóság aktuális feladatai, valamint Környezetpedagógia a fenntarthatóságért - a projektoktatás gyakorlata – elhangzott előadásokat felkért hozzászólókkal indított panel-beszélgetések követték. A panel-beszélgetésben meghívott előadóink és hozzászólóink:

Prof. Dr. Szarka László akadémikus, geofizikus az MTA rendes tagja, A fenntarthatóság természeti előfeltételeiről tartotta meg vitaindító előadását.

Prof. Dr. Dúll Andrea, egyetemi tanár (ELTE, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Ember-Környezet Tranzakció Intézet) előadásának címe Transzdiszciplináris együttműködés a fenntarthatóság érdekében – ember-környezet tranzakciótudományi felvetések volt.

Dr. habil Kováts-Németh Mária címzetes egyetemi tanár, a konferencia Tudományos Bizottságának elnöke A projekt valódi arca címmel tartott előadását, melyhez kapcsolódott Bodáné Dr. Kendrovics Rita egyetemi docens (ÓE RKK Környezetmérnöki és Természettudományi Intézet), a konferencia főszervezőjének a Produktumok jelentősége a projektben c. előadása.

Dr. Horváth Katalin kutató, biológia szakvezető az ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnáziumból a Terepgyakorlati praktikum az Őrség Nemzeti Park értékeinek vizsgálatához- Tananyagfejlesztési innovációját mutatta be.

Agnieszka Barátka a Wacław Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézet programszervezője a "Helyidentitás és viselkedéskultúra" modul adaptálása a magyar, mint idegen nyelv tanításában Varsóban címmel tartott előadást.

A programot Dr. Földes-Leskó Gabriella egyetemi adjunktus (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar, Környezettudományi és Tájökológiai Tanszék) előadása zárta Erdészeti erdei iskola programjának összeállítása hallgatók által címmel.

A felkért hozzászólok Dr. habil Nagy Melinda a Selye János Egyetem rektorhelyettese, Dr. Pálvölgyi Lajos igazgató (PROJECON Projekt Tanácsadó Kft., az Eötvös Loránd Tudományegyetem PPK Felsőoktatás- és Innováció-kutatócsoport tagja), valamint Dr. Németh László egyetemi adjunktus az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savária Egyetemi Központ, Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központból voltak.

A konferencia fő támogatója és a konferencia megnyitó előadója Dr. habil Koltai László, az ÓE RKK dékánja volt, a panel beszélgetést Bodáné Dr. Kendrovics Rita ÓE RKK oktatási dékánhelyettes, Környezetmérnöki és Természettudományi Intézet intézetigazgatója moderálta.

A rendezvény legfőbb célja felhívni a figyelmet arra, hogy a szakmai tudás mellett legalább ugyanakkora hangsúlyt kell adni a készségek és képességek fejlesztésének. A konferencián elhangzó előadások és azokhoz kapcsolódó beszélgetések lehetőséget adtak arra, hogy a projektoktatás kapcsán szerzett jó gyakorlatok tapasztalatait megosszuk egymással ezzel segítve a gyakorlatközpontú oktatást, a projektpedagógia elterjedését az oktatás minden szintjén. Több éves tapasztalat alapján a projektoktatás a fenntartható fejlődés szemléletének a mindennapi gyakorlatba történő átültetéséhez szükséges azáltal, hogy komplex ismereteket közvetít, képességeket, attitűdöket fejleszt. A környezetpedagógia eszköztára biztosítja a tehetséggondozást és a munkaerőpiac által elvárt kompetenciák fejlesztését.

2022. november 14.

Bodáné Dr. Kendrovics Rita, a Szervező Bizottság elnöke