Újabb fejlesztés az RKK-n

2022/12/21

Hagyományőrző Nyomdaműhely nyílt az Óbudai Egyetem Rejtő Karán.

A szakmai hagyományok ápolása és értékeinek megőrzése kiemelt jelentőségű a Karon. Egyetemünkön a legújabb technológiák és anyagok mellett a hallgatók és érdeklődők megismerhetik a nyomdász szakma múltját is. – hangsúlyozta megnyitó beszédében Dr. habil. Koltai László az RKK dékánja a 2022. december 15-én megtartott avatóünnepségen. Beszédében köszönetet mondott Prof. h.c. Dr. Horváth Csaba címzetes egyetemi tanárnak, aki a műhely kialakításának lehetőségét és a nyomdagépeket saját adományával támogatta. Továbbá köszönetet mondott Kelemen Györgynek a Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány kuratóriumi elnökének is a támogatásért.

Dr. Horváth Csaba úr üdvözlő beszédében üdvözölte az új műhely megnyitását és köszönetet mondott György Gézának az Alföldi Nyomda igazgatójának is a támogatásáért.

Kelemen György elnök üdvözlő szavaival kiemelte Horváth Professzor úr szerepét a projekt előkészítésében és megvalósításában. Példaértékűnek nevezte támogatását a szakmai közösség irányában.

A műhely kialakításának érdekében a Nyomda- és Papíripari Szövetség által alapított Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány hivatalos weboldalán pályázatot írt ki az Óbudai Egyetem területén kialakítandó „Hagyományörző nyomdaműhely” kialakításának támogatására. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keret: 500 000 Ft volt. A pályázatra az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari Kar 2022. augusztus 13.-án részletes pályázati dokumentumot nyújtott be, amelyet a Kuratórium elfogadott.

Ezt követően kezdődtek meg a munkálatok az Óbudai Egyetem Doberdó úti kampuszán egy olyan hagyományörző nyomdaműhely kialakítására, ahol lehetőség nyílik a hallgatók szakmakultúra iránti érdeklődésének felkeltése, a kézműves nyomdász-mesterség fortélyainak elsajátítása.

Az új oktatási területen biztosítva lett a nyomdaműhely alapvető eszközeinek beszerzése, a működtetés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása, valamint külső érdeklődők számára szervezett bemutatók és szakma-népszerűsítő programok és közösségi rendezvények szervezése is megvalósítható, mivel a helység a Doberdó út felől közvetlenül is megközelíthető.

A projekt keretében a műhelyben elhelyezésre került egy XIX. századi, felújított Gutenberg sajtó és egy szép kialakítású könyvprés. Fa és fém szedőszekrény betűkészlettel és szedővassal, illetve egy Adana prés is. A labor lehetőséget ad a legmodernebb médiatechnológi eszközök kipróbálására is, egy nagyfelbontású monitor és egy videókamera segítségével.

A rendezvényen hallgatók és oktatók mellett részt vett Szilágyi Judit a Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány igazgatója és Tóth Gábor a Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület ügyvezetője is.