MSc szakok, specializációk

Könnyűipari mérnöki szak

FORMÁJA: MESTERKÉPZÉS (MSC)

TAGOZAT:  NAPPALI, LEVELEZŐ

KÉPZÉSI IDŐ  (a szak elvégzéséhez szükséges optimális idő):

  • NAPPALI TAGOZAT: 4 SZEMESZTER
  • LEVELEZŐ TAGOZAT: 4 SZEMESZTER

A diploma megnevezése:  könnyűipari mérnök (MSc)

A képzés célja:

A képzést a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karával közösen indítjuk.
A már BSc diplomát szerzett hallgatók folytathatják mesterképzésen tanulmányaikat.
Az elméleti és gyakorlati ismeretek egymásra épülésével, a korszerű oktatási módszerek és eszközök felhasználásával, a laboratóriumi és az üzemi gyakorlatok megfelelő arányú alkalmazásával válik biztosítottá, hogy a hallgatók mind az elméleti elmélyültség, mind a gyakorlati tudás kellő szintjére jussanak. A hallgatóknak az oktatási intézmény által elnyert pályázatokban, projekt munkákban való részvétele, az utolsó szemeszterben egy üzemi feladat konkrét megoldása támogatja az ismeretszerzést. A gyakorlati oktatás a könnyűipari vállalatokkal kötött együttműködés keretében és nyári termelési gyakorlat formájában folyik. A szakmai törzsanyagban szereplő gyakorlati tárgyak (Technológiai mérések), valamint a differenciált szakmai ismeretek segítik a legnagyobb mértékben a későbbi doktori (PhD) képzés kutatási tevékenységét. A hallgatók a képzés során megismerkednek azokkal az anyagvizsgálati módszerekkel, melyeket diplomamunkájuk elkészítéséhez vagy kutatásaikhoz alkalmaznak. A 6 féle specializáció ráépül a BSc-n tanulható ismeretekre, a tantervben a kapcsolódó szakmai területekre is találhatóak leágazások.

Specializációk:

  • Csomagolástechnológus, nyomdaipari és médiatechnológus, papírfeldolgozó, minőségirányító, terméktervező, texti-bőr-ruházati technológus

Mérnöktanári szak

FORMÁJA: MESTERKÉPZÉS (MA)

TAGOZAT:  NAPPALI, LEVELEZŐ

KÉPZÉSI IDŐ  (a szak elvégzéséhez szükséges optimális idő):

  • NAPPALI TAGOZAT:  3 TANULMÁNYI + 1 GYAKORLATI SZEMESZTER
  • LEVELEZŐ TAGOZAT:  3 TANULMÁNYI + 1 GYAKORLATI SZEMESZTER

A diploma megnevezése:  mérnöktanár (könnyűipari mérnök)

A képzés célja:

A műszaki képzettségre építve az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben a hallgató specializációjának megfelelő tantárgyak tanítására (elméleti órák, laboratóriumi és gyakorlati foglalkozások vezetésére) és önálló, alkotó tanári munkára való felkészítés.

Bővebb információ a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ honlapján >>>