RKK DH: dékáni hivatalvezető

Beadási határidő: 
2018/02/15
Típus: 
oktatói/dolgozói

Koordinálja a kar igazgatásával kapcsolatos tevékenységet, összehangolja az oktatási szervezeti egységek ilyen irányú munkáját; ennek keretében koordinálja a dékán, a dékánhelyettesek, a hivatalvezető ügyviteli-adminisztrációs feladatainak ellátását, a kari iktatási, irattározási/iratkezelési feladatokat, az egyetemi és/vagy kari bizottságok, testületek ügyviteli-adminisztrációs feladatait, a kar hallgatóinak jegyzetellátásával kapcsolatos feladatokat , a karhoz rendelt előadóterem-gazdálkodás biztosítását, a tanfolyami és továbbképzési feladatokkal kapcsolatos kari ügyviteli, szervezési, adminisztrációs feladatokat, a kari szintű PR beiskolázási és marketing feladatok, tájékoztatók stb. ellátását, a PR és Marketing Osztály, valamint a Rektori Hivatal koordinációja mellett, kari szintű nemzetközi kapcsolatok ügyintézését, igazgatási kérdésekben segíti a kar vezetőinek munkáját, a Kari Tanács titkáraként részt vesz az ülés előkészítésében, szervezi és ellenőrzi a határozatok végrehajtását, gondoskodik arról, hogy az érintett szervezeti egységek, vezetők, oktatók, munkatársak, hallgatók a Kari Tanács, a kari vezetők határozatait, döntéseit, állásfoglalásait megismerjék. Felügyeli a Tanulmányi Osztály és a Gazdasági Csoport által ellátott feladatok végrehajtását.