Felvételi tájékoztató

2024K Felvételi eljárás

A jelentkezés beadási határideje: 2023. november 15. (felvi.hu)

Keresztfélévben, 2024. februári kezdéssel a kar az alábbi mesterszakokat hirdeti meg:

Könnyűipari mérnöki mesterszak

államilag finanszírozott és önköltséges formában, nappali és levelező tagozaton is

A képzés célja könnyűipari mérnökök képzése, akik a könnyűipar szakterületeihez kapcsolódó magas szintű természettudományos és specifikus műszaki ismeretek birtokában képesek az elméletben és a gyakorlatban jelentkező műszaki és szervezési, valamint komplex tervezési, üzemeltetési, fenntartási feladatok ellátására. A megszerzett műszaki, informatikai, esztétikai ismeretek, valamint az ehhez kapcsolódó készségek révén alkalmasak a tervezési, a technológiai és a szolgáltatások területén jelentkező feladatok önálló irányítására, felügyeletére, speciális tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére, további önálló ismeretszerzésre. Felkészültek a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

Választható specializációk: csomagolástechnológus; minőségirányító; nyomdaipari és médiatechnológus.

Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, blended (jelenléti és online) formában kerül sor félévente 5 alkalommal, csütörtök-péntek-szombati napokon.

Felvételi követelmények:

-Alapszakos diploma megléte

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a könnyűipari mérnöki alapképzési szak.

 Elsősorban számításba vehető az ipari termék- és formatervező mérnöki, a környezetmérnöki, a vegyészmérnöki, a faipari mérnöki, az anyagmérnöki, a gépészmérnöki és a műszaki menedzser alapképzési szak.

Jelentkezhetnek bármilyen alapképzési diplomával rendelkezők, minden nem könnyűipari mérnöki diplomával rendelkező jelentkező esetében az intézmény kreditelismerési eljárást fog lefolytatni.

-Felvételi elbeszélgetés

A felvételi elbeszélgetés formája: online, ideje: 2024. január 10., a jelentkezéskor megadott e-mail címre megküldött egyéni beosztás szerint.

Környezetmérnöki mesterszak

államilag finanszírozott és önköltséges formában, nappali és levelező tagozaton is

A képzés célja környezetmérnökök képzése, akik korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és irányítási ismeretek birtokában képesek a meglévő és potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, illetve csökkentésére, továbbá kárelhárítási projektek tervezésére és irányítására. Korszerű informatikai ismeretek alapján képesek tervező, modellező és szimulációs szoftverek segítségével összetett mérnöki és tudományos tervező és elemző feladatok ellátására. Megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a környezeti szennyezések megelőzésére, valamint a hulladékfeldolgozás és -hasznosítás (recycling) területén mérnöki tervező, irányító feladatot látnak el. Képesek a környezetvédelmi technológiákat és a környezethasználatokat optimalizálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Választható specializáció: környezet-, egészség- és munkavédelem (EHS).

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, blended (jelenléti és online) formában kerül sor félévente 5 alkalommal, csütörtök-péntek-szombati napokon.

Felvételi követelmények:

-Alapszakos diploma megléte

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a környezetmérnöki alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Nem környezetmérnöki alapdiplomával rendelkezők esetében az intézmény kreditelismerési eljárást fog lefolytatni.

-Felvételi elbeszélgetés

A felvételi elbeszélgetés formája: online, ideje: 2024. január 10., a jelentkezéskor megadott e-mail címre megküldött egyéni beosztás szerint.

Minden hivatalos információt megtalálnak a felvi.hu oldalon, ahol a felvételi eljárás is zajlik.

A kari képzések: https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=277&elj=24k

További információt kérhetnek:

OE-RKK
1034 Budapest, Doberdó út 6.


Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kara pótfelvételit hirdet

környezetmérnöki BSc (nappali és levelező tagozat magyar nyelven) és 

ipari termék- és formatervező mérnöki BSc (nappali tagozat magyar és angol nyelven), 

könnyűipari mérnöki BSc (nappali és levelező tagozat magyar nyelven)

szakokra 

állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában.

Részletes pótfelvételi információ >>  https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=277&elj=23p_id=277&elj=23p

A jelentkezés a felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan történik. Jelentkezési határidő: 2023.08.06.

További részletek a szakokról: https://rkk.uni-obuda.hu/magyar-nyelvu-kepzesek/ ;

https://rkk.uni-obuda.hu/idegen-nyelvu-kepzes/

Az ipari termék és formatervező mérnöki BSc szakra rajz alkalmassági vizsga teljesítése szükséges

A kar az ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak rajz alkalmassági vizsgáját 2023. augusztus 22-én tartja. Az alkalmassági vizsga díja 4000,-Ft, melyet online befizetéssel kell teljesíteni az egyetem számlájára. A teljesítés módjáról és a vizsga részleteiről minden jelentkezőt e-mailben értesítünk az e-felvételi rendszerben megadott címén.


Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kara pótfelvételit hirdetaz 

ipari terméktervező mérnöki MSc (nappali és levelező tagozat) mesterképzésre

állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában.

Részletes pótfelvételi információ >>

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=277&elj=23p&oldal=2&fej=D

A jelentkezés a felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan történik. Jelentkezési határidő: 2023.08.06.

További információk a szakról: https://rkk.uni-obuda.hu/szakok/ipari-termektervezo-mernoki-msc-szak/

Az ipari terméktervező Msc mesterszakra felvételi elbeszélgetés időpontja és a portfolió elküldésének határideje

Az Ipari terméktervező MSc szakra a felvételi elbeszélgetés időpontja: 2023. augusztus 22. délelőtt 9 órától online az egyetem Teams rendszerében. Ezt megelőzően legkésőbb  2023. augusztus 21-én 12:00 óráig el kell küldeniük a portfoliójukat a simamolnar.viktoria@uni-obuda.hu címre. A portfolió tartalmáról, az előzetes kreditelismerési eljárásról és a felvételi beszélgetés pontos időpontjáról a jelentkezők augusztus folyamán e-mailben kapnak értesítést az e-felvételi rendszerben megadott címükre.

A rajz alkalmassági vizsgáról és az MSc felvételi beszélgetésről további információt
Pásztor Ildikótól kérhetnek:
Telefon: (1) 666-5939
E-mail: pasztor.ildiko@uni-obuda.hu