Gólya tájékoztató

Kedves Rejtős Gólya!

Szeretettel köszöntjük az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karán.

Gratulálunk a sikeres felvételihez és tanulmányaihoz sikereket, kitartást és feledhetetlen egyetemi éveket kívánunk!

Tanulmányai sikeres megkezdéséhez néhány fontos információval és a teendői összegzésével szeretnénk segítséget nyújtani.

A Kar vezetésének nevében

Bodáné Dr. Kendrovics Rita oktatási dékánhelyettes

Dékáni köszöntő

A kar dékánjának köszöntője itt olvasható. 

Rektori köszöntő

Az Egyetem Rektorának köszöntője itt olvasható:

https://ti.uni-obuda.hu/rektori-koszonto-2023-osz/

Tájékoztató felvett hallgatóinknak

Tájékoztató

Tanulmányi Rendszer

Az Óbudai Egyetem a Neptun Tanulmányi Rendszert használja.
Minden felvett hallgató a NEPTUN-azonosítóját és jelszavát e-mailben, a felvi rendszerében megadott címére kapja meg legkésőbb 2023. augusztus 3-ig, pótfelvételi eljárás esetén legkésőbb szeptember 4-ig.

A Neptun Rendszerről, a Neptun azonosítóról itt olvashat bővebben:
https://ti.uni-obuda.hu/neptun-rendszer-neptun-azonosito-2023-osz/

Teendők és Határidők

Frissen felvett hallgatóként a tanulmányok megkezdéséhez az alábbi határidős teendői vannak:

1. Személyes adatok ellenőrzése, beiratkozás a képzésre online módon, aktív vagy passzív státusz beállítása a következő, 2023/24/1.  félévre a Neptun rendszerben.

Részletes útmutatást és határidőket  itt talál:

https://ti.uni-obuda.hu/online-beiratkozas-a-neptun-rendszerben-2023-osz/

2. Első félévi tantárgyak kurzusainak felvétele a Neptun rendszerben. A tárgyfelvétel 2023. augusztus 14 -szeptember 7. között lehetséges.

A következő félévben felveendő tárgyait ellenőrizheti a szakjának mintatantervében a kari honlapon, értelemszerűen a 2023/24/1. tanévben induló F jelű tantervek közül kell választani:

https://rkk.uni-obuda.hu/tantervek/

Mesterszakon a tárgyfelvétel alapja a honlapon található mintatanterv.

Könnyűipari mérnöki, környezetmérnöki, ipari termék- és formatervező mérnöki BSc szakokon és a műszaki mérnökasszisztens (FOKSZ)  szakon a mellékelt  Mintaórarend  alapján kell a kurzusokat felvenni.

Válassza ki a saját szakának és tagozatának (nappali, levelező) megfelelő mintaórarend valamelyik csoportját/tankörét az excel táblázat egyik fülén és az abban megjelölt kurzusokat vegye fel.  A mintaórarendben a személyes jelenlétű órák időpontjai már össze vannak hangolva.  Kérjük ne térjen el a táblában jelölt kurzusoktól, időpontoktól, mert ettől eltérő kurzusfelvétellel megnehezíti társai jelentkezését és a Tanulmányi Osztály munkáját is!

  • Ipari termék- és formatervező mérnök BSc nappali
  • Műszaki mérnökasszisztens (FOKSZ) nappali és levelező

A tantárgyi kurzusok felvételét az alábbi útmutató segíti: itt 

A Testnevelés tárgy felvételéről itt tájékozódhatnak:

https://ti.uni-obuda.hu/testneveles-2023-osz/

3. Részvétel a regisztrációs héten 2023. szeptember 1 -szeptember 7. között, a tanulmányokkal, egyetemi élettel kapcsolatos tájékoztatókon, a Hallgatói Önkormányzat programjain.

Levelező tagozatos hallgatóknak 2023. szeptember 1-én 10 órától online tájékoztatót tartunk, a nappali tagozatos hallgatóknak szeptember 4-7. között személyes megjelenés kötelező a Doberdó út 6. sz. alatti épületben a regisztrációs heti tájékoztatókon: a regisztrációs hét programja.

4. Részvétel az Óbudai Egyetem Tanévnyitó Ünnepségén 2023. szeptember 11-én a Várkert Bazárban.

A nappali tagozatra felvett hallgatóknak az ünnepségen kötelező részt venni. Részleteket és a regisztrációs lapot itt találja:

https://ti.uni-obuda.hu/evnyito-2023-osz/

FONTOS! A beiratkozás elmulasztása esetén tanulmányait nem kezdheti meg. Az online beiratkozás és tárgyfelvétel előtt feltétlenül olvassa el a tájékoztatókat, ezek tartalmazzák lépésről-lépésre a teendőket. Az első tanítási nap a nappali tagozaton: 2023. szeptember 11., a levelező tagozaton pedig a konzultációs rend alapján: https://rkk.uni-obuda.hu/konzultacios-rend/

Matematika szintfelmérés a képzésre felvettek részére

A nappali és levelező tagozatos BSc és FOSZK szakokra felvett első éves hallgatóknak lehetőséget biztosítunk 2023. augusztus 14 – 25. között egy online matematika szintfelmérő teljesítésére. A feladatok megoldási útmutatója 2023. augusztus 26-tól érhető el, mely alapján lehetőség nyílik az önellenőrzésre. A szintfelmérő megírása önkéntes, célja, hogy az elért eredmény alapján megmutassa a hallgató felkészültségi szintjét, felhívja a figyelmet esetleges hiányosságokra. Nem számonkérés, nem jár osztályzattal, annak eldöntésében fog segíteni, hogy kinek van szüksége segítségre az egyetemi tananyag befogadásához, melyet a Kar által szervezett önköltséges, 20 órás matematikai alapismeretek tanfolyam keretében tudunk biztosítani a regisztrációs héten délutánonként, részleteket lásd a Matematika tanfolyam a BSc és FOSZK képzésre felvettek részére alatt.
A matematika feladatokat 2023. augusztus 14-től itt töltheti le.
A feladatok megoldását 2023. augusztus 26-tól itt érheti el.

Matematika tanfolyam a BSc és FOKSZ képzésre felvettek részére

Aki a tanév kezdése előtt szeretne egy kis ismétlést a középiskolai matematika tananyagból ezzel megalapozva az egyetemi sikeresebb tanulmányokat, jelentkezhet az önköltséges 20 órás matematikai alapismeretek tanfolyamra, melyet a regisztrációs héten délutánonként tartunk, részletek itt.

Kollégium

A kollégiumi jelentkezés határideje a Neptun rendszerben: 2023. augusztus 6. 15:00
Részletek: https://koll.uni-obuda.hu/?p=felveteliaktualis

Diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány igényléssel kapcsolatos információk:
https://ti.uni-obuda.hu/diakigazolvany-2023-osz/

Az országos diákigazolvány tájékoztató felület: http://diakigazolvany.hu/ 

Diákhitel

Keresse a Hallgatói Közösségi Központot: https://uni-obuda.hu/hkk/

Állami ösztöndíjas képzésről

https://ti.uni-obuda.hu/allami-osztondijas-finanszirozasi-forma-2023-osz/

Önköltséges finanszírozásról

https://ti.uni-obuda.hu/onkoltseges-finanszirozasi-forma-2023-osz/

A tanév időbeosztása

A tanév időbeosztása itt található: https://uni-obuda.hu/wp-content/uploads/2023/03/Obudai_Egyetem_2023_2024._tanev_I._felevi_rendje.pdf

 Az rkk-s  levelezős hallgatók félévi konzultációinak időpontja:   

https://rkk.uni-obuda.hu/konzultacios-rend/

Szabályzatok

A hallgatókra vonatkozó szabályzatok nem ismerete nem mentesít az esetleges mulasztások  következményei alól.

A Neptun tanulmányi rendszer központi oldalain belépés nélkül is olvashatók a legfontosabb szabályzatok és információk, nagyon hasznos a tanulmányozásuk!
https://neptun.uni-obuda.hu/szabalyzat
https://neptun.uni-obuda.hu/tajekoztatok
A Kari Hallgatói Önkormányzat készített egy összefoglalást a legfontosabb tudnivalókról, ezt mindenképpen érdemes elolvasni: Guide

Moodle, K-MOOC

Az elsőéves hallgatóknak szánt ismertető videó az e-learning oktatási felületekről itt érhető el.

ÓE Hallgatói önkormányzat

Az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzatának – HÖK – központi oldala: https://hok.uni-obuda.hu

https://ti.uni-obuda.hu/egyetemi-hallgatoi-onkormanyzat-2023-osz/

Az RKK Hallgatói Önkormányzata

https://www.facebook.com/rkkhok

A Facebook csoportok:
RKK Gólyák `23: https://www.facebook.com/groups/2555192851323069/
RKK Környezetmérnöki `23: https://www.facebook.com/groups/933941564362912/
RKK ipari termék- és formatervező mérnöki`23: https://www.facebook.com/groups/1426871658110159/
Rkk könnyűipari mérnöki`23: https://www.facebook.com/groups/786171719719941/
RKK Foszk `23: https://www.facebook.com/groups/932241361209085/

Gólyatábor: aug 21-24.
https://www.facebook.com/events/1021316495540540/?ref=newsfeed

Tanulmányi kérdésekkel keressék a tanulmányi ügyintézőjüket

https://ti.uni-obuda.hu/tanulmanyi-iroda-2023-osz/

Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élő hallgatóknak

Az Esélyegyenlőségi Bizottság tájékoztatója itt olvasható:

https://ti.uni-obuda.hu/eselyegyenloseg-biztositasa-fogyatekkal-elo-hallgatoknak-2023-osz/

Izgalmas és tudásban gazdag első tanévet kívánunk!

A Rejtő Kar vezetése