Specializáció választás

Specializáció választás Könnyűipari mérnöki MSc képzés

A  mesterképzés első félévében a Hallgatók az alábbi specializációk közül választva  – Csomagolástechnológus, Nyomdaipari és médiatechnológus, Minőségirányító – a további tanulmányaik során differenciált szakmai ismereteket sajátíthatnak el. A specializáció indításának létszámát az érvényben lévő Rektori Utasítás, a hallgatói választások alapján a szakfelelősökből álló Bizottság dönti el, melynek elnöke a Kar dékánja.

Tájékoztató a KIP MSc 2023/24 tanév 2. félév specializáció választásról

Specializáció választás BSc képzés 2023/24 1. félév

BSC szakos hallgatók részére:

Az alapképzés harmadik féléve után ún. specializációk (régebbi nevükön szakirányok vagy modulok) keretében a további tanulmányaik során differenciált szakmai ismereteket sajátítanak el a hallgatók.

Specializáció választás kari szabályzata:
Szabályzatok

Műszaki mérnökasszisztens hallgatók részére:

Információk az alábbi linken találhatók:

https://rkk.uni-obuda.hu/szakok/muszaki-mernokasszisztens-szak/