Műszaki mérnökasszisztens szak

Képzés befejezéséhez kapcsolódó határidők a 2023/24 tanév 2. félévében tanulmányaikat befejező hallgatók számára

Jelentkezni lehet a felvi.hu oldalon az e-felvételi menüpontban
Jelentkezési határidő: a mindenkori felvételi eljárási rendnek megfelelően

Képzési idő: 4 félév (3 elméleti + 1 gyakorlati félév)
Tagozat: nappali és levelező
Végzettség szintje: felsőfokú szakképzés
További tanulmányok esetén a BSc képzésben megfelelő számú kredit beszámítható.

Specializációk:

  • gépészet,
  • könnyűipar,
  • nyomdaipar,
  • környezetvédelem- vízgazdálkodás

A négy féléves képzés célja műszaki szakemberek képzése, akik specializációjuknak megfelelő széles körű természettudományos, társadalomtudományi, műszaki, informatikai és gazdaságtani ismereteik, valamint – elsősorban munkaadói igényekre alapozott – gyakorlati szaktudásuk birtokában támogatni tudják a vállalatoknál és intézményeknél dolgozó mérnökök, döntéshozók munkáját. A végzett szakemberek önálló és csoportban való munkavégzésük során képesek mérnöki felkészültséget és különleges engedélyt nem igénylő gyártási, szerelési, kivitelezési, építési, fenntartási, vállalkozási,karbantartási, üzemeltetési folyamatirányítási, analitikai, környezetvédelmi, és fejlesztési részfeladatokat végezni, illetve alkalmasak a munkafolyamatok középszintű irányítására, szervezésére és műszaki ügyintézői feladatok ellátására. A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében, valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál, költségvetési szervnél, önkormányzatnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

A képzés Budapesten nappali és levelező, Salgótarjánban és Kisvárdán nappali tagozaton kerül meghirdetésre.

A gyakorlati félévről részletesen

Képzési program

Tantervek

A specializáció választás menete a Felsőoktatási Szakképzés Műszaki mérnökasszisztens képzésben (Hatályos 2020. november 24-től)

Specializáció választás 2023/24 2. félév (2024. április 09-20)

Tájékoztató a specializáció választás eredményéről

Tájékoztatás a 2023/24 2. félév műszaki mérnökasszisztens képzés specializáció választás eredményéről

Záródolgozat prezentációs minta

Tanulmányok befejezése, záródolgozat, záróvizsga, záróvizsga tételsorok

Műszaki mérnökasszisztens képzésből BSc alapképzésbe beszámítható ismeretek (tantárgyak és kreditek)


A jelenlegi oldal frissítve: 2024.04.29.