Környezetmérnöki MSc szak

FORMÁJA: MESTERKÉPZÉS (MSc)

TAGOZAT: NAPPALI, LEVELEZŐ

KÉPZÉSI IDŐ:

  • NAPPALI TAGOZAT: 4 SZEMESZTER
  • LEVELEZŐ TAGOZAT: 4 SZEMESZTER

A diploma megnevezése: környezetmérnök (MSc) (Master’s Degree in Environmental Engineering)

A képzés célja:

A képzés célja olyan széles körűen tájékozott szakemberek képzése, akik Föld ökológiai határainak megfelelően tudják befolyásolni a mai civilizáció fejlődésének alapvető folyamatait. Természettudományos, társadalmi, gazdasági és műszaki tudásuk birtokában képesek megvalósítani a fenntarthatóság, a társadalmi-gazdasági fejlődés és a felhasznált természeti erőforrások regenerációs képessége közötti egyensúly megőrzését. Az alapképzésben tanult ismereteikre építve rendelkeznek a környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére szolgáló korszerű műszaki, technológiai ismeretekkel, illetve a már meglévő károk, problémák felmérésére, csökkentésére alkalmas kármentesítési technológiák ismeretével. Átfogó ismeretekkel rendelkeznek a körforgásos gazdálkodás megvalósításához szükséges tervezési folyamatokról, a hulladékszegény, illetve környezetbarát technológiákról, a környezetbiztonságról, környezeti egészségről és a munkabiztonságról. A megszerzett ismereteket jól hasznosíthatók ipari- és termelő szférában, a gazdálkodó szervezeteknél, önkormányzatoknál, felügyelőségeknél, banki szférában (zöldhitel) és minden olyan területen, ahol prioritást kap a fenntartható fejlődés megvalósítása, a fenntarthatóság elveinek gyakorlati megvalósítása és ezzel együtt a környezet és az egészség védelme.

A környezetmérnöki MSc diplomával elsősorban vállalatok, települési önkormányzatok környezetvédelmi munkatársaként, a kormányhivatalokban a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi, erdészeti és más hatósági területeken igazgatási, engedélyezési, fejlesztési feladatokat ellátására kapnak lehetőséget végzett hallgatóink.

Specializáció:

Környezet-, Egészség- és Munkavédelem (EHS)

Képzési program >>


A jelenlegi oldal frissítve: 2023.09.05.