Fenntarthatóság, zöld, footprint, ESG

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karának Fenntarthatósági és ESG Tevékenysége

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kara (RKK) elkötelezett a fenntarthatóság és a környezeti, társadalmi és gazdasági (ESG) szempontok érvényesítése mellett az oktatásban, a kutatásban és a működésében. A kar célja, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődési célok eléréséhez, és felkészítse a hallgatókat a jövő kihívásaira.

Az RKK fenntarthatósági és ESG tevékenységének főbb elemei:

Oktatási területeinken: A kar számos fenntarthatósággal kapcsolatos tantárgyat és kurzust kínál a hallgatók számára, beleértve a környezetmérnöki tudományokat, a fenntartható energiaforrásokat, a hulladékgazdálkodást, a fenntartható- és re design-t és a környezeti etikát. A kar emellett beépíti a fenntarthatósági és környezetvédelmi szempontokat a hagyományos mérnöki tantárgyakba is.

Kutatás tevékenységeink során: A kar kutatói aktívan részt vesznek a fenntarthatósággal kapcsolatos kutatásokban, többek között a megújuló energiaforrások, a hulladékgazdálkodás, a víztakarékosság és a szennyezéscsökkentés területén. A kar kutatói szorosan együttműködnek az ipari szereplőkkel és a kormányzati szervekkel a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazása érdekében.

Működésünkben: A kar elkötelezett a fenntartható működés mellett. A kar épületei energiatakarékosak, a hulladékot szelektíven gyűjtik, és a víztakarékosságra is nagy hangsúlyt fektetnek. A kar emellett ösztönzi a hallgatókat és a munkatársakat a fenntartható közlekedési módok használatára.

„A Rejtő kar minden dolgozója hisz abban, hogy a felsőoktatásnak kulcsfontosságú szerepe van a fenntartható fejlődés előmozdításában. A felsőoktatási intézményeknek fel kell készíteniük a hallgatókat a jövő kihívásaira, és el kell kötelezniük magukat a fenntartható működés mellett.”

A fenntarthatóság oktatásának számos előnye van:

Felkészíti a hallgatókat a jövő munkaerőpiacára: A munkaadók egyre inkább keresik azokat a diplomásokat, akiknek ismeretei és készségei vannak a fenntarthatósággal kapcsolatos kihívások kezeléséhez.

Fejleszti a hallgatók kritikai gondolkodási és problémamegoldó képességeit: A fenntarthatósággal kapcsolatos komplex problémák megoldása a hallgatók kritikai gondolkodási és problémamegoldó képességeinek fejlesztését eredményezi.

Ösztönzi a hallgatókat a felelős állampolgári magatartásra: A fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek segítenek a hallgatóknak felelősségteljesebb állampolgárokká válni, akik tudatosan döntenek a környezetet érintő kérdésekről.

Fenntarthatósági és ESG koordinátor: Bodáné dr. Kendrovics Rita, oktatási dékánhelyettes

Fenntarthatósággal kapcsolatos kurzusaink:

MSc képzés:

 • Fenntarthatóság kihívásai-rendszergondolkodás
 • Mérnökökológia
 • Környezeti mikrobiológia
 • Környezeti kémia
 • Körforgásos gazdaságmenedzsment
 • Ökotoxikológia és környezet-egészségügy
 • Környezet és munkabiztonság
 • A nyomtatott média anyagai, környezetvédelme és minőségbiztosítása I.-II.

BSc képzés:

 • Fenntarthatósági ismeretek, környezetetika
 • Ökológia
 • Földtudományi ismeretek
 • Környezeti elemek védelme I.-II. (Víz-, és talajvédelem)
 • Környezeti elemek védelme III-IV. (Zaj-, rezgés-, és levegőtisztaságvédelem)     
 • Környezeti elemek védelme V-VI. (Sugárvédelem és hulladékgazdálkodás)        
 • Környezeti műveletek és technológiák I. (Víz-, Szennyvíztisztítás)           
 • Környezeti műveletek és technológiák II.  (Energetikai alapok és energiaellátás)
 • Közegészségügy és egészségvédelem
 • Környezetanalitika és kémiai analízis
 • Természet és tájvédelem, terepi gyakorlatok
 • Környezetgazdálkodás, hatásvizsgálat  
 • Kockázatelemzés
 • Környezetbarát technológiák
 • Anyag- és áruismeret, szakmai környezetvédelem
 • Egészségmegőrző textilrendszerek
 • Szakmai környezetvédelem
 • Környezetbarát csomagolóanyagok

FOSZK képzésen:

 • Környezeti kémia
 • Környezeti elemek védelme
 • Vízgazdálkodás Természet- és tájvédelem