Szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlat:

Hallgatói Követelményrendszer (HKR)

36. szakmai gyakorlat: felsőoktatási szakképzésben, alap-, mester- és osztatlan képzésben, külső gyakorlóhelyen vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő részben önálló hallgatói tevékenység. A szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a záróvizsgára bocsátásnak.

További részletek: https://uni-obuda.hu/wp-content/uploads/2023/01/Az_Obudai_Egyetem_Hallgatoi_Kovetelmenyrendszere_2023._szeptember_1..pdf

Tanulmányi Ügyrend (TÜ)

7.1. § (1) Szakmai gyakorlatnak minősül a képzésnek azon része, amely a felsőoktatási szakképzés, az alap- vagy mesterképzés képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott időtartamban a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen és munkakörben lehetőséget nyújt a megszerzett tudás és a gyakorlati készségek együttes alkalmazására, az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolására, a munkahely és munkafolyamatok megismerésére, a szakmai kompetenciák gyakorlására.

További részletek: https://uni-obuda.hu/wp-content/uploads/2019/04/Az_Obudai_Egyetem_Tanulmanyi_Ugyrendje_2023._augusztus_1..pdf

Szakmai gyakorlat célja:

Tanulmányi Ügyrend, 7. fejezet

7.2. § (1) A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-eszköz-technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése.

Műszaki mérnökasszisztens hallgatók részére:

Részletes információk az alábbi linken találhatók:

https://rkk.uni-obuda.hu/a-gyakorlati-felevrol-reszletesen/

BSc és MSc szakos hallgatók részére:

A szakmai gyakorlat szervezésének rendje (TÜ. 4. fejezet 77. oldal):

  1. A hallgató a szakirányának és az adott szaknak megfelelő szakmai gyakorlati helyet (céget, intézményt) keres, vagy kéri az intézet segítségét.
  2. A hallgató a szakmai gyakorlatot biztosító gazdasági társaságtól, vállalattól, intézménytől befogadó nyilatkozatot hoz (TÜ. 22. melléklet Befogadó Nyilatkozat 268. oldal).
  3. Az intézet dönt arról, hogy a megjelölt cég elfogadható-e a szakmai gyakorlati helyként.
  4. Az intézet és szakmai gyakorlóhely megköti az együttműködési megállapodást (TÜ 22. melléklet Együttműködési megállapodás, 269. oldal)   és ez alapján a hallgató valamint a szakmai gyakorlóhely hallgatói munkaszerződést (TÜ 22. melléklet Hallgatói munkaszerződés, 273. oldal) köt.
  5.  A hallgató teljesíti a gyakorlatot, majd ezt követően a cég megküldi az igazolást (TÜ 22. melléklet Igazoló lap a szakmai gyakorlat teljesítéséről, 277. oldal) , illetve a hallgató munkájáról az értékelést (TÜ. 22. melléklet, Kompetencia értékelő lap, 278. oldal) a karnak.
  6. A hallgató leadja az intézetnek az írásos szakmai beszámolót TÜ. 22. melléklet, Beszámoló a szakmai gyakorlatról, 279. oldal), vagy munkanaplót (TÜ. 22. melléklet, Munkanapló 280. oldal).
  7. Az intézet rögzíti a tanulmányi rendszerben, hogy a hallgató a gyakorlatot teljesítette.

A szakmai gyakorlatra vonatkozó jogszabály és a mellékletek az alábbi link alatt érhetők el:  https://uni-obuda.hu/wp-content/uploads/2019/04/Az_Obudai_Egyetem_Tanulmanyi_Ugyrendje_2023._augusztus_1..pdf

A szakmai gyakorlat kötelező időtartama BSc képzés nappali és levelező tagozat: 6 hét, MSc képzés nappali és levelező tagozat: 4 hét.

Azok az esti, levelező, vagy távoktatás munkarendű hallgatók, akik a szakmai gyakorlat dokumentációjának leadási határidejét megelőző 5 éven belül fennállt – az adott szak szakmai gyakorlatra vonatkozó követelményeinek megfelelő –

a) munkaviszonnyal;

b) vállalkozói jogviszonnyal; vagy

c) Erasmus szakmai gyakorlattal

rendelkeznek, lehetőségük van szakmai gyakorlatukat ezzel kiváltani.

A Nyilatkozat a szakmai gyakorlat munkatapasztalat alapján történő kiváltásáról TÜ. 22. melléklete, melyhez mellékletként csatolni kell a munkaviszony/vállalkozói jogviszony igazolását, vagy Erasmus szakmai gyakorlat esetén a Learning Agreement for Traineeships – After Mobility kitöltött nyomtatványt.  

Budapest, 2023. szeptember 11.