Könnyűipari mérnöki szak

FORMÁJA: MESTERKÉPZÉS (MSC)

TAGOZAT:  NAPPALI, LEVELEZŐ

KÉPZÉSI IDŐ  (a szak elvégzéséhez szükséges optimális idő):

  • NAPPALI TAGOZAT: 4 SZEMESZTER
  • LEVELEZŐ TAGOZAT: 4 SZEMESZTER

A diploma megnevezése:  könnyűipari mérnök (MSc)

A képzés célja:

A képzés célja olyan könnyűipari mérnökök képzése, akik a könnyűipar szakterületeihez kapcsolódó magas szintű természettudományos és specifikus műszaki ismeretek birtokában képesek az elméletben és a gyakorlatban jelentkező műszaki és szervezési, valamint komplex tervezési, üzemeltetési, fenntartási feladatok ellátására. A megszerzett műszaki, informatikai, esztétikai ismeretek, valamint az ehhez kapcsolódó készségek révén alkalmasak a tervezési, a technológiai és a szolgáltatások területén jelentkező feladatok önálló irányítására, felügyeletére, speciális tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére, további önálló ismeretszerzésre. Felkészültek a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

Választható specializációk:

Csomagolástechnológus, nyomdaipari és médiatechnológus, minőségirányító,

A megújult képzés legfontosabb előnyei:

  • a fejlődő szakterületekre fókuszál, így csomagolástechnológus, nyomdaipari és minőségirányító specializációt is kínál,
  • intenzíven gyakorlatorientált, vagyis a hallgatók több projektmunkában gyakorlati képzésben és kutatási munkában vehetnek részt,
  • online, illetve blended képzési formában működik, így rugalmasan alkalmazkodik a hallgatók elfoglaltságaihoz,
  • nemzetközi, mert a hallgatók lehetőséget kapnak nemzetközi képzésben való részvételre, például Erasmus+ ösztöndíjjal, valamint külföldi oktatókkal is találkozhatnak, konferenciákon vehetnek részt,
  • egy képzési helyszínen történik, jó közlekedési adottságokkal, Budapesten a III. kerületben,
  • állami ösztöndíjas és költségtérítéses formában is elérhető.

A már BSc diplomát szerzett hallgatók folytathatják mesterképzésen tanulmányaikat.

Képzési program >>


A jelenlegi oldal frissítve: 2023.09.18.