Kar vezetése

Dr. habil Koltai László
dékán

Telefonszám: +36 (1) 666-5900
E-mail: koltai@uni-obuda.hu
Csanák Edit DLA
kutatási dékánhelyettes

Telefonszám: +36 (1) 666-5901
E-mail: csanak.edit@rkk.uni-obuda.hu
Bodáné dr. Kendrovics Rita
oktatási dékánhelyettes

Telefonszám: +36 (1) 666-5902
E-mail: bodane.rita@uni-obuda.hu
Bartha Eszter
dékáni hivatalvezető

Telefonszám: +36 (1) 666-5907
E-mail: bartha.eszter@uni-obuda.hu

A KAR DÖNTÉSHOZÓI

Az Óbudai Egyetem Szenátusában

 • Dr. habil Koltai László
 • Dr. Oroszlány Gabriella

képviseli a kart szavazati joggal.

Választott kari tanács képviselők:

 • vezető oktatók
  • Bodáné dr. Kendrovics Rita
  • Dr. Gregász Tibor
  • Prof. dr. Kisfaludy Márta
 • nem vezető oktatók
  • Dr. Demény Krisztina
  • Dr. Takács Áron
 • tanárok
  • Soósné Berecz Márta
  • Csillagné Kiss Mariann
 • nem oktatók
  • Bartha Eszter
  • Szeder András

Kari Tanács dokumentumok és szabályzatok