Általános felvételi információk

OE-RKK

Intézmény elérhetősége:

1034 Budapest, Doberdó út  6.

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. NOVEMBER 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: "2018. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés" Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Napplai képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

N

A

könnyűipari mérnöki(1)(3)(4)

támogatott

4

5 < 15

felvételi elbeszélgetés (Sz)

MÜSZ

M N K könnyűipari mérnöki(1)(3)(4) 400 000 Ft 4 1 < 5 MÜSZ

Részidős képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

L

A

könnyűipari mérnöki(1)(2)(3)(4)

támogatott

4

5 < 15

felvételi elbeszélgetés (Sz)

MÜSZ

M L K könnyűipari mérnöki(1)(2)(3)(4) 375 000 Ft 4 1 < 5 MÜSZ

(1) Választható specializációk: csomagolástechnológus, minőségirányító, nyomdaipari és médiatechnológus, terméktervező, textil-bőr-ruházati technológus.

(2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

(3) Közös képzés a Soproni Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi és Művészeti Karával.

(4) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A könnyűipari mérnöki mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetés helye és időpontja:
1034 Budapest, Doberdó út. 6. 4,5.emelet MKI konzultációs terem, 2017. január 15. (hétfő).
A felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról értesítést kap minden jelentkező a jelentkezés során megadott e-mail címére és/vagy postai úton.

A felvételi elbeszélgetésre a következő dokumentumokat kérik a jelentkezőktől:

 • a felsőfokú oklevél másolata (oklevél hiányában az utolsó 4 félév indexmásolata),
 • oklevél-átlag igazolás vagy záróvizsga-bejegyzés a leckekönyvben.

A 2017/2018-es tanév őszi félévében záróvizsgázók az utolsó félév eredményeit a felvételi elbeszélgetésen igazolhatják.

A kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok benyújtási határideje: 2017. december 15.

Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot (Felvi-hu), amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2018. január 11-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás:

Felvételi pontok:

 • felvételi elbeszélgetés: 20 pont
 • és oklevél minősítése alapján: 60 pont
 • vagy 4 félév tanulmányi eredménye: 60 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 20 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
  • fogyatékosság: 10 pont
  • gyermekgondozás: 10 pont
  • hátrányos helyzet: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 6 pont
 • nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont
 • nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 • nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 6 pont
 • OTDK 1-3. hely: 5 pont

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2018. január 11-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben (Felvi.hu).

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

 

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás

VIZSGAIDŐPONTOK

Választható szak

Vizsgatárgy

Képz.
szint

Munkarend

Fin. forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

könnyűipari mérnöki

felvételi elbeszélgetés

M

N

A/K

2018.01.15.

-

könnyűipari mérnöki felvételi elbeszélgetés M L A/K 2018.01.15. -