Általános felvételi információk

Pótfelvételi eljárásban az alábbi szakokra lehet jelentkezni a karon:

A jelentkezés a felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan történik. Jelentkezési határidő: augusztus 7.
Nappali tagozaton:
Felsőoktatási alapképzési szakok

képzési szint

munka-rend

finan-szírozás

a szak neve

önköltségi díj

képzési idő

egyéb feltétel

Felvételi tárgyak

A

N

K

ipari termék- és formatervező mérnöki (1)

310 000 Ft

7 félév

Rajz alkalmassági vizsga kötelező *

biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. szakmai

A

N

K

könnyűipari mérnöki (2)

310 000 Ft

7 félév

 

A

N

K

környezetmérnöki (3)

310 000 Ft

7 félév

 

*Az ipari termék- és formatervező mérnöki  alapképzési szak rajz-alkalmassági vizsgájának helye: 1034 Budapest, Doberdó út 6. fsz./R1. Időpontja: 2017. augusztus 21. 9:30. A vizsga díja 4000 Ft.

(1) a választható specializációk: öltözéktervezés és kiegészítők, enteriőrtervezés és textil, csomagolástervezés
(2) a választható specializációk: nyomtatott média-, csomagolástervezés és technológia, minőségirányítási rendszerfejlesztő, divattermék technológia
(3) a választható specializációk: könnyűipari, zöld energia, környezetvédelem a közigazgatásban
A specializációk csak megfelelő létszám esetén indulnak.
Felsőoktatási szakképzési szak

F

N

K

műszaki mérnökasszisztens Budapesten (4)

200 000 Ft

4 félév

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

F

N

K

műszaki mérnökasszisztens Salgótarjánban (4)

200 000 Ft

4 félév

(4) a választható specializációk: gépészet, elektrotechnika-elektronika, könnyűipar, nyomdaipar, környezetvédelem- vízgazdálkodás
A specializációk csak megfelelő létszám esetén indulnak.
Levelező tagozaton:

A

L

K

könnyűipari mérnöki

280 000 Ft

7 félév

biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. szakmai

A

L

K

környezetmérnöki

280 000 Ft

7 félév

F

L

K

műszaki mérnökasszisztens Budapesten

200 000 Ft

4 félév

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

Mesterképzés:

M

L

K

tanári mérnöktanár [könnyűipar]

325 000 Ft

2

 

felvételi elbeszélgetés *

M

L

K

tanári mérnöktanár [könnyűipar]

325 000 Ft

4

 

felvételi elbeszélgetés *

*Tanári- mérnöktanári (könnyűipari) mesterképzési szakokon a felvételi elbeszélgetés helye: 1081 Budapest, Népszínház u. 8. II./218. Időpontja: 2017. augusztus 17. 13 óra.

A műszaki szakokról további információt az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:
OE RKK 1034 Budapest, Doberdó u. 6.
•  Telefon: (1) 666-5910
•  Fax: (1) 666-5909
•  E-mail: cseri.agota@rkk.uni-obuda.hu,
•  Honlap: http://www.rkk.uni-obuda.hu,
A tanári szakokról további információt kaphatnak:
OE TMPK
• Telefon: (1) 666-5389
• E-mail: bicskei.ildiko@tmpk.uni-obuda.hu
• Honlap: http://tmpk.uni-obuda.hu/


Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar

OE-RKK (Intézmény, kar betűkódja)

Intézmény elérhetősége:

Újabb képzések fognak megjelenni a 2017. január 20-a után megjelenő Felvételi tájékoztató kiegészítésében.

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2017. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

Nappali képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képz. idő
(félév)
Kapacitás
min. < max.
Érettségi vizsgakövetelmények Képz.
terület
Pontsz. fels. okl. IGEN
/NEM
A N A ipari termék- és formatervező mérnöki (magyar nyelven) (1)(5)(9) támogatott 7 30 < 70 rajz alkalmassági (Alk) és
matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. szakmai előkészítő tárgy (8)
MŰSZ I
A N K ipari termék- és formatervező mérnöki (magyar nyelven) (1)(5)(9) 310 000 Ft MŰSZ I
A N K ipari termék- és formatervező mérnöki (angol nyelven) (1)(9) 325 000 Ft 7 10 < 15 MŰSZ I
A N A könnyűipari mérnöki (1)(3)(5)(6) támogatott 7 25 < 55 matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. szakmai előkészítő tárgy (8)
MŰSZ I
A N K könnyűipari mérnöki (1)(3)(5)(6) 310 000 Ft MŰSZ I
A N A környezetmérnöki (magyar nyelven) (1)(2)(5) támogatott 7 30 < 55 MŰSZ I
A N K környezetmérnöki (magyar nyelven) (1)(2)(5) 310 000 Ft MŰSZ I
A N A környezetmérnöki (angol nyelven) (1)(2)(5) támogatott 7 10<15 MŰSZ I
A N K környezetmérnöki (angol nyelven) (1)(2)(5) 325 000 Ft MŰSZ I
O N A osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [könnyűipar]]] támogatott 10 5 < 6 pályaalkalmassági (Alk) és
szóbeli alkalmassági (Alk) és
matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. szakmai előkészítő tárgy (8)
PED I
O N K osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [könnyűipar]]] 350 000 Ft PED I

Részidős képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Választható szak Költségtérítés (félév) Képz. idő
(félév)
Irányszám
min. < max.
Érettségi vizsgakövetelmények Képz.
terület
Pontsz. fels. okl. IGEN
/NEM
A L A könnyűipari mérnöki (1)(4)(5)(3) támogatott 7 25 < 40 matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. szakmai előkészítő tárgy (8) MŰSZ I
A L K könnyűipari mérnöki (1)(4)(5)(3) 280 000 Ft MŰSZ I
A L A környezetmérnöki (1)(4)(5)(2) támogatott 7 25 < 40 MŰSZ I
A L K környezetmérnöki (1)(4)(5)(2) 280 000 Ft MŰSZ I

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menűpontjában.
(2) Választható specializáció: könnyűipari, környezetvédelem a közigazgatásban, zöldenergia specializáció.
(3) Választható specializáció: divattermék technológia, minőségirányítási – rendszerfejlesztő, nyomtatott média-, csomagolástervezés és technológia.
A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira a félév alatt négy alkalommal csütörtöki, pénteki és szombati napokon kerül sor.
Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a http://www.dualisdiploma.hu honlapon található.
(7) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászat ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, távközlés ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.
(8) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika).
(9) Választható specializáció: öltözéktervezés és kiegészítők, enteriőrtervezés és textil, csomagolástervezés.

Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan képzésen
Amennyiben az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít, az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

  1. oklevél, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
  2. (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
  3. amennyiben nem állnak rendelkezésére a fenti dokumentumok vagy adatok, a pontszámításhoz a www.felvi.hu honlap Kérvénytárból letölthető záróvizsgaeredmény-igazolást kell feltölteni.

Záróvizsga-eredmény alapján akkor számítható pontszám, ha oklevélminősítést nem állapított meg a felsőoktatási intézmény.

Az oklevélért adható pontokat a következőképpen kell számítani:

- az oklevél minősítése alapján: a közepes (3) minősítésű oklevélért 280 pont jár, a jó (4) minősítésű oklevélért 340 pont jár, a jeles vagy kiváló minősítésű oklevélért 400 pont jár.
- a záróvizsga átlaga alapján: a 3,00 átlageredményért 280 pont, majd tizedenként plusz 6 pont (pl. a záróvizsga átlaga 3,1, így a kapható pontszám 286 és így tovább), a kiváló (5) minősítésig, amely a maximális 400 pontot jelenti a jelentkezőnek.

Az így kapott pontszámhoz a jelentkező által elért összpontszám meghatározása érdekében hozzá kell adni a többletpontokat.
A két számítási mód közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb, feltéve, hogy  jelentkező a két pontszámítási mód alkalmazásához szükséges dokumentumokat feltöltötte.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:

ipari termék- és formatervező mérnöki (angol nyelven) (Nappali)
Az ipari termék- és formatervező mérnöki (angol nyelven) alapképzési szakon a tanulmányok folytatásának feltétele az államilag elismert, angol középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű nyelvtudás, amit igazolni nem kell.

Az ipari termék- és formatervező mérnöki  szak rajz-alkalmassági vizsgájának helye: 1034 Budapest, Doberdó út 6. fsz./R1-es terem. A vizsga várható időpontja: 2017. május 24-25. A vizsga díja 4 000 Ft.
Az alkalmassági vizsgák követelményeire, valamint a vizsga részleteire vonatkozóan közvetlenül az Intézménytől kérhető információ.

ipari termék- és formatervező mérnöki (magyar nyelven) (Nappali)
Az ipari termék- és formatervező mérnöki  szak rajz-alkalmassági vizsgájának helye: 1034 Budapest, Doberdó út 6. fsz./R1-es terem. A vizsga várható időpontja: 2017. május 24-25. A vizsga díja 4 000 Ft.
Az alkalmassági vizsgák követelményeire, valamint a vizsga részleteire vonatkozóan közvetlenül az Intézménytől kérhető információ.

környezetmérnöki (angol nyelven) (Nappali)
Az környezetmérnöki (angol nyelven) alapképzési szakon a tanulmányok folytatásának feltétele az államilag elismert, angol középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű nyelvtudás, amit igazolni nem kell.

Felvételi pontok számítása
Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről a Tudnivalók a külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű oktatási intézményekben végzetteknek c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2017. július 12-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.

Szak Képz.
szint
Munka-
rend
Dokumentumok
minden alap, osztatlan képzés     Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása
A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:
ipari termék- és formatervező mérnöki (angol nyelven) A N Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
ipari termék- és formatervező mérnöki (magyar nyelven) A N
könnyűipari mérnöki A L
könnyűipari mérnöki A N
környezetmérnöki A L
környezetmérnöki (angol nyelven) A N
környezetmérnöki (magyar nyelven) A N
osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [könnyűipar]]] O N Felvétel feltétele: motivációs levél, önéletrajz

OE-RKK

Intézmény elérhetősége:
1034 Budapest, Doberdó u. 6.
•  Telefon: (1) 666-5910, (1) 666-5389
•  Fax: (1) 666-5909
•  E-mail: cseri.agota@rkk.uni-obuda.hu, bicskei.ildiko@tmpk.uni-obuda.hu
•  Honlap: http://www.uni-obuda.hu, http://tmpk.uni-obuda.hu/

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2017. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

                                                               MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

N

A

tanári [4 félév [mérnöktanár [könnyűipar]]](2)(3)

támogatott

4

1 < 3

felvételi elbeszélgetés (Sz)

PED

M

N

K

tanári [4 félév [mérnöktanár [könnyűipar]]](2)(3)

350 000 Ft

4

1 < 2

PED

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

L

A

tanári [2 félév [mérnöktanár [könnyűipar]]](1)(4)

támogatott

2

1 < 2

felvételi elbeszélgetés (Sz)

PED

M

L

K

tanári [2 félév [mérnöktanár [könnyűipar]]](1)(4)

325 000 Ft

2

1 < 2

PED

M

L

A

tanári [4 félév [mérnöktanár [könnyűipar]]](1)(2)(5)

támogatott

4

1 < 4

PED

M

L

K

tanári [4 félév [mérnöktanár [könnyűipar]]](1)(2)(5)

325 000 Ft

4

1 < 2

PED

A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái a pedagógiai tárgyak esetén tömbösítve, hetente pénteki napokon kerül sor. A szakirányú tárgyak tanóráira tömbösítve, karonkénti ütemezés szerint kerül sor, melyről részletes tájékoztatás a TMPK honlapján érhető el.
Előzetesen megszerzett köznevelési/felnőttképzési munkatapasztalat elismerése alapján az összefüggő egyéni gyakorlat időtartama 1 félév, vagyis a képzési idő 3 félév lehet. A felvételt követően a munkatapasztalatot igazolni kell.
Felvételi követelmény: Szakiránynak megfelelő BSc/MSc diploma, MSc diploma esetén kreditbeszámítás a szakmai tárgyakból.
Felvételi követelmény a szakon: 1993. évi ftv. szerinti szakiránynak megfelelő főiskolai szintű szakmai/műszaki tanári végzettség.
Felvételi követelmény: a) Szakiránynak megfelelő BSc/MSc diploma vagy a 1993. évi ftv. szerinti szakiránynak megfelelő főiskolai vagy egyetemi végzettség; vagy b) Szakiránynak megfelelő BSc műszaki szakoktató diploma; vagy c) Szakiránynak nem megfelelő MA mérnöktanári vagy a 1993. évi ftv. szerinti, szakiránynak nem megfelelő főiskolai vagy egyetemi műszaki/mérnök tanári végzettség (szakirányváltás), MSc diploma esetén kreditbeszámítás a szakmai tárgyakból. Az a)-c) esetben eltérő tanterv szerint folyik a képzés.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
Tanári [2 félév [mérnöktanár (könnyűipari)]] szakon levelező tagozaton, valamint tanári [4 félév [mérnöktanár (könnyűipari)]] szakon nappali és levelező tagozaton:
- a felvételi elbeszélgetés helye: 1081 Budapest, Népszínház u. 8. II. emelet 218. Időpontja: 2017. május 26.
- a 2016/17-es tanév tavaszi félévében záróvizsgázók az utolsó félévi eredményeiket a felvételi elbeszélgetésen igazolhatják

Amennyiben tanári mesterképzésre jelentkezik, mindenképpen tanulmányozza át A tanári mesterképzésről szóló fejezetet.

Felvételi pontok számítása
Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
Tanári [2 félév [mérnöktanár (könnyűipari mérnök)]] mesterképzési szak, levelező tagozaton, valamint tanári [4 félév [mérnöktanár (könnyűipari mérnök)]] mesterképzési szak nappali és levelező tagozaton:
- egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
- a jelentkező idegen nyelvi ismereteiért legfeljebb két államilag elismert, vagy azzal egyenértékű különböző nyelvből tett nyelvvizsgáért maximum 8 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt többletpontjainak összege ezt meghaladná.

Pontszámítás:

Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 42 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 40 pont
vagy
 - utolsó 4 félév tanulmányi eredménye: 40 pont

Többletpontok:  maximum 18 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
    - fogyatékosság: 10 pont
    - gyermekgondozás: 10 pont
    - hátrányos helyzet: 5 pont
 - 2. nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont
 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 6 pont
 - nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont
 - nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
 - nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 6 pont
 - OTDK 1-3. hely: 5 pont

Csatolandó dokumentumok
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2017. július 12-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.

Dokumentumok:

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás