Arany és Ezüst diplomák átadása a 2023. júliusi Diplomaátadó ünnepségen

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karának diplomaosztó ünnepsége 2023. július 14-én került megrendezésre az egyetem Bécsi úti épületének Auditorium Maximum termében.

A nagy számú oklevél, ezüst és arany diploma miatt az eseményt két részletben szervezte a Kar: 11 órától az alap- és mesterszakos diplomák és az ezüst és arany diplomák átadására került sor, 13 órától pedig a felsőoktatási szakképzés műszaki mérnök asszisztens szakának okleveleit vehették át a végzős hallgatók, akik közül sokan kitüntetést érdemlően adtak számot tudásukról.

Az ünnepélyes keretek között megrendezett rendezvények a korábbi évekhez hasonlóan zajlottak le. Az esemény Bartha Eszter dékáni hivatalvezető asszony konferálásával kezdődött, aki bemutatta az elnökség tagjait és felkérte ünnepi beszédének megtartására a kar dékánját, Dr. habil. Koltai Lászlót.

A dékán beszédében úgy fogalmazott: „Önök, amikor a felvételi során minket választottak ránk bízták magukat, hittek abban, hogy a kar oktatói és saját szorgalmuk garancia lesz arra, hogy eljön ez a nap. Szeretném, ha tudnák, hogy mi is hittünk ebben, hittünk önökben.”

A dékán a beszédében kitért az elmúlt évek kihívásaira és a koronavírus járványra is, amikor azt mondta: „Az elmúlt évek alapvetően közös munkát jelentettek mindannyiunknak, hiszen minden oktató-nevelő munka kétirányú, nem csak a diák változik, hanem a tanár is. És ha jól csináljuk, minden szereplő tapasztaltabb és több lesz a folyamat végén. Köszönöm önöknek a közös munkát és sok esetben a rugalmasságot is, hisz tapasztalhatták, hogy számos változáson ment keresztül az egyetem és kar az utóbbi években.”

Dr. habil. Koltai László beszéde végén minden oktató és nemoktató kollégája nevében gratulált a végzetteknek és kifejezte jókívánságait.

A diplomaátadási ceremónia és a hallgatói esküt követően az Egyetem felsővezetésének képviseletében Prof. Dr. Felde Imre rektorhelyettes köszöntötte a friss mérnököket és az arany- és ezüst diplomásokat, és egyben tolmácsolta az Egyetem rektorának, Prof. Dr. Kovács Levente rektor úrnak jókívánságait is. 

A rektorhelyettes beszédében kiemelte az élethosszig tartó tanulás jelentőséget és a pozitív és reményteli hozzáállást a jövőhöz a sikeres karrier és magánélet szempontjából is.

A rendezvény elnökségének tagja volt még Bodáné Dr. Kendrovics Rita oktatási dékánhelyettes, Dr. Csanák Edit DLA, kutatási dékánhelyettes, Dr. Kormány Eszter intézetigazgató helyettes és Dr. Oroszlány Gabriella a Rejtő Kar szenátora.

Az ünnepség hivatalos részét követően a végzetteknek lehetőségük volt a kari sajtófalnál taláros képeket is készíteni, amihez a segítséget a kari HÖK munkatársai biztosították.


A jelenlegi oldal frissítve: 2024.03.27.