Dékáni hivatal

A Hivatal feladata, hogy a kar életével, a dolgozókkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat ellássa, a Kari Tanács munkáját szervezze és segítse, a kari vezetés döntéselőkészítő és végrehajtó feladatait koordínálja. Igazgatási és gazdasági csoportból áll.

A Dékáni Hivatal munkatársai

Bartha Eszter
a dékáni hivatal vezetője
154/a szoba
telefon: +36 1 666-5907
e-mail: bartha.eszter@rkk.uni-obuda.hu


Békéssyné Jakab Cecília
előadó
152-es szoba
telefon: +36 1 666-5904
e-mail: bekessyne.cecilia@rkk.uni-obuda.hu


Tusor Kornélia
gazdasági előadó
155-ös szoba
telefon: +36 1 666-5906
e-mail: tusor.kornelia@rkk.uni-obuda.hu


Tóth Andrea
előadó
153-as szoba
telefon: +36 1 666-5905
e-mail: toth.andrea@rkk.uni-obuda.hu


Pásztor Ildikó
ügyvivő-szakértő
307. szoba
telefon: +36 1 666-5939
e-mail: pasztor.ildiko@uni-obuda.hu