Pályázatok

Demonstrátori pályázati felhívás 2021/22/1. félévre

Beadási határidő: 
2021/08/27
Típus: 
hallgatói

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a 2021/22. tanév I. félévére

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kara az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján pályázatot hirdet

demonstrátori feladatkör

betöltésére a 2021/2022. tanév I. félévére

a Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézetbe (MKI) és
a Terméktervező Intézetbe (TTI).

A pályázatokat 2021. augusztus 27-ig kell benyújtani a Dékáni Hivatalban Bodáné Dr. Kendrovics Rita oktatási dékánhelyettesnek.

MAE - Pályázati felhívás: diplomamunka/szakdolgozat mechanikai anyagvizsgálatok vagy/és az anyagszerkezeti vizsgálatok szakterületen

Beadási határidő: 
2021/07/20
Típus: 
hallgatói

MAGYAR ANYAGVIZSGÁLÓK EGYESÜLETE
www.mae2012.hutitkarsag@mae2012.hu

Pályázati felhívás

A Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete (MAE) pályázatot hirdet olyan mérnökök számára, akik a diplomamunkájukat vagy a szakdolgozatukat a 2020–2021-es tanévben védték (védik) meg, és az elvégzett munkájuk témája meghatározó módon érinti a mechanikai anyagvizsgálatok vagy/és az anyagszerkezeti vizsgálatok szakterületét.

A pályázatnak az a célja, hogy elismerje az anyagvizsgálatok területén végzett, színvonalas hallgatói munkát, és lehetőséget biztosítson a nyerteseknek arra, hogy eredményeiket a széles szakmai nyilvánossággal is megismertethessék.

A pályázatra benyújtott diplomamunkák és szakdolgozatok közül az elnökség által végzett értékelési eljárás után 1., 2. és 3. díjat adunk ki mindkét kategóriában  (BSc illetve MSc).

Az első díjat elnyerő diplomamunka és szakdolgozat szerzőjének lehetőséget biztosítunk arra, hogy a MAE által 2021 őszén rendezendő szakmai fórumon előadásban mutassa be a munkája eredményeit.

Mindkét kategória 1–3. díjazottjai részére biztosítjuk, hogy a pályaművéből szakcikket készítve azt megjelentetjük az Anyagvizsgálók Lapja című szakmai folyóiratban.

Az érvényes pályázatokat beküldőknek egyéves, tagdíjmentes MAE-tagságot biztosítunk.

A pályázaton való részvétel feltételei

Pályázatot nyújthat be az, aki a 2020-2021-es tanévben - tehát 2020. december 1. után és 2021. július 12-ig – védte/védi meg az fent meghatározott témakörben a diplomamunkáját vagy a szakdolgozatát.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A pályázó nevét és elérhetőségét (cím, telefon, e-mail).
 2. A pályázó nyilatkozatát, amelyben közli a megvédés során az írásművére kapott záróvizsga-bizottsági osztályzatot, és a hozzájárulást ahhoz, hogy a bírálóbizottság tagjai számára megadja a hozzáférést az írásművéhez.
 3. A diplomamunkát, illetve szakdolgozatot a feladatkiírással és a reá kapott bírálattal együtt, PDF-fájl formátumban.

Beküldési határidő: 2021. július 20.

A pályaműveket a MAE elnöksége két kategóriában értékeli – szakdolgozat és diplomamunka –, az alábbi díjazás szerint.

 1. 1. díj = 100 000 Ft
 2. 2. díj = 75 000 Ft
 3. 3. díj = 50 000 Ft

A pályázat beadásának módja:

A pályaművet és a kötelezően csatolandó dokumentumokat  – vagy azok letöltési címét – a következő címre kell beküldeni a beadási határidőig: titkarsag@mae2012.hu

Budapest, 2021. június 21.

Dr. Biró Gyöngyvér
a MAE elnöke

Budapest Ösztöndíj Program 2021/2022.

Beadási határidő: 
2021/07/11
Típus: 
hallgatói

Budapest Főváros Önkormányzata az idei évben megújult formában hirdeti meg a Budapest Ösztöndíj Programot, melynek célja a közigazgatáson belüli hatékony és célirányos utánpótlás kinevelése, valamint az, hogy az ösztöndíjat elnyerők betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás és közszolgáltatások rendszerét.

Az új Program célkitűzése, hogy a pályázók olyan témában kutassanak, majd írjanak tanulmányt az ösztöndíjas tevékenységhez kapcsolódóan, ami újszerű, előremutató, Budapest Főváros Önkormányzata tevékenysége szempontjából releváns, illetve hasznosítható a továbbiakban.

A Programban legfeljebb 20 fő nappali tagozatos, osztatlan, alap- vagy mesterképzésben részt vevő, egyetemi vagy főiskolai hallgató vehet részt, aki:

 • valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonnyal áll;
 • a jelentkezést megelőző két lezárt, ennek hiányában egy lezárt tanulmányi félévben átlagosan legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik;
 • angol, német vagy francia legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik;
 • vállalja, hogy a fogadó szervezetek valamelyikénél az ösztöndíjas időszak alatt a mentorral egyeztetett ütemterv alapján hetente legalább 20 órában a rábízott, a fogadó szervezetek tevékenysége szempontjából releváns kutatási feladatokat ellátja;
 • vállalja, hogy az ösztöndíjas időszak alatt legalább egy és legfeljebb négy, összesen legalább 60 000 karakter (másfél szerzői ív) terjedelmű tanulmányt készít a mellékelt, a fogadó szervezetek által megadott, mentor által jóváhagyott, az ösztöndíjas tevékenységéhez kapcsolódó témában, melyet a mentora ötfokozatú skálán, írásbeli indoklással értékel;
 • vállalja, hogy az előírt követelmények nem teljesítése esetén, a letöltött ösztöndíjas időszakra vonatkozó, kiutalt ösztöndíjat visszafizeti.

A Programban részt vevő hallgatók részére nettó havi 100.000,-Ft/fő ösztöndíj kerül kifizetésre.

Jelentkezési határidő: 2021. július 11.

Bővebb információ és jelentkezés az alábbi linken:

https://budapest.hu/Lapok/2021/a-fovarosi-onkormanyzat-ismet-meghirdeti-a-budapest-osztondij-programot.aspx

Kapcsolattartó: Szőke Brigitta (e-mail: szokeb@budapest.hu, telefon: +36 1 327 1579)

KBKA ösztöndíj és gyakornoki programok 2021-ben

Beadási határidő: 
2021/03/31
Típus: 
hallgatói
Tisztelt Hallgatók!

Szíves tájékoztatásul, 2021 tavasszal is számos ösztöndíjat és gyakornoki programot pályáztat meg a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány.

Március 1.-től induló programjaink

Chilében tanulni szándékozó PhD hallgatók számára indítottunk Nemzetközi Ösztöndíjat. Ezek bármely felsőoktatási intézmény hallgatója számára elérhető, aki megfelel a feltételeknek.

(CR)2 részt vesz egy olyan interdiszciplináris kutatási projektben, amelynek célja a vízbiztonság hosszú távú értékelése a földtörténeti adatok, az in situ megfigyelések és a jövőbeli előrejelzések modellező megközelítésű elemzésének segítségével. A projekt célja az antropikus tevékenységek és társadalmi-gazdasági fejlődés hatásainak beépítése a hidrológiai ciklusba. Ezzel a kutatással a (CR)2 arra törekszik, hogy hangsúlyozza a változó környezet fontosságát a vízgazdálkodásban és a döntéshozatalban. A projektben számos feladat van meghatározva, ideértve a következőket:

- Számszerűsíteni az elmúlt öt évszázad adatainak alapján az árvíz-periódusok becslésére gyakorolt hatásokat, és értékelni, hogy az új ismeretek hogyan hatnak a már létező vízügyi építmények élettartalmára.

- A vidéki közösségek ivóvíz-ellátásának kapcsán több, mint 100 mikro-medence vízmennyiségének meghatározása különféle csapadéktermékek alapján (történelmi időszakra vonatkozóan) és globális keringési modellek meghatározása az üvegházhatású gázok kibocsátásának jövőbeni forgatókönyvei alapján.

A jelöltnek PhD tanulmányokat kell folytatnia hidrológia, mélyépítés vagy azzal egyenértékű területen, valamint szilárd háttérrel kell rendelkeznie a kvantitatív módszerek és a programozás terén.

Ösztöndíj összege: bruttó 2 310 000 HUF

Remélem lesz erre az egyedülálló nemzetközi szakmai lehetőségre érdeklődő hallgatójuk.

A Környezetvédelmi és vízügyi gyakornoki programon elindítottuk újra mind tavalyi, mind új szakcégeknél. Köztük vannak olyan nagy és ismert cégek, mint az MVM, a MÁV és a Stadler.

Ezek is bármely felsőoktatási intézmény hallgatója számára elérhetők, aki megfelel a feltételeknek.

Elnyerhető ösztöndíj: bruttó 225 564 Ft/hó/fő (vagy ennek időarányos része részmunkaidő esetén)

Ösztöndíj időtartama: 2 hónap

A chilei Nemzetközi Ösztöndíj és a hazai gyakornoki programjaink jelentkezési határideje egységesen: 2021. március 31.
 
Amennyiben erre lehetőség van, úgy kérjük ossza meg az intézménye hallgatóival az Alapítványunk által kínált szakmai lehetőségeket.
 
További információ a https://kbka.org/palyazatok/

Igazgatási ügyintéző

Beadási határidő: 
2021/03/10
Típus: 
oktatói/dolgozói

Óbudai Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet

igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.