Pályázatok

Új KBKA ösztöndíj és gyakornoki programok 2020-ban

Beadási határidő: 
2020/11/01
Típus: 
hallgatói

Ősszel számos ösztöndíjat és gyakornoki programot pályáztat meg a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány.

A Kutatási munka ösztöndíj 4 pozícióra bővült és speciális ösztöndíjakat indítunk Chilében és Svédországban kutatni szándékozó PhD hallgatók számára. Ezek bármely felsőoktatási intézmény hallgatója számára elérhető, aki megfelel a feltételeknek.

Folytatódik a Fontus a BME hallgatói számára 20-ra bővült hellyel.  

Az ösztöndíjaink jelentkezési határideje egységesen 2020. szeptember 30.

 

Októberben a gyakornoki programon indítjuk újra mind tavalyi, mind új szakcégeknél. Köztük vannak olyan nagy és ismert cégek, mint az MVM, a MOL és az E.ON

A Global Water Partnership-pel induló együttműködésünk kapcsán pedig Stockholmba és Pozsonyba kínálunk szakmai gyakorlati lehetőséget.  

Ezek is bármely felsőoktatási intézmény hallgatója számára elérhető, aki megfelel a feltételeknek.

A gyakornoki programjaink jelentkezési határideje egységesen: 2020. november 1.

 

További információ a https://kbka.org/palyazatok/ oldalon található.

Demonstrátori pályázati felhívás 2020/21/1. félévre

Beadási határidő: 
2020/09/04
Típus: 
hallgatói

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a 2020/21. tanév I. félévére

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kara az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján pályázatot hirdet

demonstrátori feladatkör

betöltésére a Terméktervező Intézetben, a 2020/2021. tanév I. félévére.

Pro Scientia et Futuro Ösztöndíj

Beadási határidő: 
2020/09/04
Típus: 
hallgatói

Pályázati felhívás 2020

a "Pro Scientia et Futuro" Ösztöndíj elnyerésére

Az Egyetem Tehetségtanácsa "Pro Scientia et Futuro" Ösztöndíj pályázatot hirdet azon nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alap- vagy mesterképzésben résztvevő hallgatók számára, akik az elmúlt két félévben kiemelkedő tanulmányi, tudományos diákköri és publikációs tevékenységet folytattak.

Az ösztöndíj egyéni pályázat útján nyerhető el egy szemeszter (5 hónap) időtartamra. Összege 40000 Ft, amely megegyezik a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj összegével. A nyertes pályázók az ösztöndíj mellett díszoklevelet is kapnak.

A pályázat elnyerésének elvárt feltételei:

 • A pályázó nappali munkarendű, alap- vagy mesterképzéses, aktív hallgatói jogviszonyban áll az Óbudai Egyetemmel;
 • A pályázónak az elmúlt két félév időtartamában számított kreditindexe 4,00 vagy magasabb (a kreditindex számításánál a kreditértékkel rendelkező, de aláírás követelményű kurzusokat nem kell figyelembe venni);
 • A pályázó az elmúlt két félévben az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáján minősített (I., II. vagy III.) helyezést ért el;
 • A pályázó az elmúlt két félévben megjelent vagy közlésre elfogadott, elsőszerzős (vagy második szerzős, amennyiben az első szerző is alap- vagy mesterképzésen aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató), idegen nyelvű, nemzetközi konferencia vagy folyóirat cikkel rendelkezik, amelynek témája kapcsolódik a tudományos diákköri munkájához.

Azon mesterképzésben résztvevő hallgatók, akik az alapképzéses tanulmányaikat az Óbudai Egyetemen folytatták, és mesterképzésen való tanulmányaikat az abszolutórium megszerzését követő félévben megkezdték, az alapképzésben elért eredményeik alapján is jogosultak pályázatot benyújtani.

Egyazon publikáció csak egyszer használható fel az ösztöndíj elnyerésére.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát;
 • A pályázó szakmai/tudományos tevékenységének tömör (egy oldalas) bemutatását;
 • A pályázó MTMT-ben rögzített publikációs listáját és hivatkozási jegyzékét;
 • A megjelent, vagy közlésre elfogadott cikk(ek) másolati példányát;
 • Még meg nem jelent, de közlésre elfogadott publikáció esetén a befogadó kiadvány szerkesztőségének elfogadó levelét;
 • A pályázó Tudományos Diákköri okleveleinek másolatát, beleértve az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elnyert okleveleket is;
 • Legfeljebb 1 oldalas, indoklást is tartalmazó támogató nyilatkozatot a pályázó tudományos diákköri témavezetőjétől;
 • A pályázati feltételek által előírt, a Tanulmányi Osztály által hitelesített  hallgatói jogviszony igazolását;
 • Az előző két félév tanulmányait bemutató, a Tanulmányi Osztály által hitelesített leckekönyv kivonatot;
 • A pályázó nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy a megadott adatok hitelesek, és hogy a pályázathoz benyújtott publikáció(ka)t nem használták fel korábban ugyanezen pályázat elnyeréséhez;
 • GDPR nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy pályázat anyagába az egyetem FKR szerinti, véleményezési és döntési joggal rendelkező személyei és bizottságai betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye nyilvánosságra hozható.

Az ösztöndíj folyósítására havi rendszerességgel kerül sor (kivéve az első hónapra járó ösztöndíjat, amely a második hónapi járandósággal együtt kerül átutalásra).

Az ösztöndíjjal járó díszoklevél átadására a Magyar Tudomány Ünnepe egyetemi rendezvénysorozat központi megnyitóján kerül sor.

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. szeptember 4. (péntek) 12:00 óra.

A pályázatokat egy nyomtatott példányban kell benyújtani a Rektori Hivatalban a Tehetségtanács elnökének címezve, valamint elektronikusan meg kell küldeni a Tehetségtanács titkárának, Lamár Krisztiánnak (lamar@uni-obuda.hu).

Greenification avagy zöldítsd ki Te az Óbudai Egyetemet

Beadási határidő: 
2020/05/15
Típus: 
hallgatói

Az Óbudai Egyetem szakemberei pályázatot hirdetnek a hallgatók számára, fenntartható fejlődés témában. 

Meghosszabbították a pályázati határidőt, 2020. május 15-ig várnak minden olyan ötletet, amely hozzájárul a környezettudatos és fenntartható intézményi működéshez.

A legjobb pályázatokat pénzjutalommal díjazzák. A pályázat kiíróinak célja az Egyetem képzésein részt vevő hallgatók bevonása a közös gondolkodásba. Olyan ötletek benyújtására tesznek felhívást, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy még zöldebbé váljon az Óbudai Egyetem. Pályázni az alábbi témákat érintő ötletekkel lehet: víz- és hulladékgazdálkodás, energiagazdálkodás, természetvédelem, klímaváltozás, fenntarthatóság, zöld innováció. A pályázati kiírás részletei megtalálhatók az alábbi linkre kattintva: http://uni-obuda.hu/palyazatok/greenification

Közös Jövőnk Kárpát-medencei Környezetvédelmi Verseny Egyetemistáknak

Beadási határidő: 
2020/03/19
Típus: 
hallgatói

A versenyt három korosztályban hirdetjük meg:

 

1. korosztály:

Általános Iskolák 7-8. évfolyamos tanulói és gimnáziumok 13-14 éves tanulói.

A versenyre 4 fős csapatok jelentkezését várjuk.

 

A verseny felépítése

A verseny három fordulóból áll. Két online feladatsor (www.kozosjovonk.hu), valamint a döntőbe jutott csapatoknak Mezőörsön lesz egy írásbeli feladatlap (előre megadott témákból, mely a II. fordulót követően lesz nyilvános), valamint  a munkásságukat be kell mutatni a zsűrinek.

 

2. korosztály:

Középiskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók.

A versenyre 3 fős csapatok jelentkezését várjuk.

 

A verseny felépítése

A verseny három fordulóból áll. Két online feladatsor (www.kozosjovonk.hu), valamint a döntőbe jutott csapatoknak Mezőörsön kell a munkásságukat bemutatni a zsűrinek.

 

3. korosztály:

Felsőfokú intézménnyel aktív tanulói jogviszonyban álló hallgatók

 

A pályázat felépítése

A pályázat három fordulóból áll. Két online forduló (www.kozosjovonk.hu), valamint

a döntőbe jutott hallgatóknak Mezőörsön kell a munkásságukat bemutatni a szakmai zsűri előtt.

 

DÍJAK

1. helyezett: 200 000 forint értékű nyeremény

2. helyezett: 150 000 forint értékű nyeremény

3. helyezett: 100 000 forint értékű nyeremény

Különdíjazott: 100 000 forint értékű nyeremény

 

Jelentkezni 2020. február 17-től március 19-ig lehetséges a www.kozosjovonk.hu online felületen.

 

Bővebb információ a www.kozosjovonk.hu oldalon,

vagy a kozosjovonkverseny@gmail.com címen kérhető.

 

Eredményes munkát kívánunk mindenkinek!