Pályázatok

A dizájn fontos, kezdje médiatermékénél!

Beadási határidő: 
2018/09/14
Típus: 
hallgatói

Mediadesign 2018

A verseny célja, díjazni Magyarország kiemelkedő médiatermékeit. Várunk digitális és print anyagokat, televíziós produkciókat.

Ide kattintva, a verseny microsite-ján megtalálhatóak a kategóriák, amelyekbe lehet nevezni szeptember 14-ig! Idén kiemelt kategória a televízióké, melynél kedvezményes a nevezés.

[mediadesign nevezés]

A pályázat az online űrlap kitöltésével és a nevezési feltételek elfogadásával küldhető el. Ezt követően érkezik egy visszaigazoló email a korábban megadott címre, amely tartalmazza a hozzáférést a pályázatot bemutató dokumentációk feltöltésére szolgáló felhőhöz.

Bővebb információ a verseny microsite-ján, itt érhető el.

A printanyaggal pályázóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a benevezett alkotás/alkotások eljussanak október 8-ig a Kreatív szaklap kiadójához.
Cím:
PPH Media,
"Mediadesign verseny"
1037 Budapest, Montevideo u. 3/B.

Nevezési díj: 24 000 Ft + áfa / nevezés

Kiemelt kategória: Televíziók 18 000 Ft + áfa / nevezés

Média-portfólió: 29 000 Ft + áfa / nevezés

Diák: 3 900 Ft (bruttó) / nevezés (releváns, szakirányú hallgatói jogviszonyigazolással)

Kapcsolat: Szebek Rita, szebek.rita@pphmedia.hu, 06 1 430 4568

Leginnovatívabb szakdolgozat 2018

Beadási határidő: 
2018/07/15
Típus: 
hallgatói

Az innovatív megoldásokat, eredményeket tartalmazó szakdolgozatok/diplomamunkák elismerése, a megvalósítás ösztönzése. A szakdolgozatban ismertetett megoldás, eredmény témáját illetően megkötés nincs, az vonatkozhat egy termék prototípusának megtervezésére, kifejlesztésére, egy piacképes szolgáltatás létrehozására, vagy dizájn projektre, az OECD Oslo Kézikönyvének széles definíciója  szerint értelmezésben.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2018/2019

Beadási határidő: 
2018/06/28
Típus: 
hallgatói

FELHÍVÁS ÉS ELJÁRÁSI REND
A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2018/2019. ÉVI PÁLYÁZATÁRA
AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2018/2019. évi pályázatára az oktatásért felelős miniszter felhívása megjelent.

Az Óbudai Egyetemen a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj megpályázásának, elbírálásának rendje és feltételei az "Óbudai Egyetem Hallgatói juttatási és térítési szabályzata" 11. § alapján történik az alábbiakban leírtak szerint.

Pályázati felhívás demonstrátori megbízásra a 2018/19. tanév I. félévére

Beadási határidő: 
2018/06/30
Típus: 
hallgatói

Az Óbudai Egyetem

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kara

az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszeréről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2018/2019. tanév I. félévére.

Pályázati felhívás - Oktatástámogató eszköz arculattervének kidolgozására

Beadási határidő: 
2018/05/31
Típus: 
hallgatói


Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki kara és a Resultator Kft.

Pályázatot hirdet

Oktatástámogató eszköz arculattervének kidolgozására

A pályázat célja

Folyamat- és minőségfejlesztési módszerek oktatását támogató, társasjáték jellegű eszköz teljes körű arculattervezése.

A pályázók köre

A pályázaton részt vehet minden, az Óbudai Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, alap- vagy mesterképzésben résztvevő hallgató. Pályázni lehet egyénileg, vagy szerzőtárssal. Abban az esetben, ha a pályaművet ketten készítették, mindkét szerzőnek az Óbudai Egyetem hallgatójának kell lennie. (A díj ebben az esetben megosztásra kerül).

Nem nyújtható támogatás annak (kizáró okok)

a) Aki a korábban elnyert támogatással nem számolt el, vagy visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.

b) Akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor.

c) Akivel szemben az Áht. 48/B. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok valamelyike fennáll.

Rendelkezésre álló forrás

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100.000 Ft.- amelyet a győztes pályázó kap meg.

A támogatás formája

A Resultator Kft. az egyszeri támogatást az elnyert összeg erejéig ösztöndíjként/külső személyi juttatásként nyújtja, amelyet a nyertes pályázó részére az eredményhirdetés alkalmával készpénzben ad át.

A pályázatban való részvételre jelentkezés módja és határideje

2018.05.31. 24:00 óráig e-mail-ben a csiszer.tamas@rkk.uni-obuda.hu címre az alábbi adatok elküldésével: Pályázó(k) neve, Neptun-kódja, Kar, Szak és Szakirány megnevezése. Az e-mail tárgy mezőjébe a "Pályázat oktatástámogató eszköz arculattervének kidolgozására - jelentkezés konzultációra" szöveget kell rögzíteni. A jelentkezés nem kötelezi a pályázót pályázat benyújtására. A pályázat kiírója a jelentkezőket 2018. júniusában egy személyes konzultáció keretében tájékoztatja az oktatástámogató eszköz szakmai tartalmáról, valamint itt kerül sor a kérdések megválaszolására is. A pályázatban való részvétel feltétele a konzultáción való személyes jelenlét. A pályázatra történő jelentkezést ezen a konzultáción kell írásban megerősíteni.

A pályázatok benyújtásának határideje

2018.08.31. 24:00 óra.

A pályázat beadásának helye, benyújtásának módja

A pályázatot egy "Pályázat oktatástámogató eszköz arculattervének kidolgozására" tárgyú e-mail-ben kell elküldeni a csiszer.tamas@rkk.uni-obuda.hu email-címre. Az e-mail csatolmánya MS Word, MS Excel vagy MS Power Point formátumú legyen.

A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha

 1. a pályázat benyújtási határidőn túl érkezett be,
 2. a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek.

A pályázati eljárás során hiánypótlásra egyszeri alkalommal van lehetőség.

A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázat két részből áll: egy pályázati dokumentációból és a pályaműből.

A pályázati dokumentáció tartalmazza:

 1. a pályázó(k) nevét, Neptun-kódját, a Kar, a Szak és a Szakirány pontos megnevezését,
 2. a pályázó email címét, mobiltelefon számát,
 3. a pályázat címét,
 4. a megoldás szöveges ismertetését, kiemelve a tervezés során alkalmazott koncepciót.

A pályamű tartalmazza:

 1. játéktábla tervet,
 2. kártyaterveket,
 3. bábu terveket,
 4. kiegészítő elemek (szabálykönyv, jegyzőkönyvek) terveit,
 5. csomagolás tervét.

Az elvárások részletes ismertetésére a személyes konzultáción kerül sor.

A szakmai zsűri összetétele

 1. Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki kara dékánja, vagy az általa delegált személy
 2. A Terméktervező Intézet intézetigazgatója, vagy az általa delegált személy
 3. A Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet intézetigazgatója, vagy az általa delegált személy
 4. A Resultator Kft. képviselői
 5. Dr. Csiszér Tamás ötletgazda

A pályázat elbírálásának határideje, a pályázatok értékelésének menete

A pályázat értékelése két szakaszban történik.

 1. Az első szakaszban a szakmai zsűri kiválasztja a legjobbnak ítélt pályázatokat. Határidő: 2018.09.16.
 2. A második szakaszban ezen pályázatok szóbeli prezentációja alapján történik meg a végleges döntés. Határidő: 2018.09.28.

A legfontosabb értékelési szempontok

 1. Az arculatterv illeszkedése
  • az eszköz szakmai tartalmához,
  • a célcsoporthoz és az alkalmazási környezethez.
 2. Az arculatterv egyedisége, innovativitása.
 3. Az arculati elemek összhangja.

Döntés a pályázatról

A pályázatok eredményéről a pályázót a szakmai zsűri mindkét körben a döntés meghozatalától számított 3 munkanapon belül e-mail-ben értesíti.

A pályázattal kapcsolatosan további információk

A fentiekkel kapcsolatos kérdéseiket a csiszer.tamas@rkk.uni-obuda.hu email-címre küldhetik.

RKK MKI: intézetigazgató

Beadási határidő: 
2018/04/15
Típus: 
oktatói/dolgozói

Az intézet képzési és kutatási munkájának irányítása és menedzselése; a kar és az egyetem többi szervezeti egységeivel való konstruktív együttműködés, aktív részvétel a kar és az egyetem vezető testületeinek munkájában; kapcsolatteremtés és kapcsolattartás a szakmai profilba tartozó hazai és külföldi felsőoktatási, valamint más intézményekkel. Az intézeti csapatmunka irányítása, a beosztott közalkalmazottak vezetése, beosztottak személyiségfejlesztésének, tehetséggondozásának koordinálása. Az intézetigazgató feladatát a dékán közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.

K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2018

Beadási határidő: 
2018/03/18
Típus: 
hallgatói

A K&H Csoport (Kiíró - a továbbiakban: K&H) ösztöndíjpályázatot hirdet a magyarországi agrárképzést folytató egyetemek és főiskolák alap-, mester- és PhD képzésben résztvevő hallgatói számára. Az ösztöndíj célja, hogy anyagi támogatással segítse az agrárágazat egészségesen fenntartható, hosszú távú fejlődését szem előtt tartó hallgatók tanulmányát, kutatómunkáját. A pályázatban három kategóriában összesen maximum 8 pályázat nyer ösztöndíjat.

RKK DH: dékáni hivatalvezető

Beadási határidő: 
2018/02/15
Típus: 
oktatói/dolgozói

Koordinálja a kar igazgatásával kapcsolatos tevékenységet, összehangolja az oktatási szervezeti egységek ilyen irányú munkáját; ennek keretében koordinálja a dékán, a dékánhelyettesek, a hivatalvezető ügyviteli-adminisztrációs feladatainak ellátását, a kari iktatási, irattározási/iratkezelési feladatokat, az egyetemi és/vagy kari bizottságok, testületek ügyviteli-adminisztrációs feladatait, a kar hallgatóinak jegyzetellátásával kapcsolatos feladatokat , a karhoz rendelt előadóterem-gazdálkodás biztosítását, a tanfolyami és továbbképzési feladatokkal kapcsolatos kari ügyviteli, szervezési, adminisztrációs feladatokat, a kari szintű PR beiskolázási és marketing feladatok, tájékoztatók stb. ellátását, a PR és Marketing Osztály, valamint a Rektori Hivatal koordinációja mellett, kari szintű nemzetközi kapcsolatok ügyintézését, igazgatási kérdésekben segíti a kar vezetőinek munkáját, a Kari Tanács titkáraként részt vesz az ülés előkészítésében, szervezi és ellenőrzi a határozatok végrehajtását, gondoskodik arról, hogy az érintett szervezeti egységek, vezetők, oktatók, munkatársak, hallgatók a Kari Tanács, a kari vezetők határozatait, döntéseit, állásfoglalásait megismerjék. Felügyeli a Tanulmányi Osztály és a Gazdasági Csoport által ellátott feladatok végrehajtását.

Hungaropack student 2018 - Csomagolástervezési Diákverseny

Beadási határidő: 
2018/03/14
Típus: 
hallgatói

A Csomagolástervezési Diákverseny alapvető célja a csomagolástechnika szaktárgyat felsőfokú oktatás keretében tanuló egyetemi és főiskolai hallgatók számára megméret-tetési lehetőség teremtése. Célunk az, hogy a szakmát még tanuló diákok ötleteinek, elképzeléseinek bemutatására lehetőséget adjunk és az arra érdemes munkák tervező-it díjazva tanulmányaikhoz ösztönzést nyújtsunk, szakmai közvélemény előtti bemuta-tásuk révén pedig későbbi elhelyezkedési lehetőségeiket javítsuk.

RKK MKI: egyetemi docens

Beadási határidő: 
2018/02/09
Típus: 
oktatói/dolgozói

A "Nyomtatott termékek tervezése", a "Csomagolástervezés" és a Grafikus tervező rendszerek" előadásainak és gyakorlatainak megtartása, továbbá a "Grafikus tervezési gyakorlatok" és a "CAD/CAM I-II." tantárgyak esetében a gyakorlatok vezetése az alapszakos képzésekben, nappali és levelező tagozaton. Mesterképzésben a "Nyomtatott termékek tervezése és szerkesztése" a "Csomagolás-tervezés I-II." tantárgyak oktatása magyar nyelven, a "Prepress- Image Editing with Adobe Photoshop" oktatása pedig angol nyelven, nappali és levelező képzésben egyaránt. Szakdolgozatok konzultációs feladatainak ellátása, TDK és a doktoranduszok hallgatók tevékenységének irányítása. Új tantervek és tananyagok kidolgozása. Szakképzettségnek megfelelő oktatás-szervezési és kutatási témák gondozása. Pályázatok írása és nyertes pályázat esetén a kutató munka irányítása. Rendszeres publikációs tevékenység.