Intézetek

A Karon folyó oktatási tevékenységek az eltérő területek jellegzetességei miatt az intézetek keretein belül valósulnak meg. A Kar legalacsonyabb szervezeti egysége az Intézetek. Itt végzik a szakmaspecifikus területek koordinálását, ellátják szervezési, irányítási és adminisztrációs feladatait.

A Karon működő intézetek: