Sikeresen lezajlott a Projektkonferencia 2024 a Rejtő karon

A TUDOMÁNY ÉS FENNTARTHATÓSÁG

HAZAI ÉS KÜLFÖLDI MODELLEK A PROJEKTOKTATÁSBAN KONFERENCIA A REJTŐ SÁNDOR KÖNNYŰIPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KARON

„A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára.”

Szent-Györgyi Albert

A Hazai és Külföldi Modellek a Projektoktatásban Nemzetközi Konferencia idén 8. alkalommal került megrendezésre 2024. május 31-én Karunkon. A konferencia fő támogatója Dr. habil Koltai László, az ÓE RKK dékánja, a konferencia főszervezője Bodáné Dr. Kendrovics Rita ÓE RKK oktatási dékánhelyettes, Környezetmérnöki és Természettudományi Intézet intézetigazgató volt.

Dr habil Koltai László 2024. május 31. ÓE RKK Projektkonferencia

A rendezvény fő célkitűzése felhívni a figyelmet arra, hogy az egyes tudományterületek hogyan járulnak hozzá a fenntarthatósághoz. A minőségi oktatás, mint fenntarthatósági célkitűzés, milyen kihívások elé állítja az oktatókat, tanárokat és a felelős vezetőket.

Az idei konferencia plenáris előadói voltak Dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, az Országgyűlés volt elnöke, Lukács Bálint EU tanácsadó a Finn Nagykövetség munkatársa, Prof. Dr. Gulácsi László tudományos rektorhelyettes, Fehér Botond gazdasági főigazgató, Tóth Barbara a Greenmetric Bizottság elnöke, Prof. Dr. Németh Mária MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Magyarságkutató és Neveléstörténeti Bizottság elnöke és Bodáné Dr. Kendrovics Rita oktatási dékánhelyettes.

Dr. Szili Katalin 2024. május 31. ÓE RKK Projektkonferencia
Lukács Dániel 2024. május 31. ÓE RKK Projektkonferencia
Prof. Dr. Gulácsi László 2024. május 31. ÓE RKK Projektkonferencia
Fehér Botond 2024. május 31. ÓE RKK Projektkonferencia
Tóth Barbara 2024. május 31. ÓE RKK Projektkonferencia
Prof. Dr. Németh Mária 2024. május 31. ÓE RKK Projektkonferencia

A konferenciára regisztrált résztvevők négy szekcióban mutatták be kutatási eredményeiket, osztották meg tapasztalataikat, jó gyakorlataikat. A Projektek a felsőoktatásban/Gamifikáció az oktatásban szekciót Dr. Hartl Éva, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógia Kar, Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet egyetemi docense vezette.  Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD, Selye János Egyetem rektorhelyettese elnökölt a Fenntartható fejlődés/ Oktatás a fenntarthatóságért szekcióban. A Környezet és egészségtudatosság/Projektmódszer szekciót a Konferencia Tudományos Bizottságának elnöke, Dr. habil Németh Mária CSc egyetemi magántanár, a Selye János Egyetem, a MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Magyarságkutató és Neveléstörténeti Bizottság elnöke, a Százak Tanácsa tagja vezette. A Kompetencia alapú oktatás szekcióban Dr. Gizinska Csilla a Varsói Egyetem, Neofilológiai Kar, Magyar Tanszék vezetője elnökölt. A szekciókban összesen 24 előadást hallgathattak meg a részvevők, melyek közül két előadás Karunk környezetmérnök hallgatói által végzett projektmunka eredményét mutatta be.  A poszterszekcióban, melynek elnöke Dr. Pálvölgyi Lajos PMP, a PROJECON Project Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója volt, 6 projektmenedzsment témakört érintő előadás került bemutatásra.  

Az előadások közötti szünetekben a résztvevők megtekinthették a Finn Nagykövetségtől kapott Finn tanárok c. kiállítást.

A konferencián elhangzott előadásokhoz kapcsolódó tanulmányok a Projektkonferencia 2024 Tanulmánykötetben 2024. június 30-án jelennek meg, elérhető lesz a Konferencia honlapján, ahol a korábbi Tanulmánykötetek is letölthetők: https://projektkonferencia.rkk.uni-obuda.hu/konferencia-kiadvany

Budapest, 2024. június 4.
Bodáné Dr. Kendrovics Rita, a Szervező Bizottság elnöke


A jelenlegi oldal frissítve: 2024.06.05.