Ipari termék- és formatervező mérnöki BSc szak

Diploma megnevezése: Ipari termék- és formatervező mérnök (Bachelor’s Degree in Industrial Product and Art Design)

BSc képzés – nappali (7 félév)

Angol nyelven is indul

A képzés célja:

Olyan ipari termék-és formatervező mérnökök képzése, akik alkalmasak ipari termékek tervezésére, gyártására és forgalmazására: rugalmasan és hatékonyan tudnak reagálni a piacgazdaság kihívásaira.

Képesek a termékfejlesztés valamennyi fázisában önálló alkotó munkára, csoportos feladatok megoldására, továbbá képesek a termékfejlesztés innovációs folyamatát menedzselni.

A végzett hallgatók az alapfokozat birtokában képesek szakterületükön a tanult módszerek, technikák és kreatív tervezési megoldások alkalmazására, valamint

  • tervezési projektek kezdeményezésére, irányítására, kivitelezésére team munkában, az ipari tervezés és termékfejlesztés folyamatának szakmai menedzselésére,
  • a vevői igények felmérésére, és az elvárások paramétereinek meghatározására,
  • különböző termékek esztétikai, használati (fizikai, fiziológiai, élettartam, stb.) jellemzőinek tervezésére a kivitelezhetőségi szempontokat is figyelembe véve,
  • a terméktervek dokumentálására, a termékek prototípusának, bemutatására,
  • a tervezett termékek értékelésére, jóváhagyási szempontjainak kidolgozásárára,
  • tervezési módszerek széleskörű alkalmazására,
  • termékfejlesztés innovációs folyamatának szervezésére, a termékfejlesztéshez szükséges tárgyi, szervezeti és emberi erőforrások kezelésére,
  • a megszerzett tudásuk birtokában magasabb szintű tanulmányokra (MSc), ismereteik bővítésére.

Terméktervező specializáció (enteriőr-textil, öltözék-kiegészítők)
Csomagolástervezés specializáció


Képzési program >>
Training program >>
 

 Miből áll a rajz alkalmassági vizsga?


A jelenlegi oldal frissítve: 2023.08.04.