Települési szennyvízgazdálkodási szakmérnök

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar

“Települési szennyvízgazdálkodási szakmérnök” szakirányú továbbképzési szakot
indít
2024. szeptemberi kezdéssel.

A képzés besorolása: ISCED 5B
A képzés időtartama: 3 félév, levelező tagozaton, az oktatás blended – kontakt és online (az Egyetem Teams rendszerében) – formában, pénteki és szombati napokon, három kontakt és kettő online alkalommal.
A képzés részvételi díja: 350.000.-Ft/félév.
A képzésre jelentkezhetnek főiskolai vagy egyetemi, illetve BSc vagy MSc szintű mérnöki végzettséggel.

A képzési célja:
A szakirányú továbbképzés célja a szennyvíz-, és vízgazdálkodás szakterületre olyan szakemberek képzése, ill. továbbképzése, akik a korábban megszerzett felsőfokú szakképzettségük és szakismereteik birtokában képesek a szennyvíz-, és vízgazdálkodás szakterületén építési, üzemeltetési, szakértői, beruházási, közigazgatási és vállalkozói munkakörökben a legújabb szakmai- tudományos és fejlesztési eredmények követésére és alkalmazására, specialisták a szennyvíz-, és vízgazdálkodás területén.

A szakirányú oklevél feljogosít:

  • Fejlesztési feladatok önálló megoldására,
  • Decentralizált, kis szennyvíztisztítók üzemeltetésére,
  • Szakreferensi feladatok ellátására önkormányzatoknál, szakhatóságoknál. stb.
  • Projekt menedzseri feladatok ellátására.

A szakirányú diploma igazolja a FIDIC jellegű ismeretek elsajátítását.

A szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Települési szennyvízgazdálkodási szakmérnök.

Kapcsolattartó: Szauerné Kaszás Júlia
Cím: OE-RKK-Környezetmérnöki Intézet, 1034 Budapest, Doberdó út 6.
Tel: (1) 666-5947,
E-mail: kaszas.julia@rkk.uni-obuda.hu

Szakfelelős:
Bodáné Dr. Kendrovics Ritabodane.rita@rkk.uni-obuda.hu

Jelentkezési határidő: 2024. május 31.
Képzés kezdete: 2024. szeptember 20.

Jelentkezni lehet írásban a következő címen:
Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Környezetmérnöki Intézet, 1034. Budapest, Doberdó u. 6.vagy faxon: 06-1-666-5909

Jelentkezési lap >>
Képzés mintatanterve >>

További információ az alábbi címeken kérhető:
bodane.rita@rkk.uni-obuda.hu


A jelenlegi oldal frissítve: 2023.08.25.