Pótfelvételi

Felvételi 2022P - pótfelvételi információk

OE-RKK
1034 Budapest, Doberdó út 6.

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kara pótfelvételit hirdet önköltséges finanszírozási formában a műszaki mérnökasszisztens szakra (FOSZK) Budapesti Képzési Központjába nappali és levelező tagozatra.

Részletes pótfelvételi információ >>

A két éves képzés első három féléve elméleti oktatásból, negyedik féléve pedig szakmai gyakorlatból áll. Több műszaki, gazdasági, természettudományos és specializációs szakmai tárgy online képzését biztosítjuk: elektronikus jegyzetek, és tananyagok, online ellenőrző kérdések, tesztek!

Választható specializációk: gépészet, könnyűipar, nyomdaipar, környezetvédelem- vízgazdálkodás.

Továbbtanulás esetén (műszaki BSC szakokra az OE-n) a felsőfokú szakképzés oklevelének minősítése alapján számolnak felvételi pontot, ami kiváltja a kötelező emelt szintű érettségit!

Mérnöki szakoknál 35 teljesített kredit beszámítható a mérnöki tanulmányokba.

A felvételi pontszám bármely két érettségi vizsgatárgy eredménye alapján kerül meghatározásra.

A jelentkezés a felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan történik. Jelentkezési határidő: 2022.08.05.

További részletek a szakról: https://rkk.uni-obuda.hu/muszaki-mernokasszisztens-szak


Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kara pótfelvételit hirdet környezetmérnöki BSc (nappali és levelező tagozat magyar nyelven) és ipari termék- és formatervező mérnöki BSc (nappali tagozat magyar nyelven), könnyűipari mérnöki BSc (levelező tagozat magyar nyelven) szakokra állami és önköltséges finanszírozási formában.

Részletes pótfelvételi információ >>

A jelentkezés a felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan történik. Jelentkezési határidő: 2022.08.05.


Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kara pótfelvételit hirdet a ipari terméktervező mérnöki MSc (nappali és levelező tagozat) önköltséges finanszírozási formában.

Részletes pótfelvételi információ >>

A jelentkezés a felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan történik. Jelentkezési határidő: 2022.08.05.


BSc, MSc vizsgaidőpontok

Ipari termék és formatervező mérnöki BSc szakra rajz alkalmassági vizsga

A kar az ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak rajz alkalmassági vizsgáját online tartja meg.
A beküldendő rajzokról augusztus hónap folyamán a jelentkezők a jelentkezés során megadott e-mail címre elektronikusan kapnak értesítést. Az alkalmassági vizsga díja 4000,-Ft, melyet átutalással kell teljesíteni az egyetem számlájára. Az átutalás módjáról szintén az e-mailben lesz információ.

A jelentkezőknek az elvárt rajzokat e-mailen kell elküldeniük a pappvid.dora@uni-obuda.hu címre legkésőbb  2022. augusztus 16. 12:00 óráig.

A készítendő rajzokról a jelentkezők augusztus folyamán e-mailben kapnak értesítést a felvi oldalon megadott e-mail címükre.

Ipari terméktervező Msc mesterszakra felvételi elbeszélgetés és a portfolió elküldése

Az Ipari terméktervező MSc szakra a felvételi elbeszélgetés időpontja: 2022. augusztus 16. délelőtt 9 órától Teams-en. Ezt megelőzően, legkésőbb  2022. augusztus 15-én 12:00 óráig el kell küldeniük a portfoliójukat a pappvid.dora@uni-obuda.hu címre. A portfolió tartalmáról, az előzetes kreditelismerési eljárásról és a felvételi beszélgetés pontos időpontjáról a jelentkezők augusztus folyamán e-mailben kapnak értesítést a felvi oldalon megadott e-mail címükre.

A rajz alkalmassági vizsgáról és az MSc felvételi beszélgetésről további információt
Pásztor Ildikótól kérhetnek:
Telefon: (1) 666-5939
E-mail: pasztor.ildiko@uni-obuda.hu

Utolsó módosítás: 
2022. július 30.