Szakirányú továbbképzések

RKK Felvételi tájékoztató - szakirányú továbbképzések 2019 >>Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzési szak

Képzés költsége: 250.000 Ft/félév
Képzési idő: 3 félév, levelező tagozaton
Képzés gyakorisága:a tanórák megtartására 5 alkalommal, legfeljebb kéthetenként, pénteki és szombati napokon kerül sor.
Képzés helye: Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (OE-RKK), 1034 Budapest, Doberdó út 6.

Részvétel feltétele:
Szakmérnök szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alap- vagy mesterképzésben szerzett mérnöki szakképzettséggel, illetve Szakember szakirányú képzésre az vehető fel, aki korábban megszerezhető főiskolai vagy egyetemi oklevéllel rendelkezik.

Végzett szakmérnökeink képesek lesznek:

 • csomagolási tevékenységet folytató szervezet hatékony irányítására (lean packaging),
 • üzemi technológiai folyamatok működtetésére,
 • a csomagolószerek és a csomagolás minőségének biztosítására és ellenőrzésére,
 • csomagológépek üzemeltetésének felügyeletére
 • korszerű csomagolószerek, csomagolóanyagok műszaki fejlesztésére és komplex tervezésére,
 • a csomagoláshoz kapcsolódó biztonsági előírások helyes alkalmazására,
 • a fenntarthatóság, a "green packaging" szemlélet alkalmazására, csomagoláshoz kapcsolódó logisztikai folyamatok menedzselésére és a csomagolási tevékenységet végző üzemek tervezésére és irányítására.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
Szakmérnök Csomagolástechnológus szakon
vagy
Szakember Csomagolástechnológus szakon

Kapcsolattartó: Béres Lászlóné
Cím: OE-RKK-Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet, 1034 Budapest, Doberdó út 6.
Tel: (1) 666-5961,
E-mail: beres.gyorgyi@rkk.uni-obuda.hu

Szakfelelős:
Dr. Koltai László, koltai.laszlo@rkk.uni-obuda.hu

Jelentkezési határidő: 2020. január 8., 2020. augusztus 15.
Képzés kezdete: 2020. február 3., 2020. szeptember 7.
Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint legalább egy éves csomagolástechnológiai szakmai gyakorlat/tapasztalat igazolása.

Letölthető dokumentumok:


Nyomtatott kommunikáció szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzési szak

Képzés költsége: 250.000 Ft/félév
Képzési idő: 3 félév, levelező tagozaton
Képzés gyakorisága:a tanórák megtartására 5 alkalommal, legfeljebb kéthetenként, pénteki és szombati napokon kerül sor.
Képzés helye: Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (OE-RKK), 1034 Budapest, Doberdó út 6.

Részvétel feltétele:
Szakmérnök szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alap- vagy mesterképzésben szerzett mérnöki szakképzettséggel, illetve Szakember szakirányú képzésre az vehető fel, aki korábban megszerezhető főiskolai vagy egyetemi oklevéllel rendelkezik.

Végzett szakmérnökeink képesek lesznek:

 • nyomdai tevékenységet folytató szervezet hatékony irányítására (lean printing),
 • üzemi technológiai folyamatok működtetésére,
 • a termékek és folyamatok minőségének biztosítására és ellenőrzésére,
 • a digitális technológiák komplex alkalmazására,
 • a legkorszerűbb nyomtatott média termékek tervezésére,
 • nyomtatott média termékek gyártási folyamatainak fejlesztésére,
 • a gyártáshoz kapcsolódó logisztikai folyamatok menedzselésére,
 • fenntartható nyomdai tevékenységet végző üzemek, printshopok technológiai tervezésére (green printing) és irányítására.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
Szakmérnök nyomtatott kommunikáció szakon
vagy
Szakember nyomtatott kommunikáció szakon

Kapcsolattartó: Béres Lászlóné
Cím: OE-RKK-Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet, 1034 Budapest, Doberdó út 6.
Tel: (1) 666-5961,
E-mail: beres.gyorgyi@rkk.uni-obuda.hu

Szakfelelős:
Dr. Koltai László, koltai.laszlo@rkk.uni-obuda.hu

Jelentkezési határidő: 2020. január 8., 2020. augusztus 15.
Képzés kezdete: 2020. február 3., 2020. szeptember 7.
Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint legalább egy éves csomagolástechnológiai szakmai gyakorlat/tapasztalat igazolása.

Letölthető dokumentumok:


Települési szennyvízgazdálkodási szakmérnök

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar

"Települési szennyvízgazdálkodási szakmérnök" szakirányú továbbképzési szakot
indít
2021. szeptemberi kezdéssel.

A képzés besorolása: ISCED 5B
A képzés időtartama: 3 félév, levelező tagozaton (a félév során 3 alkalommal pénteki és szombati napokon blended - kontakt és online- formában).
A képzés részvételi díja: 250.000.-Ft/félév.
A képzésre jelentkezhetnek főiskolai vagy egyetemi, illetve BSc vagy MSc szintű mérnöki végzettséggel.

A képzési célja:
A szakirányú továbbképzés célja a szennyvíz-, és vízgazdálkodás szakterületre olyan szakemberek képzése, ill. továbbképzése, akik a korábban megszerzett felsőfokú szakképzettségük és szakismereteik birtokában képesek a szennyvíz-, és vízgazdálkodás szakterületén építési, üzemeltetési, szakértői, beruházási, közigazgatási és vállalkozói munkakörökben a legújabb szakmai- tudományos és fejlesztési eredmények követésére és alkalmazására, specialisták a szennyvíz-, és vízgazdálkodás területén.

A szakirányú oklevél feljogosít:

 • Fejlesztési feladatok önálló megoldására,
 • Decentralizált, kis szennyvíztisztítók üzemeltetésére,
 • Szakreferensi feladatok ellátására önkormányzatoknál, szakhatóságoknál. stb.
 • Projekt menedzseri feladatok ellátására.

A szakirányú diploma igazolja a FIDIC jellegű ismeretek elsajátítását.

A szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Települési szennyvízgazdálkodási szakmérnök.

Kapcsolattartó: Szauerné Kaszás Júlia
Cím: OE-RKK-Környezetmérnöki Intézet, 1034 Budapest, Doberdó út 6.
Tel: (1) 666-5947,
E-mail: kaszas.julia@rkk.uni-obuda.hu

Szakfelelős:
Bodáné Dr. Kendrovics Rita, bodane.rita@rkk.uni-obuda.hu

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 27.
Képzés kezdete: 2021. szeptember 6.

Jelentkezni lehet írásban a következő címen:
Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Környezetmérnöki Intézet, 1034. Budapest, Doberdó u. 6., vagy faxon: 06-1-666-5909

Jelentkezési lap >>
Képzés mintatanterve >>

További információ az alábbi címeken kérhető:
bodane.rita@rkk.uni-obuda.hu


Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzési szak

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki karának Terméktervező Intézete Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakember továbbképzési szakot indít.
Várjuk mindazon felsőfokú végzettséggel rendelkezők jelentkezését, akik szakmai tudásukat tovább szeretnék fejleszteni, mert a munkahelyükön elvárják vagy, mert személyes indíttatásból szükségét érzik, hogy ismét tanuljanak. A másféléves, levelező képzés során széleskörű, speciális szakmai ismeretanyag sajátítható el, mely aktuális témakörökre épül.
Az országban egyedülálló, magas szintű, komplex oktatás részben külsős, gyakorlati szakemberek, részben az intézet oktatóinak bevonásával történik.

A tárgyak között szerepel például a digitális gyártás-előkészítés, ruhaipari konstrukció, modellezés és szériázás, kollekció tervezés, vállalati és üzleti menedzsment, brending és marketing, valamint fogyasztóvédelem.
Az újfajta képzés célja, hogy aktuális, gazdag tudásanyagot adhassuk át az ide jelentkezőknek.

Képzés költsége: 250.000 Ft/félév
Képzési idő: 3 félév, levelező tagozaton
Képzés gyakorisága: a tanórák megtartására 6 alkalommal, legfeljebb kéthetenként, csütörtök délután, pénteki és szombati napokon kerül sor.
Képzés helye: Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (OE-RKK), 1034 Budapest, Doberdó út 6.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
Szakmérnök ruhaipari termékfejlesztő szakon
vagy
Szakember ruhaipari termékfejlesztő szakon

Kapcsolattartó: Kelemen Gizella
Cím: OE-RKK-Terméktervező Intézet, 1034 Budapest, Doberdó út 6.
Tel: (1) 666-5931,
E-mail: kelemen.gizella@rkk.uni-obuda.hu

Szakfelelős:
Dr. Oroszlány Gabriella, oroszlany.gabriella@rkk.uni-obuda.hu

Jelentkezési határidő: 2020. január 8., 2020. augusztus 15.
Képzés kezdete: 2020. február 3., 2020. szeptember 7.
Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint a szakmai gyakorlat/tapasztalat igazolása.

Részvétel feltétele:
Szakmérnöki képzés esetén, szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel és mérnöki szakképzettséggel rendelkezik.

Szakember képzés esetén, szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel és legalább 5 éves ruhaipari szakmai tapasztalattal rendelkezik.

A képzésről részletes információk olvashatók a csatolt mellékletben.

Tanterv >>

Utolsó módosítás: 
2021. augusztus 08.