Szakirányú továbbképzések


Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember továbbképzés indul az Óbudai Egyetemen

Innovatív képzés - naprakész tudás – rugalmas, online oktatás!

Képzési idő: 3 félév, levelező tagozaton

A képzést nyújtja: Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (OE-RKK), 1034 Budapest, Doberdó út 6.

A képzés helye: online felületeken, távoktatásos formában, e-learning tananyagok segítségével, online és félévenként egy-két személyes konzultációk biztosításával. A konzultációkra péntek délután, illetve szombaton kerül sor.

A képzés költsége: 350.000 Ft/félév (szükség esetén részletfizetési lehetőséggel)

A jelentkezés feltétele: felsőfokú (egyetemi, főiskolai) végzettség.

A szakmérnök szakirányú továbbképzéshez alap- vagy mesterképzésben szerzett
mérnöki, szakember megnevezésű szakirányú képzéshez pedig bármely szakon kapott főiskolai vagy egyetemi oklevél szükséges.

A szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség: Szakmérnök csomagolástechnológus szakon vagy Szakember csomagolástechnológus szakon.

A képzés tervezett kezdete: 2023. szeptember 8.

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 20.

A jelentkezés módja: a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar honlapjáról letölthető jelentkezési lapon:

https://rkk.uni-obuda.hu/hu/szakiranyu-tovabbkepzesek

Csatolandó dokumentum: oklevélmásolat.

Kapcsolattartó: Béres Lászlóné
Cím: ÓE RKK Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet, 1034 Budapest, Doberdó út 6.
Tel: (1) 666-5961
E-mail: beres.gyorgyi@rkk.uni-obuda.hu

Szakfelelős:
Dr. habil. Koltai László, koltai.laszlo@rkk.uni-obuda.hu

Letölthető dokumentumok:


Nyomtatott kommunikáció szakmérnök/szakember továbbképzés indul az Óbudai Egyetemen

Innovatív képzés - naprakész tudás, rugalmas, online oktatás!

Képzési idő: 3 félév, levelező tagozaton

A képzést nyújtja: Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (OE-RKK), 1034 Budapest, Doberdó út 6.

A képzés helye: online felületeken, távoktatásos formában, e-learning tananyagok segítségével, online és félévenként egy-két személyes konzultációk biztosításával. A konzultációkra péntek délután, illetve szombaton kerül sor.

A képzés költsége: 350.000 Ft/félév (szükség esetén részletfizetési lehetőséggel)

A jelentkezés feltétele: felsőfokú (egyetemi, főiskolai) végzettség.

A szakmérnök szakirányú továbbképzéshez alap- vagy mesterképzésben szerzett
mérnöki, szakember megnevezésű szakirányú képzéshez pedig bármely szakon kapott főiskolai vagy egyetemi oklevél szükséges.

A szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség: Szakmérnök nyomtatott kommunikáció szakon vagy Szakember nyomtatott kommunikáció szakon.

A tavaszi szemeszter kezdete: 2023. szeptember 8.

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 20.

A jelentkezés módja: a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar honlapjáról letölthető jelentkezési lapon:
https://rkk.uni-obuda.hu/hu/szakiranyu-tovabbkepzesek

Csatolandó dokumentum: oklevélmásolat.

Kapcsolattartó: Béres Lászlóné
Cím: ÓE RKK Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet, 1034 Budapest, Doberdó út 6.
Tel: (1) 666-5961
E-mail: beres.gyorgyi@rkk.uni-obuda.hu

Szakfelelős:
Dr. habil. Koltai László, koltai.laszlo@rkk.uni-obuda.hu

Letölthető dokumentumok:


Települési szennyvízgazdálkodási szakmérnök

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar

"Települési szennyvízgazdálkodási szakmérnök" szakirányú továbbképzési szakot
indít
2023. februári kezdéssel.

A képzés besorolása: ISCED 5B
A képzés időtartama: 3 félév, levelező tagozaton, az oktatás blended - kontakt és online (az Egyetem Teams rendszerében és online tananyagok formájában) - formában a félév során max. 4 alkalommal, pénteki és szombati napokon.
A képzés részvételi díja: 300.000.-Ft/félév.
A képzésre jelentkezhetnek főiskolai vagy egyetemi, illetve BSc vagy MSc szintű mérnöki végzettséggel.

A képzési célja:
A szakirányú továbbképzés célja a szennyvíz-, és vízgazdálkodás szakterületre olyan szakemberek képzése, ill. továbbképzése, akik a korábban megszerzett felsőfokú szakképzettségük és szakismereteik birtokában képesek a szennyvíz-, és vízgazdálkodás szakterületén építési, üzemeltetési, szakértői, beruházási, közigazgatási és vállalkozói munkakörökben a legújabb szakmai- tudományos és fejlesztési eredmények követésére és alkalmazására, specialisták a szennyvíz-, és vízgazdálkodás területén.

A szakirányú oklevél feljogosít:

  • Fejlesztési feladatok önálló megoldására,
  • Decentralizált, kis szennyvíztisztítók üzemeltetésére,
  • Szakreferensi feladatok ellátására önkormányzatoknál, szakhatóságoknál. stb.
  • Projekt menedzseri feladatok ellátására.

A szakirányú diploma igazolja a FIDIC jellegű ismeretek elsajátítását.

A szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Települési szennyvízgazdálkodási szakmérnök.

Kapcsolattartó: Szauerné Kaszás Júlia
Cím: OE-RKK-Környezetmérnöki Intézet, 1034 Budapest, Doberdó út 6.
Tel: (1) 666-5947,
E-mail: kaszas.julia@rkk.uni-obuda.hu

Szakfelelős:
Bodáné Dr. Kendrovics Rita, bodane.rita@rkk.uni-obuda.hu

Jelentkezési határidő: 2023. január 20.
Képzés kezdete: 2023. február 20.

Jelentkezni lehet írásban a következő címen:
Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Környezetmérnöki Intézet, 1034. Budapest, Doberdó u. 6., vagy faxon: 06-1-666-5909

Jelentkezési lap >>
Képzés mintatanterve >>

További információ az alábbi címeken kérhető:
bodane.rita@rkk.uni-obuda.hu


Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzési szak

Online ruhaipari továbbképzés

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakember továbbképzési szakot indít.
A másféléves, online képzés során széleskörű, speciális szakmai ismeretanyag sajátítható el, mely aktuális témakörökre épül. A tárgyak között szerepel például a digitális gyártás-előkészítés, ruhaipari konstrukció, modellezés és szériázás, kollekció tervezés, vállalati és üzleti menedzsment, branding és marketing, valamint fogyasztóvédelem. Az országban egyedülálló, színvonalas és komplex oktatás gyakorlati szakemberek bevonásával történik. A képzésről részletes információk olvashatók a csatolt mellékletben. Tanterv >>

Részvétel feltételei:

Szakmérnöki képzés esetén, szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel és mérnöki szakképzettséggel rendelkezik.

Szakember képzés esetén, szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel és legalább 5 éves ruhaipari szakmai tapasztalattal rendelkezik.

A képzés helye: online felületeken, távoktatásos formában, e-learning tananyagok segítségével, félévenként egy-két személyes konzultáció biztosításával. A konzultációkra péntek délután, illetve szombaton kerül sor.

Képzés költsége: 350.000 Ft/félév

A képzés tervezett kezdete: 2023. szeptember 8.

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 20.

A jelentkezés módja: a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar honlapjáról letölthető jelentkezési lapon >>
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint a szakmai gyakorlat/tapasztalat igazolása.

Kapcsolattartó: Sima-Molnár Viktória
Cím: OE-RKK-Terméktervező Intézet, 1034 Budapest, Doberdó út 6.
Tel: (1) 666-5931,
E-mail: simamolnar.viktoria@rkk.uni-obuda.hu

Szakfelelős:
Dr. Oroszlány Gabriella, egyetemi adjunktus
E-mail: oroszlany.gabriella@rkk.uni-obuda.hu

Utolsó módosítás: 
2022. október 26.