Szakirányú továbbképzések

RKK Felvételi tájékoztató - szakirányú továbbképzések 2019 >>Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzési szak

Képzés költsége: 250.000 Ft/félév
Képzési idő: 3 félév, levelező tagozaton
Képzés gyakorisága:a tanórák megtartására 5 alkalommal, legfeljebb kéthetenként, pénteki és szombati napokon kerül sor.
Képzés helye: Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (OE-RKK), 1034 Budapest, Doberdó út 6.

Részvétel feltétele:
Szakmérnök szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alap- vagy mesterképzésben szerzett mérnöki szakképzettséggel, illetve Szakember szakirányú képzésre az vehető fel, aki korábban megszerezhető főiskolai vagy egyetemi oklevéllel rendelkezik.

Végzett szakmérnökeink képesek lesznek:

 • csomagolási tevékenységet folytató szervezet hatékony irányítására (lean packaging),
 • üzemi technológiai folyamatok működtetésére,
 • a csomagolószerek és a csomagolás minőségének biztosítására és ellenőrzésére,
 • csomagológépek üzemeltetésének felügyeletére
 • korszerű csomagolószerek, csomagolóanyagok műszaki fejlesztésére és komplex tervezésére,
 • a csomagoláshoz kapcsolódó biztonsági előírások helyes alkalmazására,
 • a fenntarthatóság, a "green packaging" szemlélet alkalmazására, csomagoláshoz kapcsolódó logisztikai folyamatok menedzselésére és a csomagolási tevékenységet végző üzemek tervezésére és irányítására.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
Szakmérnök Csomagolástechnológus szakon
vagy
Szakember Csomagolástechnológus szakon

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Horváth Csaba
Cím: OE-RKK-Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet, 1034 Budapest, Doberdó út 6.
Tel: (1) 666-5961,
E-mail: mki@rkk.uni-obuda.hu

Érdeklődni lehet:
Bartha Eszter, bartha.eszter@rkk.uni-obuda.hu

Jelentkezési határidő: folyamatos
Képzés kezdete: folyamatos
Jelentkezés módja: személyesen vagy e-mailben az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat

Letölthető dokumentumok:


Nyomtatott kommunikáció szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzési szak

Képzés költsége: 250.000 Ft/félév
Képzési idő: 3 félév, levelező tagozaton
Képzés gyakorisága:a tanórák megtartására 5 alkalommal, legfeljebb kéthetenként, pénteki és szombati napokon kerül sor.
Képzés helye: Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (OE-RKK), 1034 Budapest, Doberdó út 6.

Részvétel feltétele:
Szakmérnök szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alap- vagy mesterképzésben szerzett mérnöki szakképzettséggel, illetve Szakember szakirányú képzésre az vehető fel, aki korábban megszerezhető főiskolai vagy egyetemi oklevéllel rendelkezik.

Végzett szakmérnökeink képesek lesznek:

 • nyomdai tevékenységet folytató szervezet hatékony irányítására (lean printing),
 • üzemi technológiai folyamatok működtetésére,
 • a termékek és folyamatok minőségének biztosítására és ellenőrzésére,
 • a digitális technológiák komplex alkalmazására,
 • a legkorszerűbb nyomtatott média termékek tervezésére,
 • nyomtatott média termékek gyártási folyamatainak fejlesztésére,
 • a gyártáshoz kapcsolódó logisztikai folyamatok menedzselésére,
 • fenntartható nyomdai tevékenységet végző üzemek, printshopok technológiai tervezésére (green printing) és irányítására.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
Szakmérnök nyomtatott kommunikáció szakon
vagy
Szakember nyomtatott kommunikáció szakon

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Horváth Csaba
Cím: OE-RKK-Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet, 1034 Budapest, Doberdó út 6.
Tel: (1) 666-5961,
E-mail: mki@rkk.uni-obuda.hu

Érdeklődni lehet:
Bartha Eszter, bartha.eszter@rkk.uni-obuda.hu

Jelentkezési határidő: folyamatos
Képzés kezdete: folyamatos
Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat

Letölthető dokumentumok:


Települési szennyvízgazdálkodási szakmérnök

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar

"Települési szennyvízgazdálkodási szakmérnök" szakirányú továbbképzési szakot
indít
2020. februári kezdéssel.

A képzés besorolása: ISCED 5B
A képzés időtartama: 3 félév, levelező tagozaton (a félév során 5 alkalommal pénteki és szombati napokon).
A képzés részvételi díja: 250.000.-Ft/félév.
A képzésre jelentkezhetnek főiskolai vagy egyetemi, illetve BSc vagy MSc szintű mérnöki végzettséggel.

A képzési célja:
A szakirányú továbbképzés célja a szennyvíz-, és vízgazdálkodás szakterületre olyan szakemberek képzése, ill. továbbképzése, akik a korábban megszerzett felsőfokú szakképzettségük és szakismereteik birtokában képesek a szennyvíz-, és vízgazdálkodás szakterületén építési, üzemeltetési, szakértői, beruházási, közigazgatási és vállalkozói munkakörökben a legújabb szakmai- tudományos és fejlesztési eredmények követésére és alkalmazására, specialisták a szennyvíz-, és vízgazdálkodás területén.

A szakirányú oklevél feljogosít:

 • Fejlesztési feladatok önálló megoldására,
 • Decentralizált, kis szennyvíztisztítók üzemeltetésére,
 • Szakreferensi feladatok ellátására önkormányzatoknál, szakhatóságoknál. stb.
 • Projekt menedzseri feladatok ellátására.

A szakirányú diploma igazolja a FIDIC jellegű ismeretek elsajátítását.

A szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Települési szennyvízgazdálkodási szakmérnök.

Jelentkezési határidő: 2019. december 09.

Jelentkezni lehet írásban a következő címen:
Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Környezetmérnöki Intézet, 1034. Budapest, Doberdó u. 6., vagy faxon: 06-1-666-5909

Jelentkezési lap >>
Képzés mintatanterve >>

További információ az alábbi címeken kérhető:
petho.gyongyi@rkk.uni-obuda.hu
bodane.rita@rkk.uni-obuda.hu


Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzési szak

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki karának Terméktervező Intézete Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakember továbbképzési szakot indít.
Várjuk mindazon felsőfokú végzettséggel rendelkezők jelentkezését, akik szakmai tudásukat tovább szeretnék fejleszteni, mert a munkahelyükön elvárják vagy, mert személyes indíttatásból szükségét érzik, hogy ismét tanuljanak. A másféléves, levelező képzés során széleskörű, speciális szakmai ismeretanyag sajátítható el, mely aktuális témakörökre épül.
Az országban egyedülálló, magas szintű, komplex oktatás részben külsős, gyakorlati szakemberek, részben az intézet oktatóinak bevonásával történik.

A tárgyak között szerepel például a digitális gyártás-előkészítés, ruhaipari konstrukció, modellezés és szériázás, kollekció tervezés, vállalati és üzleti menedzsment, brending és marketing, valamint fogyasztóvédelem.
Az újfajta képzés célja, hogy aktuális, gazdag tudásanyagot adhassuk át az ide jelentkezőknek.

Jelentkezési határidő: 2019. január 31.
Képzés kezdete: 2019. február v. szeptember, a jelentkezések függvényében.
Képzés időtartama: 320 óra, 90 kredit
Képzés díja: 250.000 Forint/félév
A jelentkezés feltétele:
Szakmérnöki képzés esetén, alap- vagy mesterképzésben szerzett szakirányú mérnöki, főiskolai vagy egyetemi oklevél.

Szakember képzés esetén, alap- vagy mesterképzésben szerzett főiskolai vagy egyetemi oklevél, valamint legalább 5 éves ruhaipari szakmai tapasztalat.

Jelentkezés: e-mailen: erdelyi.anett@rkk.uni-obuda.hu és.
(Kérjük, a jelentkezést mindkét címre küldjék el!)
vagy
személyesen a OE-RKK-Terméktervező Intézetben (1034 Budapest, Doberdó út 6.) jelentkezési lap kitöltésével, a diploma másolatának csatolásával és a rövid szakmai önéletrajzzal.
Kapcsolattartó: Récseiné Erdélyi Anett, erdelyi.anett@rkk.uni-obuda.hu, tel.: +361-666 5931
Szakfelelős: Dr. Oroszlány Gabriella, oroszlany.gabriella@rkk.uni-obuda.hu

A képzésről részletes információk olvashatók a csatolt mellékletben.

Tanterv >>

Utolsó módosítás: 
2019. szeptember 08.