Integrált Tudományok Szakkollégiuma

Fiatal Diplomások Fóruma 2022

2022/11/28

MTA Természetes Polimerek Munkabizottsága, az Óbudai Egyetem RKK Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézete, PNYME Papíripari Szakosztálya és az Integrált Tudományok Szakkollégiuma tisztelettel meghívja Önt 2022. december 12-én (hétfőn) 15.00 órakor kezdődő összevont tudományos online ülésére.
Online elérhetőség:

meet.google.com/hmg-xygr-sni

ITSZ Szakmai nap

2022/11/28
Szakmai Délután és Vitaest

Kárpát-medencei Nyári Egyetem

2022/06/13

2022. július 4-8. között kerül ismét megrendezésre az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar és az Integrált Tudományok Szakkollégiumának szervezésében a Kárpát-medencei Nyári Egyetem.

Kárpát-medencei Nyári Egyetem

Klímabörze

2021/05/06
Klímabörze

Tanulj okosan!

2020/11/04
Tanulj okosan!

Óbuda-Békásmegyer klímastratégia esemény

2020/02/25

Kedves Érdeklődő!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata felhívására most készül a III. kerület klímastratégiája, mely keretein belül az Óbudai Egyetem hallgatóinak véleményét is megkérdezték 2019 decemberében egy ezzel kapcsolatos kérdőív segítségével.

Ennek kapcsán február 26-án 14:00 és 15:00 között a NIK épület F09-es termében megrendezésre kerül az Óbuda-Békásmegyer, III. kerület klímastratégiájának bemutatása, megvitatása (Klímakonferencia).

Óbuda-Békásmegyer klímastratégia esemény

Megnyitó beszéd: Burján Ferenc, Óbuda-Békásmegyer, III. kerület alpolgármestere

Előadó: Zábrádi Zsolt, településmérnök

Az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött!

Regisztráció: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnmJEqVaa4Hs79lcOuuKWxDAqGsraqFEjCjvmgutI9AgZnMQ/viewform

A konferencia Facebook eseménye: https://www.facebook.com/events/2547809708813363/

Sok szeretettel várjuk Önt!

Fiatal Diplomások Fóruma 2019

2019/12/14

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézete, a Magyar Tudományos Akadémia Természetes Polimerek Munkabizottsága, az Integrált Tudományok Szakkollégiuma és a Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Papíripari Szakosztálya december 11-én tartotta meg összevont tudományos ülését. A hagyományoknak megfelelően a program a frissen végzett mérnökök, illetve a mester- vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók munkájának bemutatásából állt.

A rendezvény házigazdájaként Dr. habil. Koltai László dékán, a Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet igazgatója, Dr. Tóth Tünde, az MTA Természetes Polimerek Munkabizottság elnöke, valamint a levezető elnök, a szakmai szervezetet képviselő Szőke András köszöntötték a résztvevőket.

Fiatal Diplomások Fóruma 2019

A BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék Műanyag és Gumiipari Laboratóriumában folyó kutatómunkát három, mesterszakon tanulmányait folytató hallgató munkájából ismerhettük meg. Szikora Klaudia Kitozán/agar keverékek előállítása és jellemzése című előadásában hangsúlyozta, hogy a természetes polimerek és keverékeik kiváló alternatívái lehetnek a kőolajalapú polimereknek, amit kutatásaik is igazolnak. Az általuk öntéssel, lágyítószer nélkül, illetve glicerin alkalmazásával előállított kitozán, agar és keverék filmek kiváló mechanikai tulajdonságokkal, fényáteresztéssel és duzzadási jellemzőkkel rendelkeztek amellett, hogy mind a szakítószilárdságuk, mint az ütésállóságuk elfogadható mértékű.

Temesváry-Kis Fanni társaival a cellulóz nanokristályokhoz adott lignin hatását vizsgálta a filmtulajdonságokra. Kristályos nanocellulóz alapú biokompozitok címmel megtartott előadásában elmondta, hogy a kristályos nanocellulóz különböző cellulóz forrásokból nyerhető ki az amorf rész savas hidrolízise révén. Ezek a pálcika alakú nanokristályok egyedülálló módon ötvözik a nanoanyagok és a cellulóz tulajdonságait. Kísérleteik során a cellulóz alapú szálasanyagokból extrahált nanokristályos cellulóz vizes szuszpenziójából kiváló tulajdonságú filmeket állítottak elő öntéssel.

Márton Péter előadásából megtudhattuk, hogy a természetes eredetű, például biopolimerekből készült korrózióvédő bevonatok az utóbbi években az érdeklődés középpontjába kerültek, ezért a Műanyag és Gumiipari Laboratóriumban is folynak kutatások ezen a területen. A fiatal mérnök Kémiailag módosított kitozánbevonatok permeabilitásának jellemzése elektrokémiai módszerekkel címmel foglalta össze az eredményeiket. Elmondta, hogy a „barrier” típusú védelemnél a bevonatok permeabilitása a korróziós védőhatással szoros összefüggésben van, ezért kézenfekvő volt a kialakított bevonatokat polarizációs elektrokémiai módszerekkel tanulmányozni. A bevonatok vizes közegben mutatott permeabilitása a tömbi szerkezet áteresztőképességén túl jelentősen függ a bevonat felületének nedvesíthetőségétől is: víztaszító tulajdonságok kialakításával a permeabilitás csökkenése a korrózióvédő hatás növeléséhez vezet. Ezért ilyen irányban is végeztek kutatásokat, tanulmányozva a kémiailag módosított rétegek nedvesíthetőségét. Az elektrokémiai és nedvesíthetőségi tesztek eredményeinek értelmezéséhez a bevonatok felületi morfológiáját atomierő-mikroszkópiás mérésekkel is jellemezték.

Horváth Ágoston Csaba az Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola doktorandusza Multimodális mélyagyi MEMS tűelektróda infravörös idegi ingerléshez címmel tartotta meg előadását. Munkáját ismertetve bemutatta az általa fejlesztett egykristályos szilícium alapú multimodális tűelektródát (IR optród) az ötlettől a megvalósításon át az első sikeres élőállatos kísérleti alkalmazásokig. Kutatásának társadalmi jelentősége kiemelkedő, hiszen az idegrendszeri eredetű megbetegedésekre szánt egészségügyi kiadások jelentős nagyságrendet képviselnek. A hatékony gyógymódok megtalálásához elengedhetetlenek a célzott alapkutatások, így az infravörös fény terápiás célú felhasználása is, ami az eddigi tapasztalatok alapján sikeres jövőnek néz elébe.

Tegze Anna szintén az Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola doktorandusza. Kutatási területe a fluorokinolon antibiotikumok eltávolítása a szennyvizekből, ami hagyományos szennyvízkezelő eljárásokkal nem megoldható. Fluorokinolonok vizes oldatának lebontása ionizáló sugárzással: termékanalízis és kinetikai vizsgálatok című előadásából megtudhattuk, hogy a probléma megoldására potenciálisan alkalmas kiegészítő módszerrel végeztek kísérleteket, melynek során ionizáló sugárzással távolítottak el két fluorokinolon antibiotikumot, a ciprofloxacint és a norfloxacint 0,1 mmol dm-3-os vizes oldatokból. A lebontást követően számos bomlásterméket határoztak meg LC-MS/MS módszerrel és a termékek szerkezete alapján feltételezhető, hogy csökkent vagy megszűnt az antibakteriális aktivitásuk.

Kulcsár Edina, aki a Rejtő Karon megszerzett mesterfokozat után jelenleg a Pannon Egyetem doktorandusza, Kockázatértékelés konzisztenciájának növelése páros összehasonlítással (PC-FMEA) címmel ismertette eredményeit. Előadásában elmondta, hogy a rohamos technológiai fejlődésnek, valamint a folyamatosan változó és egyre komplexebb piaci igényeknek köszönhetőn a termelő vállalatok fontos célja, hogy negatív kockázataikat a lehető legkisebbre csökkentsék. Az ennek érdekében végrehajtott kockázatértékelés nélkülözhetetlen eszközzé vált a technológiai problémák megelőzésében és kezelésében. A legegyszerűbb esetben a kockázat mértékét a bekövetkezés valószínűségével és annak súlyosságával (például anyagi kár) tudjuk jellemezni. Az alkalmazott módszerek közül a legelterjedtebb a Hibamód és Hatáselemzés (Failure Modes and Effects Analysis – FMEA), amely – a valószínűség-faktort ketté bontva – már három szempontból értékeli a kockázatokat. Az értékelést egy interdiszciplináris csapat végzi, amely rendelkezik a megfelelő tudással ahhoz, hogy a végeredmény a lehető legobjektívebb legyen. Az emberi tényező miatt a szubjektivitás azonban szinte elkerülhetetlen. Egy összetett műszaki termék esetén, legyen az egy új kompozit, egy gyógyszer vagy egy gépalkatrész, a fejlesztés, a gyártás és a felhasználás során fellépő lehetséges hibák száma akár több száz is lehet. Ezért rendkívül fontos, hogy az ezekkel kapcsolatos, potenciálisan negatív eseményeket a lehető legkorábban felismerjük, és azok kockázatosságát a megfelelő intézkedésekkel elfogadható szintre csökkentsük. A használt kockázatértékelési módszerek robusztusságát ennek érdekében maximalizálni kell, aminek egyik kulcsa az értékelések inkonzisztenciájának minimalizálása. Munkájuk során olyan kockázatértékelési módszert dolgoztak ki, amely a hagyományos FMEA logikát a páronkénti összehasonlítás technikájával egészíti ki. A PC-FMEA-nak elnevezett komplex módszerben a szakértők a kockázatokat egymással összehasonlítva értékelik aszerint, hogy melyik bekövetkezésének a hatása súlyosabb, melyik hibaok fordulhat elő gyakrabban, valamint melyiket lehet könnyebben detektálni. A módszer előnye, hogy különböző szakértői csoportok értékelése egymással, valamint a hagyományos értékelési módszerekkel is összevethető. Eddigi tapasztalataik alapján eljárásunk széles körben, iparágtól függetlenül alkalmazható a hagyományos FMEA alternatívájaként.

Az utolsó előadást Rizsányi Timea, a Rejtő Karon, alapszakon végzett könnyűipari mérnök tartotta Csomagolás tervezése logisztikai fejlesztőjáték számára címmel. Előadását hallgatva végig követhettük egy új csomagolás megszületését az elképzeléstől a megvalósításig. Elmondta, hogy a tervezés során különböző szempontokat kellett figyelembe venni: mivel a termék gyermekek számára készül, a dizájnt úgy kellett kialakítani, hogy a meglévő grafikához igazodva kellően figyelemfelkeltő és barátságos legyen. A forma kialakításánál egyszerűségre és gazdaságosságra törekedett, ezért a megtervezett doboz laposra hajtva szállítható, segédeszközök nélkül könnyen összeállítható, és elfér benne az egész játékcsomag, amit eddig csak elemeiként lehetett megvásárolni.

A konferencia zárásaként a szervezők gratuláltak a fiatal kutatóknak és mérnököknek az elhangzott előadások magas színvonalához és további eredményes munkát kívántak a jövő szakembereinek.

Tiefbrunner Anna

,

Grafikarácsony 2019

2019/12/11

Tisztelsz Szakkollégisták, kedves Érdeklődők!

Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt az Integrált Tudományok Szakkollégiumának és PNyME Magyar Grafika újságának közös

„Grafikarácsony 2019”

rendezvényére, amely évek óta a szakképző iskolák diákjainak országos találkozója is egyben.  Az Open Print pályázat mellett idén is volt papír karácsonyfadísz tervezési verseny, a legjobban sikerült terveket a bemutatók keretében láthatják az érdeklődők.

Helyszín: Óbudai Egyetem, Budapest Doberdó utca 6. Ea.II. és Aula

Időpont: 2019. december 12. 13-17 óráig

Grafikarácsony 2019

Program:

13:00  Dr. habil Koltai László – Köszöntő-ÓE bemutatása, képzési lehetőségek ismertetése

13:30 Németh Márton nyomdaigazgató – Multik árnyékában – élő példa a karrier lehetőségekre

14:20 Faludi Viktória főszerkesztő - Gondolatok a tanárokról, tanulásról, workshopok vezetőinek bemutatása, pályázati díjak átadása

14:30 Workshopok

 

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött:

https://mgonline.hu/hirek/szeretettel-varunk-a-grafikaracsonyon

A rendezvény nyilvános helyszínnek minősül, fényképek és videofelvételek is készülhetnek, regisztrációddal automatikusan hozzájárul ehhez.

3D modellezés, 3D szkennelés, prototípus nyomtatás, látványtervek készítése – A terméktervezés jelenkori eszközei Szakkurzus az Integrált Tudományok Szakkollégiumában

2019/11/30

Samu Dániel

 

Évről évre új szoftverekkel és technológiákkal bővülő iparágunkkal nem könnyű felvenni a versenyt. A híreket böngészve futurisztikus érdekességnek számító műszaki lehetőségekkel találkozunk, azonban ezen eljárások egy része már jócskán a jelenünk része. Az évente frissülő szoftverek áruk miatt nehezen beszerezhetők, ami az oktatást is megnehezíti, nem beszélve a hardveres szükségletekről. Az elmúlt évtizedben a Blender az egyik legjobban fejlődő szoftverré vált, ezzel méltó ellenfele a piacvezető 3D alkalmazásoknak. A holland cég nyílt forráskódú szoftverét platformfüggetlenül ingyenesen letölthetjük az internetről (GNU General Public License). Az Óbudai Egyetemen 2019 tavaszától az Integrált Tudományok Szakkollégiuma szervezése által indítottunk egy szakszemináriumot, melyben a hallgatók kiaknázhatják a Blender által nyújtott lehetőségeket a tervezési feladataikban, valamint a szakdolgozatukban is. A szeminárium sikeres zárását követően ősztől már egy kezdő, illetve egy haladó csoport is indult. A hallgatók nagy érdeklődést mutattak a fejlett poligonmodellezés, a valós tárgyak 3D szkennelése és a fotorealisztikus látványtervek iránt, számos csomagolástechnológia és enteriőr feladatban vették hasznát a szemináriumon szerzett tudásnak.

Szeretem a kertem!

2019/09/10
Szeretem a kertem!

Tudományos Hét

2019/06/18

Tisztelt Szakkollégisták, kedves Érdeklődők!

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önöket az Integrált Tudományok Szakkollégiuma által szervezett Tudományos Hét programjaira, melyekre 2019. június 24 és június 28 között kerül sor a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki kar Doberdó úti épületében.

Tudományos Hét

Programok:

 • Megnyitó: Dr. Koltai László, 2019. június 24. 10:00, D.407. terem
 • Görgényi Tóth Pál: "Tűri a nyomdafestéket?" –száradási mechanizmusok az ofszetnyomtatásban, 2019. június 24. 10:15, D.407. terem
 • Tiefbrunner Anna: XXI. századi trendek a csomagolástechnikában 2019. június 25. 10:00, D.407. terem
 • Dr. Koltai László: Kihívások és lehetőségek a mérnökképzésben a projektszemléletű oktatás alkalmazásakor 2019. június 27. 1:00, D.407. terem
 • Tóth Barnabás Zoltán: Termoanalitikai módszerek alkalmazhatósága cellulóztartalmú anyagoknál 2019. június 27. 13:00, D.407. terem
 • Czene Tibor: A komponensek szerepe papírból készült termékek visszaforgathatóságában 2019. június 27. 15:00, D.407. terem
 • Szeder András: Levegőtisztaság - pormérés a gyakorlatban 2019. június 28. 10:00, D-411 terem

Az előadások és "vitaestek" mindenki számára nyilvánosak és ingyenesek.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az ITSZ vezetősége

Környezet- és Tájvédelem a gyakorlatban

2019/06/15

Tisztelt Szakkollégisták, kedves Érdeklődők!

Az Integrált Tudományok Szakkollégiuma környezet és tájvédelmi gyakorlatot szervez Az Óbudai Egyetem Doberdó úti kampuszának kertjében és az épület mögötti Kiscelli tanösvényen. A szakmai gyakorlat célja, hogy az érdeklődők a gyakorlatban is megismerkedhessenek alkalmazott környezetvédelmi feladatokkal, mint a tanösvény tervezése, levegő pormérése, vagy a biodiverzitás felmérése.

Érdeklődni Dr. Demény Krisztina tanárnőnél lehet.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az ITSZ vezetése

Környezet- és Tájvédelem a gyakorlatban

3D szakszeminárium

2019/05/10
3D szakszeminárium

Tetra Pak Szakmai Nap

2019/05/02
Tetra Pak Szakmai Nap

Kedves Hallgatók!

Jövő hét kedden az Integrált Tudományok Szakkollégiuma közreműködésével megrendezésre kerül a Tetra Pak Szakmai Nap.

Mikor?
2019.május 7., 10 és 17 óra között

Hol?
Óbudai Egyetem - Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar
Budapest, Doberdó utca 6. (Félemelet aula és előadóterem)

Mivel készülünk?

 • Egész napos jelenléttel, hogy személyesen tudj beszélgetni kollégáinkkal az aulában felállított standnál
 • Ha még nem tudod kik vagyunk, akkor 12.30-tól és 14.30-tól meghallgathatod rövid bemutatkozásunkat
 • Nyereményjátékkal és rengeteg ajándékkal
 • Csak itt látható egyedi csomagolású vízzel, üdítővel és sütivel, pogácsával

Miről fogunk beszélni?

 • Kik vagyunk mi és mit ajánlunk
 • Mi a világszínvonalú termelés (World Class Manufacturing) és miért fontos ez számunkra
 • Milyen feladataid lesznek, ha velünk fogsz dolgozni
 • Mitől egyedi a Tetra Pak® italos karton
 • Milyen egy nap a mérnökeink szemével
 • Elmondjuk nekünk mit jelent és miért fontos a fenntarthatóság;  továbbá bemutatjuk, hogy mit teszünk a környezetünkért

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Jelölőgyűlés és tisztújító közgyűlés

2019/04/05

Tisztelt Szakkollégisták!

Az Integrált Tudományok Szakkollégiumának következő jelölőgyűlése és tisztújító közgyűlése:

2019. április 23-án, kedden 17:00 órától lesz az D.Ea.II-ben.

az esetleges Pót közgyűlés: 2019. április 23-án, kedden 17:30 órától lesz az D.Ea.II-ben.

Napirendi pontok:

 1. Tisztújítás (elnök, alelnök),
 2. SzMSz módosítás,
 3. Új tagok felvétele,
 4. Programbeszámoló a 2018/19 I. félévről,
 5. Programterv a 2019/20 tanév II. félévére vonatkozóan.
 6. Egyebek

Mindenki megjelenésére számítunk!

Tisztelettel: Koltai L.

Környezetmérnöki Szakmai Nap - 2019

2019/04/03

Tisztelt Szakkollégisták, kedves Érdeklődők!

Az Integrált Tudományok Szakkollégiuma tisztelettel meghívja Önöket következő programjára:

Környezetmérnöki Szakmai Nap
2019. április 9. kedd 9:00 óra

Doberdó út Ea.II

Az ITSZ vezetése

Környezetmérnöki Szakmai Nap - 2019

Tervezés a Blenderrel

2019/03/13

Tisztelt Szakkollégisták, Kedves Érdeklődők!

Az Integrált Tudományok Szakkollégiuma Multidiszciplináris Kurzuscsoportjának következő előadása és vitaestje

Tervezés a Blenderrel

címmel, Samu Dániel vezetésével
2019.03.18-án, hétfőn 17:00
órától lesz a Doberdó úti épület 410. tantermében.

A program előzetes jelentkezés alapján indul.

Az ITSZ vezetősége

Tervezés a Blenderrel

Tájvédelmi és természetmegőrzési információs rendszerek

2019/03/04

Tisztelt Szakkollégisták, kedves Érdeklődők!

Az Integrált Tudományok Szakkollégiumának következő előadása és vitaestje 2019. március 21. 14:30 órakor lesz az Ea.II.-ben.

Előadó: Dr. Bakó Gábor
Előadás címe: Tájvédelmi és természetmegőrzési információs rendszerek

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az ITSZ vezetősége

Tájvédelmi és természetmegőrzési információs rendszerek

Karácsony a grafikában

2018/12/10

Tisztelt Szakkollégisták, kedves Érdeklődők!

Szeretettel várunk mindenkit a Grafikakarácsonyon 2018. december 13-án csütörtökön 11:30tól 17:30-ig a Doberdó úti Ea.II.-ben, melyet a OE RKK Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézete, az Integrált Tudományok Szakkollégiuma, a Kiscelli Múzeummal valamint a Magyar Grafika folyóirattal közösen szervez.

Több helyszínen bemutatókkal és workshopokkal várjuk az érdeklődőket!

Programok:karácsonyfadíszek papírból, csomagolástechnikai és grafikai tervezési bemutatók, lézervágó bemutató, formariccelés bemutató, vágógép és laminálógép bemutató.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az ITSZ vezetése

Karácsony a grafikában

ICEEE-2018

2018/11/19
ICEEE-2018

SZAKMAI KIRÁNDULÁS A PÁL-VÖLGYI BARLANGBA

2018/11/13

Tisztelt Szakkollégisták, kedves Érdeklődők!

Az Integrált Tudományok Szakkollégiuma szakmai kirándulást szervez a  Pálvölgyi-Mátyáshegyi-barlangrendszerbe.  A Pál-völgyi barlang hazánk kiemelkedő geológiai értéke, mely egy ma már felhagyott kőfejtőben található.
A barlang leginkább cseppköveiről ismert. Továbbá, hogy a Pálvölgyi-Mátyáshegyi-barlangrendszer és a Hideg-lyuk - Harcsszályú-barlang "összekötésével" a barlangrendszer mára ismert járatainak hossza eléri a 31 kilométert, amivel ma Magyarország leghosszabb barlangja.
Jelenleg 500 méteres, kiépített szakasza látogatható.
Időpont: 2018. november 27. (kedd) délelőtt.
Helye: 1025. Budapest, Szépvölgyi út 162. (A Kolosy térről kell megközelíteni)
Jelentkezés: Demény Krisztina tanárnőnél személyesen vagy  a demeny.krisztina@rkk.uni-obuda.hu címen.

Az ITSZ Vezetősége

SZAKMAI KIRÁNDULÁS A PÁL-VÖLGYI BARLANGBA

Kortárs tervezőgrafikai konferencia

2018/10/13

Tisztelt Szakkollégisták, kedves érdeklődők!

Szeretettel meghívjuk az Óbudai Egyetemen az Integrált Tudományok Szakkollégiumának támogatásával megrendezésre kerülő kortárs tervezőgrafikai konferenciára.
Helyszín: 1034 Budapest, Doberdó út 6., félemelet II. előadó
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött:
http://tti.rkk.uni-obuda.hu/content/programajanlatunk-design-het-re
A Design Hét Budapest időtartama alatt, hétköznaponként
10-18h-ig hallgatói kiállítás is megtekinthető az aulában.

Üdvözlettel: az ITSZ vezetősége

Kortárs tervezőgrafikai konferencia

Tudományos Hét

2018/05/31

Tisztelt Szakkollégisták, kedves Érdeklődők!

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önöket az Integrált Tudományok Szakkollégiuma által szervezett Tudományos Hét programjaira, melyekre 2018. június 4 és június 7 között kerül sor a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki kar Doberdó úti épületében.

Tudományos Hét

Programok:

 1. Megnyitó: Dr. Koltai László, 2018. június 4. 14:30, D.407. terem
 2. Vadgazdálkodás: Szaniszló Albert, 2018. június 4. 15:00, D.407. terem
 3. Lean menedzsment a XXI. században: Dr. Horváth Csaba, 2018. június 4. 18:00, D.407. terem
 4. 3D eszközök a csomagolástervezésben: Dr. Németh Róbert, 2018. június 5. 11:00, D.201. terem
 5. Üvegházhatású gázok: Dr. Mészárosné Dr. Bálint Ágnes, 2018. június 5. 15:0, D.306. terem
 6. Infrastruktúra gondozás és minőségügy az új ISO 9001-es szabvány tükrében: Dr. Gregász Tibor, 2018. június 6. 11:00, D.407. terem
 7. Környezettudatos törekvések és etikai mozgalmak a divatiparban: Dr. Csanák Edit DLA, 2018. június 7. 10:00, D.208. terem
 8. Gyógyászati eszközök hordáskomfortjának javítása: Nagyné Dr. Szabó Orsolya, 2018. június 7. 13:00, D.208. terem
 9. Az új EN 643 szabvány, a papírhulladékok rendszere: Czene Tibor, 2018. június 7. 17:00, D.407. terem

Az előadások és "vitaestek" mindenki számára nyilvánosak és ingyenesek.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az ITSZ vezetősége

Oktatási workshop

2018/05/22
Oktatási workshop

Környezetmérnöki Szakmai Nap

2018/04/13

Tisztelt szakkollégisták, kedves érdeklődők!

Ezúton szeretnénk meghívni Önöket az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Környezetmérnöki Intézete és a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség, valamint az Integrált Tudományok Szakkollégiuma által közösen szervezett Környezetmérnöki Szakmai Nap rendezvényre.

Időpontja: 2018. április 25. szerda
Helyszín: Budapest III. ker. Doberdó u. 6.
II. előadó

Tisztelettel:
A Szakkollégium vezetése

Környezetmérnöki Szakmai Nap

A 3D nyomtatás újdonságai és alkalmazása a mérnöki gyakorlatban

2018/03/13

Tisztelt Szakkollégisták, kedves Érdeklődők!

Az Integrált Tudományok Szakkollégiuma Multidiszciplináris Kurzuscsoportjának következő előadása és vitaestje

A 3D nyomtatás újdonságai és alkalmazása a mérnöki gyakorlatban

címmel, Nagy Krisztián vezetésével
2018.03.20-án, kedden 17:30
órától lesz a Doberdó úti épület I. előadótermében.

A program mindenki számára nyilvános és ingyenes.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Az ITSZ vezetősége

A 3D nyomtatás újdonságai és alkalmazása a mérnöki gyakorlatban

TUDOMÁNY, TÁRSADALOM, VALLÁS, III. HIT ÉS MEGISMERÉS

2018/03/01

Tisztelt Szakkollégisták, kedves Érdeklődők!

Az Integrált Tudományok Szakkollégiuma Multidiszciplináris Kurzuscsoportjának következő előadása és vitaestje

TUDOMÁNY, TÁRSADALOM, VALLÁS, III. "HIT ÉS MEGISMERÉS"

címmel, Dr. Koltai László vezetésével
2017.03.06-án kedden 17:30
órától lesz a Doberdó úti épület II. előadótermében.

A témát a félév során további előadásokban folytatjuk.
A program mindenki számára nyilvános és ingyenes.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Az ITSZ vezetősége

TUDOMÁNY, TÁRSADALOM, VALLÁS, III. HIT ÉS MEGISMERÉS

Barlanglátogatás a Pál-völgyi barlangban Szakkollégistáknak!

2017/11/21

2017. november 28 (kedden) 11:15-kor Demény Krisztina tanárnő vezetésével indul a csoport a barlang pénztárától. A részvétel szakkollégistáknak ingyenes (pontosabban az ő belépőjüket az ITSZ fizeti)!
Helye: 1025. Budapest, Szépvölgyi út 162. (A Kolosy térről kell megközelíteni)

Néhány szó a barlangról:

A Pál-völgyi barlang hazánk kiemelkedő geológiai értéke, mely egy ma már felhagyott kőfejtőben található.
A barlang leginkább cseppköveiről ismert. Továbbá, hogy a Pálvölgyi-Mátyáshegyi-barlangrendszer és a Hideg-lyuk - Harcsszályú-barlang "összekötésével" a barlangrendszer mára ismert járatainak hossza eléri a 31 kilométert, amivel ma Magyarország leghosszabb barlangja.
Jelenleg 500 méteres, kiépített szakasza látogatható.

Kérem, hogy az érdeklődők jelezzék részvételi szándékukat Demény tanárnőnek a demeny.krisztina@rkk.uni-obuda.hu címen.

Az ITSz vezetősége

Barlanglátogatás a Pál-völgyi barlangban Szakkollégistáknak!

TUDOMÁNY, TÁRSADALOM, VALLÁS, II. FILOZÓFIA

2017/11/15

Tisztelt Szakkollégisták, kedves Érdeklődők!

Az Integrált Tudományok Szakkollégiuma Multidiszciplináris Kurzuscsoportjának következő előadása és vitaestje

"TUDOMÁNY, TÁRSADALOM, VALLÁS, II. FILOZÓFIA"

címmel, Dr. Koltai László vezetésével
2017.11.22-án szerdán 17:00
órától lesz a Doberdó úti épület II. előadótermében.

A témát a félév során további előadásokban folytatjuk.
A program mindenki számára nyilvános és ingyenes.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Az ITSZ vezetősége

TUDOMÁNY, TÁRSADALOM, VALLÁS, II. FILOZÓFIA

TUDOMÁNY, TÁRSADALOM, VALLÁS, I. LÉTKÉRDÉSEK

2017/11/02

Tisztelt Szakkollégisták, kedves Érdeklődők!

Az Integrált Tudományok Szakkollégiuma Multidiszciplináris Kurzuscsoportjának következő előadása és vitaestje

"TUDOMÁNY, TÁRSADALOM, VALLÁS, I. LÉTKÉRDÉSEK"

címmel, Dr. Koltai László vezetésével
2017.11.08-án szerdán 17:00
órától lesz a Doberdó úti épület II. előadótermében.

A témát a félév során további előadásokban folytatjuk.
A program mindenki számára nyilvános és ingyenes.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Az ITSZ vezetősége

Meghívó >>

TUDOMÁNY, TÁRSADALOM, VALLÁS, I. LÉTKÉRDÉSEK

 

 

Tisztelt Szakkollégisták, kedves Érdeklődők!
Az Integrált Tudományok Szakkollégiuma Multidiszciplináris Kurzuscsoportjának elő előadása és vitaestje
"Tudatos karrierépítés - kezdetek"
címmel, Kuti János vezetésével 2017. április 25-én, 17.00 órától lesz a Doberdó úti épület II. előadótermében.

A témát a félév során további előadásokban folytatjuk.

A program mindenki számára nyilvános és ingyenes.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az ITSZ vezetősége


Az Integrált Tudományok Szakkollégiumának célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését. Feladata, hogy ápolja a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar által gondozott szakokhoz tartozó szakmaterületek, műszaki és természettudományok, művészeti területek - szakmai és kulturális örökségét.
A hallgatók a szakkollégiumi tevékenység során szakmai ismeretek elmélyítése mellett fejleszthetik szervezési képességeiket, lehetőséget kapnak több szakterületen átívelő feladatok elvégzésére, szakmai tanulmányutakon, konferenciákon vehetnek részt, mindeközben közösségi életük tartalmasabbá, színesebbé válhat.
Az Integrált Tudományok Szakkollégiuma szeretettel várja a tehetséges, a szakma iránt érdeklődő hallgatókat, akik szeretnének egy aktív közösség tagjai lenni.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

 • Dr. Demény Krisztina - igazgató
 • Tóth Barnabás Zoltán - elnök
 • Csatári Gábor - alelnök

Dokumentumok:

Kötelező kurzusok anyagai:

 1. Tudatos karrierépítés - vázlat
 2. Tudatos karrierépítés - előadás
 3. Tudomány, társadalom, vallás - vázlat
 4. Tudomány, társadalom, vallás - előadás
 5. LEAN - Szervezéstudomány és technológia - vázlat
 6. LEAN - Szervezéstudomány és technológia - előadás
 7. A kémia rövid története - vázlat
 8. A kémia rövid története - előadás
 9. A csomagolástervezés és az enteriőr 3D-s eszközei - előadás
 10. A csomagolástervezés és az enteriőr 3D-s eszközei - kurzusleírás
 11. Tervezés a blenderrel - előadás
 12. Tervezés a blenderrel - kurzusleírás
Utolsó módosítás: 
2020. február 20.